İşbu Token Satınalma Sözleşmesi (bu"Sözleşme") REPUX dağıtım akıllı kontrat kullanımınızı ("REPUX Dağıtım Kontratı"), ilgili REPUX token akıllı kontrat ("REPUX Token Sözleşmesi") kullanımınızı; Ethereum blockchaininde dağıtılan ilgili uyumlu tokenların ("REPUX Tokenları") satışını yönetir ve siz yada temsil ettiğiniz kuruluşla ("Alıcı" yada "siz") REPUX Limited(ana şirketi, iştiraklari ve ortaklıklarıyla "REPUX,", "Şirket") arasındadır. Burada Alıcı, Repux Limited ve Şirkete değinilmiştir

BU NEDENLE, işbu sözleşmede bulunan karşılıklı beyanlar, garantiler ve anlaşmalar, ve diğer değerli etmenler göz önünde bulundurularak, işbu sözleşmenin yeterliği anlaşılmıştır, ve Şirket ve Alıcı işbu sözleşmede şunları kabul ederler:
ÖNEMLİ BİLGİ: LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ BÜTÜNÜYLE DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
Alıcı şunları anlar ve kabul eder:

REPUX YAZILIMI VE REPUX PLATFORMU İLE İLGİLİ KONULAR

 1. Repux Limmited Teknik Tanıtım Raporu'nda açıklandığı üzere (zaman zaman değiştirilebilir)("Tanıtım Belgesi"), REPUX Yazılımı'nı ("REPUX Yazılımı") geliştirmektedir; REPUX Tokenlar'ın geliştirilme amacı geliştirilmekte olan yazılım platformu aracılığıyla ("Ekosistem") hizmetlerin (kollektif olarak "Hizmetler") tahsilatını ve tedariğini kolaylaştırmaktır.

 1. Geliştirme aşamasının sonunda, Repux Limited, geliştirmiş olduğu REPUX Yazılımı'nı açık kaynak kodlu yazılım lisansı olarak piyasaya sürebilir;

 1. Şirket herhangi bir amaçla açık kaynak kodlu REPUX Yazılımı'nı kabul eden herhangi bir halka açık blockchain platformu ("REPUX Platformu") düzenleyebilir ve/ya başlatabilir;

 1. rEPUX Platformu'nun uygulanması ve başlatılması Şirketle ilişiği olmayan üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilebilir;


 1. REPUX Platformu'nu başlatan kişiler REPUX Platformu'nun başlatılmasından önce, sırasında yada sonrasında REPUX Yazılımı'nı silebilir, değiştirebilir yada tedariğini kesebilir; ve

 1. Şirket'in, REPUX Yazılımı'nın nasıl, ne zaman jabul edileceği yada uygulanacağı, yada REPUX Platformu'nun nasıl, ne zaman yada başlatılıp başlatılmadığı konusunda kontrolü olmayacaktır.

BAĞLAYICI SÖZLEŞME:Alıcı, REPUX Tokenları'nın satınalınması konusunda işbu sözleşmenin konusu olacağını ve işbu sözleşmeyle bağlı kalacağını anlar ve kabul eder.

ÇİN ALICI OLMAMASI: REPUX Tokenlar'ı Çin vatandaşlarına teklif edilmez yada dağıtılmaz (aşağıda tanımlandığı üzere). Çin vatandaşıysanız, Çin'de ikamet ediyorsanız veya orada bulunuyorsanız, yada Çin Kanunları'na göre kurulmuş herhangi bir şirket yada ortaklık (dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) iseniz, REPUX Token'ı satın almayanız veya satın almaya çalışmayınız.

REPUX TOKENLARI'NIN HAKLARI, KULLANIMLARI VE ÖZELLİKLERİ: Alıcı, REPUX Tokenları'nı ileride Ekosistem'den faydalanmak ve buradaki Hizmetleri almak için satın alır. Alıcı REPUX Tokenları'nı herhangi bir yatırım, spekülasyon yada diğer finansal amaçlar(dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) için satın almaz; Alıcı, Şirket'in kendisine tahsilet, değiş tokuş, ödül yada farklı bir yolla herhangi başka hiçbir kriptografik token yada dijital aktif dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla herhangi bir ürün, hizmet, özellik, işlevsellik yada herhangi bir türde varlık alacağına dair beyanda bulunmadığını ve garanti etmediğini ve bunu beklememesi gerektiğini anlar ve kabul eder.

REPUX TOKENLARI İADE EDİLEMEZ VE SATIN ALIMLAR İPTAL EDİLEMEZ, ALICI ÖDEDİĞİ TÜM MİKTARI KAYBEDEBİLİR.

REPUX TOKENLERI'NIN DEĞERİ OLMAYABİLİR.

ŞİRKET TAKDİR YETKİSİ DAHİLİNDE DİLEDİĞİ ZAMAN REPUX TOKEN SATINALMA TALEPLERİNİ REDDEDEBİLİR YADA İPTAL EDEBİLİR. LÜTFEN [7]. BÖLÜMDE BELİRTİLEN RİSKLERİ TAM OLARAK OKUYUNUZ.İŞBU SÖZLEŞME BÖLÜM [9.1]'DE UYUŞMAZLIK ÖNCESİ ÇÖZÜMÜ VE [9.2] TAHKİM GEREKLİLİĞİNİ İÇERMEKTEDİR.

BİRİNCİ MADDE: SÖZLEŞMENİN KABULÜ VE REPUX TOKENLARI'NIN SATIN ALINMASI

1.1. İşbu sözleşme Alıcı şunu yaptığında Taraflar arasında bağlayıcı ve geçerli hale gelir:

(a) Resmi https://repux.io  internet sitesine ("İnternet Sitesi) Alıcı'nın işbu Sözleşme'nin şartlarını okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini belirtmek için "gönder" tuşuna tıkladığında;yada önceden


(b) Şirket'in Alıcı'dan ödeme istemesi halinde, Alıcı işbu Sözleşmeyi ve Alıcı'nın bağlı olduğu koşulları tam olarak okuduğunu ve anladığını onaylar ve bunlara bağlı olacağını kabul eder.

1.2. İnternet Sitesi Kullanım Koşulları: Burada atıfta bulunularak değinilecek olan İnternet sitesi, https://repux.io 'da bulunan Kullanım Koşulları'nı oluşturmuştur, ve bunlarda zaman zaman değişiklik yapılabilir. Alıcı bu koşulları okumuş, anlamış ve kabul etmiştir.

1.3. Tanıtım Belgesi: Şirket REPUX Yazılımı'yla ilgili konuları açıklayan ve https://repux.io adresinde mevcut olan Tanıtım Raporu'nu hazırlamıştır. Zaman zaman değiştirilebilecek olan bu Tanıtım Belgesi'ne burada atıfta bulunarak değinilmiştir. Alıcı, Tanıtım Belgesi'ni ve içeriğini okur ve anlar.

1.4. REPUX Tokenlar:

a) Amaç:Yukarıda değinildiği üzere, REPUX Tokenları Alıcı'nın ileride Ekosistemi ve kullanmasına ve içinde bulunan Hizmetleri almasına olanak verir. Her ne kadar REPUX Tokenları değiş tokuş edilebilir de olsalar, herhangi bir yatırım, para birimi, hisse senedi, emtia, para birimi takas aracı yada herhangi bir diğer finansal enstrüman değildir.

b) Şirketin Gelirleri Kullanımı:. Alıcı, REPUX Tokenları'nın satışından sağlanan naktin Şirket'in tamamen kendi takdir yetkisi altında kullanılacağını anlar.

MADDE İKİ: REPUX TOKEN DAĞITIMI

2.1. REPUX Tokenları'nın Paylaştırılması ve Dağıtımı: Repux Limited, REPUX Tokenları'nın paylaştırılması ve dağıtımını REPUX Token Dağıtımı'nın fiyatlandırılması ("REPUX Token Dağıtımı") ve dağıtılacak REPUX Tokenları'nın miktarını ve zamanlaması ("REPUX Dağıtım Süreci") hakkında bilgileri içeren işbu Sözleşmede'ki Örnet A'da belirlenen materyal teknik özellikleriyle uyumlu şekilde yapmaya çalışır. REPUX Dağıtım Süreci'nde, Repux Limited Alıcı'nın REPUX Tokenları resmi İnternet Sitesi'nden nasıl alacağını dair belli prosedürleri sunacaktır. REPUX Tokenları alarak, Alıcı bu prosedürleri ve materyal teknik bilgilerini anladığını ve herhangi bir itirazı olmadığını kabul eder. Resmi İnternet Sitesi'nin kullanılmaması ve bu prosedürlere uyulmaması Alıcı'nın REPUX Tokenları alamamasına neden olabilir. Satın alım tarihi farketmeksizin REPUX Tokenlar'ın herhangi bir alıcısı REPUX Token değişiminde ödenen miktarın bir kısmını yada tamamını kaybedebilir. Resmi İnternet Sitesi dışında, REPUX Dağıtım Kontratı'na erişim ve kullanımı, REPUX Token Kontratı erişimi ve kullanımı ve/ya başka bir yolla REPUX tahsilatı yada satın alınması onaylanmaz ve bu konuda taraflarca hiçbir şekilde anlaşılmamıştır. Alıcı REPUX Tokenları'nı şu URL'den almaya büyük özen göstermelidir: https://repux.io.

2.2. Çin Alıcı Yasağı: REPUX Tokenları Çin vatandaşlarına sunulmaz. Çin vatandaşlarına REPUX Dağıtım Kontratı'nı, REPUX Token Kontratı'nı kullanmak ve/ya REPUX Token satın almak kesinlikle yasaktır ve Şirket, Çin vatandaşlarına hiçbir şekilde satış teklifinde bulunmaz. Bir Çin vatandaşının REPUX Dağıtım Kontratı'nı, REPUX Token Kontratı'nı kullanması ve/ya REPUX Token satın alması ve işbu Sözleşmeye kanunsuz, yetkisiz ve aldatıcı bir şekilde girmesi halinde sözleşme yok hükmündedir ve geçersizdir. İşbu Sözleşme'nin karşı tarafında Alıcı olarak Bir Çin vatandaşı bulunması halinde yada Alıcı'nın işbu Sözleşmeye bir Çin vatandaşı yada şirketi adına girmesi yada REPUX Tokenları bunlar adına satın alması halinde Şirket, işbu sözleşmeyle bağlı değildir ve kendi takdir yetkisi dahilinde ilgili kurumlara bildirimde bulunmak dahil olmak üzere sözleşmeyi geçersiz kılmak için tüm gerekli eylemleri yapabilir. REPUX Dağıtım Kontratı'nı, REPUX Token Kontratı'nı kullanan ve/ya REPUX Token satın alan yada işbu sözleşmeye kanunsuz, yetkisiz yada aldatıcı şekilde dahil olan herhangi bir Çin vatandaşı Repux Limited'i ve Repux Limited'in geçmişteki, mevcut ve gelecekteki çalışanlarımızı, memurlarımızı, yöneticilerimizi, üstlenicilerimizi, danışmanlarımızı, sermaye hissedarlarımızı, tedarikçilerimizi, bayilerimizi, hizmet sağlayıcılarımızı, ana kuruluşumuzu, bağlı kuruluşlarımızı, iştiraklerimizi, acentalarımızı, temsilcilerimizi, selef şirketlerimizi, halef şirketlerimizi ve vekillerimizi (kollektif olarak “ RepuX Tarafı”) bu Çin vatandaşının REPUX Dağıtım Kontratı'nı, REPUX Token Kontratı'nı yetkisiz kullanımı ve/ya REPUX Tokenları'nın kanunsuz, yetkisiz ve aldatıcı şekilde satın almasından doğacak tüm taleplerde, hasarlarda, sorumlulukta, kayıplarda, masraflarda ve harcamalarda savunacak ve tazmin edecektir.

2.3. REPUX Tokenları'nın Repux Limited Taraflarına Paylaştırılması ve Satımı: Alıcı, Şirket'in REPUX Yazılımı'nın geliştirilmesinde ve uygulanmasında çalışan kişiler yada Repux Limited'in REPUX Token Dağıtımı'ndan elde edeceği gelirle oluşturabileceği gelecekteki işlerde çalışabilecek kişiler dahil olmak üzere geçmişte, mevcut ve gelecekteki çalışanlarının, memurlarının, yöneticilerinin, üstlenicilerinin, danışmanlarının, hisse sahiplerinin, tedarikçilerinin, bayilerinin ve hizmet sağlayıcılarının REPUX Token satabileceğini anlar ve izin verir. Tüm bu Repux Limited Tarafları, diğer REPUX Token Alıcıları'yla aynı koşullarda katılacak ve işbu Sözleşme'yle bağlı olacaklardır.

2.4. Beyan yada Garanti Bulunmaması: REPUX Tokenları, REPUX Dağıtım Kontratı ve REPUX Token Kontratı uyarınca alıcılara dağıtılacaktır. Hiçbir Repux Limited Tarafı, REPUX Dağıtım Kontratı'nın, REPUX Token Kontratı'nın yada REPUX Tokenları'nın belli bir amaç için ticari elverişliliği yada uygunluğu yada REPUX Tokenları'nın faydaları, yada herhangi birinin REPUX Tokenları'nı satın alma yada kullanma yeteneği konusunda açık, zımni yada kanuni hiçbir beyan yada garantide bulunmaz. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, hiçbir Repux Limited Tarafı REPUX Token satın alma yada REPUX Token alma sürecinin kesilmeyeceği yada hatasız olacağı yada REPUX Tokenları'nın güvenilir ve hatasız olacağını beyan yada garanti etmez. Sonuç itibarıyla, Alıcı REPUX Tokenları'nı hiç alamayabileceğini ve Şirkete ödediği miktarın tamamını kaybedebileceğini anlar. Alıcı, REPUX Dağıtım Kontratı ve REPUX Token Kontratı uyarınca kendine dağıtılan REPUX Tokenları'nın gönderimi için Şirkete isabetli bir dijital cüzdan adresi sunacaktır.


2.5. Hisse senedi, Emtia, yada Değiş Tokuş Teklifi Olmaması: REPUX Tokenları'nın satışı ve REPUX Tokenları hisse senedi, emtia, yada tahvil yada emtia üzerinde herhangi bir takas yada herhangi başka bir finansal enstrüman değildir. REPUX Tokenları'nın alınması ve satılması bu türde finansal enstrümanların korunmasını düzenleyen herhangi bir kanuna tabi değildir. İşbu sözleşme ve Tanıtım Belgesi dahil olmak üzere bu sözleşmede atıfta bulunulan diğer tüm dökümanlar prospektüs yada teklif dökümanı niteliğinde değildir, ve satış teklifi yada yatırım, hisse senedi, emtia satın alma yada hisse senedi yada emtia takas teklifi değildir.

2.6. Yatırım değildir: Alıcı, REPUX Token Dağıtımına yada REPUX Token alımına yatırım amacıyla katılmamalıdır. REPUX Tokenlar yatırım amacıyla tasarlanmamıştır ve yatırım türü olarak görülmemelidir. Alıcı, Şirket'in şunları garanti yada beyan etmediğini anlar ve kabul eder:

 1. REPUX Yazılımının kabul edileceğini;
 2. REPUX Yazılımı'nın Repux Limited tarafından geliştirildiği şekliyle kabul edileceğini ve farklı bir şekilde olmayacağını yada değiştirilmeyeceğini;
 3. REPUX Yazılımı'ndan faydalanan ve bunu kabul etmiş bir blockchainin başlatılacağını; ve
 4. REPUX Yazılımı'nda değişiklik yapımış yada yapılmamış bir blockchainin olacağı ve bunun sabit, transfer edilemez REPUX Token bakiyeleriyle eşleştirilerek dağıtılacağı yada dağıtılmayacağı.

Dahası, REPUX Tokenlar, Alıcı'nın REPUX platformuna erişim ve kullanım hakkı verir ve Şirket, REPUX Tokenlar'ın tutulması, tutucunun REPUX Platformu'u kurulsa ve REPUX Yazılımı kabul edilmiş olsa bile bunu herhangi bir kesinti olmadan kullanabileceği hakkında herhangi bir beyanda bulunmaz yada garanti etmez.

2.7. Spekülasyon için Değildir: Alıcı, REPUX Tokenları'nı yatırım, spekülasyon, arbitraj stratejisi, kısa sürede yeniden satmak yada diğer finansal amaçlar için almadığını anlar ve kabul eder.

MADDE ÜÇ: BAŞKA BİR HAK YARATMAZ


3.1. Talep, Kredi, Mülkiyet Menfaatinin Olmaması: REPUX Tokenları'nın satın alınması;

 1. Alıcı'ya şirkette yada gelir yada aktiflerinde herhangi bir oy, dağıtım, hediye(fikri mülkiyetin tüm türleri dahil olmak üzere), likidite yada yan haklar yada diğer finansal yada yasal haklar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla herhangi bir hak vermez;
 2. Şirkete kredi değildir; ve
 3. Alıcı'ya, Şirket üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı vermez yada başka bir menfaat sağlamaz.

3.2. Fikri Mülkiyet: Şirket, buluş, fikir, konsept, kod, keşif, süreç, işaretler, metodlar, yazılımlar, düzenler, formüller, teknikler, bilgiler ve veriler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, patent, yada telif hakkı alınabilir olsun yada olmasın yada marka, ve burada bahsi geçen herhangi bir marka, telif hakkı yada patentlerce korunur olsun yada olmasın Şirket'in fikri mülkiyetindeki tüm haklarını, ünvanlarını ve menfaatini bünyesinde barındırır. Alıcı, Şirket'in önceden yazılı izni olmadan Şirket'in herhangi bir fikri mülkiyetini kullanamaz.

MADDE DÖRT: GÜVENLİK VE VERİ; VERGİLER

4.1. Güvenlik ve Veri Gizliliği:

 1. Alıcı'nın Güvenliği: Alıcı şuna güvenlik erişim sağlamak için tasarlanmış makul ve uygun tedbirleri uygulayacaktır:
  1. Alıcı'yla bağlantılı ve Alıcı'nın REPUX Tokenlar'ı satın alımda kullandığı herhangi bir cihaz;
  2. Alıcı'nın cüzdanına yada hesabına özel anahtarlar; ve
  3. herhangi bir diğer kullanıcı adı, şifre yada diğer kimlik bilgileri.

  Özel anahtarların, yada Alıcı'nın hesabıyla ilgili herhangi bir cihazın, artık Alıcı'nın kontrolünde olmaması halinde yada Alıcı'nın giriş yada tanımlayıcı bilgilerini girememesi halinde, Alıcı tüm REPUX Tokenları'na ve/ya Alıcı hesabına erişimini kaybedebilir. Şirket'in herhangi bir REPUX Tokenı'nı kurtarma yükümlülüğü yoktur ve Alıcı tüm REPUX Token satışlarının

  iade edilemez olduğunu ve Alıcı, satın alınan herhangi bir REPUX Tokenı için para yada bir diğer tazminat almayacağını anlar ve kabul eder.

 2. Ek Bilgiler:   Alıcı, Şirket'in takdir yetkisi dahilinde yargısal süreç dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla herhangi bir kanun, düzenleme, kural yada sözleşmeye uymak için gerekli gördüğü tüm bilgileri ve dökümanları Şirket'in talebi üzerine şirkete sunar. Bu dökümanların arasında; pasaport, sürücü ehliyeti, faturalar, kişilere ait fotoğraflar, devlet kimlik kartları yada yeminli ifadeler bulunmaktadır, ancak bunlarla sınırlı değildir. Alıcı, uygulanan kanunlara, düzenlemelere, kurallara yada sözleşmelere uymak amacıyla Şirket'e bu bilgilerin ve dökümanların açıklanması için izin verir. Alıcı, Şirket'in talep edilen bilgiler sunulana kadar REPUX Tokenları'nı dağıtmayı reddedebileceğini anlar.

4.2. Vergiler: Alıcı şunları anlar ve kabul eder:

 1. REPUX Tokenları'nın satın alınmasının ve tahsilatının Alıcı için vergi sonuçları olabileceğini;
 2. Alıcı'nın vergi yükümlülüklerinden tamamen Alıcı'nın sorumlu olacağını;ve
 3. Alıcı'da oluşan herhangi bir vergi sonucundan Şirket'in bir sorumluluğu olmayacağı.

MADDE BEŞ: ALICININ BEYANLARI VE GARANTİLERİ

REPUX Tokenı satın alarak, Alıcı her Repux Limited Tarafı'na şunları beyan ve garanti eder:

5.1. Çin vatandaşı olmadığını: Alıcı, Çin vatandaşı değildir.

5..2. Yetki Alıcı işbu Sözleşme'yi yerine getirmek ve göndermek, REPUX Dağıtım Kontratı'nı ve REPUX Smart Kontratı'nı kullanmak REPUX Tokenları satın almak, ve bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için tüm yetkiye ve güce sahiptir

 1. Gerçek kişi olması halinde, Alıcı, en az 18 yaşındadır ve REPUX Token satın almak için gerekli yasal yaşa ve ehliyete sahiptir.
 2. Tüzel kişi olması halinde, Alıcı işini yaptığı yargı çevresince usulüne göre kurulmuş, geçerliliği mevcut ve iyi itibara sahiptir.

5.3. Çatışmama : İşbu sözleşmenin yerine getirilmesi, uygulanması önceden bildirim yapılmış olsun yada olmasın şunların ihlali, çatışması yada maddi temerrüt oluşturmayacaktır:

 1. olması halinde Alıcı'nın organizasyonel dökümanlarındaki herhangi bir hükümle;
 2. Alıcı'nın taraf ve bağlı olduğu, yada onun maddi varlıklarının konu olduğu herhangi bir mahkeme kararı yada emrindeki herhangi bir hükümle;
 3. Alıcı'nın taraf yada bağlı olduğu herhangi bir maddi sözleşme, yükümlülük, görev yada taahhütle; yada
 4. Alıcı'ya uygulanan herhangi bir kanun, düzenleme yada kurallarla.

5.4. İzin yada Onaysız: İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yerine getirilmesinde Alıcı dışında bir başka devlet kurumu yada kişisinin onayına yada başka bir eylemine gerek bulunmayacaktır.

5.5. Alıcının Durumu : Alıcı, ABD 1933 Kıymetli Evrak Akti'nde D Düzenlemesinin 506(d)(1)'de sıralanmış herhangi bir diskalifiye edici duruma konu olmamış, ve hakkında bekleyen yada Alıcı'nın bilgisi dahillinde herhangi bir dava yada soruşturma olmamış, herhangi bir devlet kurumu tarafından tehdidi olmayan, makul olarak Alıcı Durumuna konu olması beklenen kişidir.

5.6. Alıcı Bilgisi ve Projenin Riskleri: Alıcı, REPUX Tokenları'nı satın almadaki riskleri ve avantajları değerlendirebilmek amacıyla, işbu sözleşmede belirtilen konular hakkında ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla ve ödenmiş miktarların kaybı, REPUX Tokenlar'ın kaybı dahil olmak üzere bundan doğan risklere katlanabilmek ve işbu Sözleşmeyi ve Repux Limited Tarafları'na ve diğerlerine olan sorumluluklarını kusur, dolandırıcılık yada kötüniyetli hareketiyle ihlal etmemek için, blockchain yada kriptografik tokenleri ve diğer dijital aktifleri, akıllı kontratları, depolama mekanizmalarını (dijital yada token cüzdanları gibi), blockchain-tabanlı yazılım sistemleri ve blockchain teknolojisi dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla iş ve finansal konularda yeterli bilgi ve deneyime sahiptir. Alıcı, REPUX Token satın alma kararını vermek için yeterli bilgiye sahiptir.

5.7. Bakiye; Ödemeler.

 1. Bakiye: Alıcı'nın REPUX Token satın almak için kullandığı fiat, sanal para birimi yada kripto para birimi dahil olmak üzere bakiyeler, para aklama yada terör finansmanı dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla herhangi bir kanun dışı aktividen elde edilmez, yada bunlarla bağlantılı değildir, ve Alıcı, REPUX Tokenları herhangi bir kanun dışı eylemi finanse etmek, desteklemek yada buna katılmak için kullanmaz.
 2. Ödemeler: İşbu Sözleşme altında Alıcı'dan tüm ödemeler sadece Alıcı nam ve hesabına, dijital cüzdandan yada Finansal Eylem Görev Gücü'ne göre "işbirlikçi olmayan ülke yada bölge" olarak belirlenmemiş ve ABD Bankacılık Sırları Akti'ne (31 U.S.C. § 5311 et seq.) göre "yabancı kabuk banka" olarak belirlenmemiş bir ülkede yada bölgede bulunan banka hesabından yapılır ve zaman zaman değişiklik yapılabilen Finansal Suç İcra Ağı tarafından yayımlanmış düzenlemelere uyum halinde yapılır.

5.8. Diğer Yasalara Uygunluk:

 1. Anti- Para Aklama; Karşı-Terör Finansmanı:  Uygulanan yasaların gerektirdiği ölçüde, Alıcı tüm anti-para aklama ve karş-terör finansmanı düzenlemelerine uyar.
 2. Yaptırımlarla Uyumluluk:  Ne Alıcı, ne de nede Alıcı üstünde yararlanma hakkı bulunan herhangi bir kişi yada Alıcı tarafından alınan REPUX Tokenlar, yada Alıcı'nın REPUX Tokenları'yla bağlantılı olarak acentalık yada temsilcilik yaptığı herhangi bir kişi, herhangi bir ülke yada devlet (kollektif olarak, "Yaptırımlar") tarafından uygulanan ve yönetilen yada ikamet ettiği bölgede ülke yada bölge genelinde uygulanan yaptırımlara konu olmaz.

MADDE ALTI: YASAL UYARILAR

6.1. Alıcı, REPUX Dağıtım Kontratı'nı, REPUX Token Kontratı'nı ve REPUX Tokenları riski tamamen kendine ait olmak üzere "olduğu gibi" kullandığını ve satın aldığını açıkça anlar ve kabul eder.

"MEVCUT OLDUĞU GİBİ", Şirket tarafından herhangi bir beyan, garanti, söz yada benzeri garantiler verilmeden sunulduğunu ve Alıcı'nın bunların incelemesini ve araştırmasını kendisi yapacağını açıkça anlar ve kabul eder.

6.2. Beyan yada Garanti Olmaması : (A)ŞİRKET, AÇIKÇA, ZIMNİ YADA KANUNEN VERİLEN TÜM BEYANLARI VE GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDER; VE (B) ŞİRKET, REPUX DAĞITIM KONTRATI'NIN, REPUX TOKEN KONTRATI'NIN VE REPUX TOKENLARI'NIN BELLİ BİR AMAÇ İÇİN TİCARİ ELVERİŞLİLİĞİ YADA UYGUNLUĞU YADA, İŞÇİLİK VE TEKNİK KODLAMA, YADA ÖRTÜLÜ YADA AÇIK HERHANGİ BİR HATANIN OLMAYACAĞI DURUMLAR DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA ÖZELLİKLE HİÇBİR BEYAN GARANTİ, ZAPTA KARŞI TEMİNAT VERMEZ.

MADDE YEDİ: RİSKLER

REPUX TOKENLERI'NIN DEĞERİ OLMAYABİLİR. ALICI, ÖDEDİĞİ TÜM MİKTARLARI KAYBEDEBİLİR. Alıcı, REPUX Tokenlar'ın değersizleşmesi ve çok az değerinin kalmasına yola açabilecek, ve burada bahsi geçen tüm riskler yanında REPUX Tokenları'yla ilgili diğer riskleri de(burada bahsedilmeyenler dahil olmak üzere), inceler, anlar ve farkındadır:

7.1. Haklar, İşlevsellik ve Özellikler: REPUX Tokenların, işbu Sözleşme'nin 1.4. maddesinde açıkça yada zımni olarak belirtilen özellikleri, işlevsellikleri dışında başka bir bağlı hakkı, kullanımı ve amacı yoktur. REPUX Tokenlar'ın satın alınması, REPUX Platformu'nun başlatılacağını, REPUX Yazılımı'nın geliştirmesinin tamamlanacağını yada REPUX Yazılımı'nın kabul edileceğini ve uygulanacağını garanti etmez.

7.2. Satın Alım Fiyatı Riski: REPUX Tokenların dağıtılması REPUX Dağıtım Periyodu'na göre her turun sonunda gerçekleşecektir. Her Alıcı'nın REPUX Tokenlar için ödediği satın alış fiyatı aynı süreçte tüm diğer kullanıcıların REPUX Token Kontratı'na gönderdiği ether ("ETH") miktarına göre belirlenir. Aynı süreçte ETH gönderen herkes aynı fiyatı alacaktır. Alıcı'dan sonra diğer insanların yüksek miktarda ETH göndermesi ve Alıcı ve diğer herkesin alınan REPUX Token başına ödenen fiyatı dramatik şekilde yükseltebilir. Alıcı tarafından alınan REPUX Tokenlar'ın fiyat garantisi ve her turda piyasa tarafından belirlenen REPUX Token fiyatının diğer REPUX Dağıtım Periyodları'ndakine eşit yada daha yüksek olacağının garantisi yoktur. İleriki turlarda REPUX token başına ödenen fiyatın, Alıcı'nın REPUX Dağıtım Periyodu'nda REPUX Tokenlar için ödediği fiyatın altına düşme olasılığı vardır. Repux Limited, REPUX Dağıtım Kontratı yada REPUX Token Kontratı'ndaki hatalardan yada İnternet sitesinin mevcut olmamasından yada bir diğer öngörülemeyen prosedürel yada güvenlik sorunları dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla herhangi bir sebepten dolayı REPUX Dağıtım Periyodu'nun süresini değiştirme hakkını saklı tutar.

7.3. Blockchain Gecikme Riski: Ethereum blockchaininde, blok üretiminin zamanlaması gerekli eforun sarfedildiğini gösteren belgeye dayanır, bu yüzden blok üretimi rastgele zamanlarda olabilir. Örnek olarak, REPUX Smart Kontrat'ın dağıtım periyodunun son saniyelerinde gönderilen ETH, o tura dahil olmayabilir. Alıcı, yaptığı işlemin Ethereum blockchaininde kendisinin beklediği anda olmayabileceğini ve ETH gönderdikten sonra aynı gün içinde REPUX Tokenları alamayabileceğini anlar ve bunun farkındadır.

7.4. Ethereum Blockchain : Ethereum blockchaini, işlemlerin gecikebildiği yada kaybolabildiği periyodik sıkışıklıklara yatkındır. Ayrıca kişiler, kritopgrafik token satın alımında avantaj sağlamaya çalışmak için kasıtlı olarak Ethereum ağını spamleyebilirler. Alıcı, Ethereum blok üreticilerinin, Alıcı'nın istediği anda Alıcı'nın işlemini içermeyebileceğini yada Alıcı'nın işlemini hiç içermeyebileceğini anlar ve bunun farkındadır.

7.5. İşlem yapabilme yada Yeniden Satabilme Yeteneği : Alıcı, herhangi bir zamanda, REPUX Tokenları'nın alınması için ödediği fiyattan satış yada işlem yapamayabilir. REPUX Dağıtım Kontratı'nı yada REPUX Token Kontratı'nı kullanarak yada REPUX Token satın alarak, Alıcı, şunları anlar ve kabul eder:

 1. REPUX Tokenları'nın değeri olmayabileceğini;
 2. REPUX Tokenları'nın likiditesi hakkında herhangi bir beyan yada garanti verilmediğini; ve
 3. Tarafların, REPUX Tokenları'nın piyasa değerinde, aktarılabilirliğinde ve/ya likiditesinde ve/ya üçüncü kişiler ve benzeri kişiler tarafından REPUX Tokenları için herhangi bir piyasanın mevcudiyetinde sorumlulukları yoktur.

7.6. Token Güvenliği : REPUX Tokenları gaspa ve/ya hırsızlığa konu olabilir. Hackers   yada diğer kötü gruplar yada organizasyonlar, kötü amaçlı yazılım saldırıları, hizmeti engelleme saldırıları, konsensus tabanlı saldırılar, Sibil saldırılar, smurfing ve yanıltıcı eposta dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla REPUX Dağıtım Kontratı'na, REPUX Token Kontratı'na yada REPUX Tokenları'na müdahale edebilir. Dahası, Ethereum platformu açık kaynak yazılımı olduğundan ve REPUX Tokenları açık kaynak yazılımına dayandığından, Ethereum akıllı kontratları; REPUX Tokenları'nı negatif şekilde etkileyebilecek yada Alıcı'nın REPUX Tokenları'nı yada bunlara erişimini yada kontrolünü kaybetmesine yol açacak, yada Alıcı hesabındaki ETH'in kaybına yol açacak kasıtlı yada kasıtlı olmayan buglar içerebilir. Böyle bir yazılım bugı yada güçsüzlüğü olması halinde, REPUX Token sahiplerine herhangi bir geri iade yada tazminat garanti edilmemektedir.

7.7. Özel Anahtarlara Erişim : Alıcı tarafından satın alınan REPUX Tokenlar, erişim için özel anahtar yada özel anahtarlar kombinasyonu gerektiren Alıcı'nın dijital cüzdan yada kasasında tutulabilir. Alıcı'nın REPUX Tokenları tuttuğu dijital cüzdan yada kasanın ilgili özel anahtarlarının kaybı, REPUX Tokenların kaybına, Alıcı'nın REPUX Token bakiyesine ve/ya üçüncü kişiler tarafından oluşturulan blockchainlerdeki bakiyelerine erişememesi sonucunu doğuracaktır. Dahası, herhangi bir üçüncü kişinin, Alıcı'nın kullandığı sunulan cüzdan yada kasa hizmetine giriş bilgilerine erişim kazanması dahil olmak üzere, bu özel anahtarlara erişim kazanması, Alıcı'nın REPUX Tokenları haksız olarak eline geçirmesine sebep olabilir. Şirket, bu kayıplardan sorumlu değildir.

7.8. Yeni Teknoloji: REPUX Yazılımı ve REPUX Platformu ve Tanıtım Belgesi'nde belirtilen tüm konular yenidir ve test edilmemiştir. REPUX Yazılımı, tamamlanacak, uygulanacak yada kabul edilecek yeterlikte olmayabilir. REPUX Yazılımı'ndan faydalanan bir blockchainin hiçbir zaman gerçekleşmeme ve hiç bir zaman çalışan bir REPUX Platformu olmaması mümkündür. Alıcı gelecekte, REPUX Yazılımı yada REPUX Platformu'yla ilgili tokenları alacağına güvenmemelidir. REPUX Yazılımı, tamamlansa, uygulansa ve kabul edilse dahi, öngörüldüğü gibi işlemeyebilir ve REPUX Yazılımı'nı kabul eden blockchainle bağlantılı herhangi bir token, arzu edilen fonksiyonaliteye yada değere sahip olmayabilir. Ayrıca, teknoloji hızla değişmektedir, bu yüzden REPUX Tokenları yada REPUX Platformu'nda aktarılabilir olan herhangi bir token miladını doldurabilir.

7.9. Üçüncü Kişilere Dayanma: Tamamlansa bile, REPUX Yazılımı'nın devamı, tamamen yada bir parçası olarak, üçüncü kişilerin bunu kabul etmesine ve uygulamasına ve geliştirmeye, tedariğe ve desteğe devam etmesine bağlıdır. Bu üçüncü kişilerin işlerini tamamlayacağına, yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceklerine yada herhangi birinin ihtiyaçlarına dair herhangi bir güence yada garanti yoktur, ve bunların yapılmaması REPUX Yazılımı ve REPUX Platformu üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

7.10. Alıcı'nın Hesabıyla Bir Ortak Anahtar Eşleştirilememesi : Üçüncü kişiler tarafından REPUX Yazılımı'na dayanan yeni bir blockchain yapılandırılması halinde, Alıcı'nın hesabında REPUX Token bakiyesi, üçüncü kişilerce tanınmayabilir. Şirket, bunun tanınacağına dair herhangi beyan yada garanti vermez.

7.11. Takas & Karşı Taraf Riskleri: Alıcı bir takastan yada Alıcı'nın kontrol etmediği bir hesaptan REPUX Token Kontratı uyarınca REPUX Token Kontratı'na ETH göndermesi halinde, REPUX Tokenlar ETH gönderilen hesaba tahsis edilir, bu nedenle, Alıcı, REPUX Tokenları'nı hiç bir zaman alamayabilir. Dahası, Alıcı'nın REPUX Tokenları bir kripto para birimi takas sitesi yada üçüncü bir kişide tutmayı seçmesi halinde, Alıcı'nın REPUX Tokenları çalınabilir yada kaybolabilir. Buna ek olarak, üçüncü kişiler tarafından REPUX Yazılımı'nda belirlenen kurallara göre başlatıldığında üçüncü kişiler Alıcı'nın ilgili tokenlar üzerindeki talebini tanımayabilir. REPUX Dağıtım Kontratı'nı, REPUX Token Kontratı'nı kullanarak ve/ya REPUX Token satın alarak, Alıcı, REPUX Token Kontratı'na herhangi bir takas hesabından ETH göndermesi ve/ya REPUX Tokenları kripto para birimi takas sitesinde yada üçüncü bir kişide utması Alıcı'nın kendi risk ve sorumluluğunda olduğunu anlar ve kabul eder.

7.12. REPUX Yazılımı'ndaki Değişiklikler : REPUX Yazılımı hala geliştirme sürecindedir ve zaman içerisinde önemli değişiklikler geçirebilir. Her ne kadar, Şirket, REPUX Yazılımı'nın Tanıtım Belgesi'nde belirtilen özelliklere ve spesifikasyonlara sahip olmasına çalışsa da, Şirket ve REPUX Yazılımı'nı kabul eden ve REPUX Platformu'nu başlatan herhangi bir kişi çeşitli nedenlerden dolayı, Alıcı'nın REPUX Platformu'ndan beklentilerini karşılamayabilecek şekilde bu özellikler ve spesifikasyonlarda değişiklikler yapabilir.

7.13. REPUX Yazılımı tabanlı Alternatif Blockchain Riski: REPUX Yazılımı, REPUX Dağıtım Periyodu'nun sonuna kadar açık kaynak lisansı altında lisanslandırılmayacaktır; ancak, ancak açık kaynak lisansı altında piyasaya sürüldükten sonra bir başkasının REPUX Yazılımı telif hakkına uymaması yada REPUX Yazılımı'nı değiştirmesi olasılıklar dahilindedir. Bu nedenle, birinin REPUX Yazılımı açık kaynak olarak lisanslandırıldıktan önce yada sonra REPUX Yazılımı uyarınca REPUX Token dağıtımı dışında bir başka token dağıtımı kullanarak blockchain protokolleri oluşturmak için REPUX Yazılımı'ndan faydalanması mümkündür.

7.14. Blockchain Kriptografik Token'ındaki Gönderememe Riski : REPUX Yazılımı, REPUX Yazılımı'nı kabul eden herhangi bir blockchainde, REPUX tokenlarının ("Blockchain Tokenları") gönderilebilmesi için toplam REPUX Token miktarının en az %15'ini elinde bulunduranların onayını gerektirecek şekilde oluşturulmuştur. Bir diğer anlatımla, REPUX Yazılımı'nın kabul edilmesi halinde, toplam çıkarılmış tokenların en az %15'ini elinde bulunduranların, alınan Blockchain Tokenları'nın o blockchainlerde gönderilebilir olması için, bir yada daha fazla blockchaini benimsemesi bu elinde bulunduran kişilerin sorumluluğundadır. Alıcı, REPUX Yazılımı'nın kabul edilmesi ve yukarıda açıklanan oy miktarına ulaşılamaması halinde, aldığı herhangi bir Blockchain Token'ını göndermeyeceğinin farkındadır ve bunu anlar ve kabul eder.

7.15. Projenin Tamamlanması: REPUX Yazılımı geliştirimi kamuoyunun ilgisinin azlığı, bütçe yetersizliği, ticari başarısızlık yada temel çalışanların ayrılması dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla çeşitli sebeplerden dolayı yarıda bırakılabilir.

7.16. İlgi Azlığı: REPUX Yazılımı bitse ve REPUX Platformu kabul edilse dahi, REPUX Platformu'nun başarısının devam etmesi, geliştiriciler gibi üçüncü kişilerin ilgi ve katılımına dayanır. REPUX Platformu'na yeterli ilginin yada katılımın olacağı konusunda herhangi bir teminat yada garanti verilemez.

7.17. Belirsiz Düzenleyici Çerçeve: Kriptografik tokenların, dijital varlıkların ve blockchain teknolojisinin hukuki durumu bir çok yargı çevresinde belirsizdir. Devlet kurumlarının bu teknolojileri nasıl düzenleyeceğini tahmin etmek güçtür. Aynı zamanda, devlet otoritesinin, kriptografik tokenları, dijital varlıkları, blockchain teknolojisini ve uygulamalarını etkileyecek mevcut kanunları, düzenlemeleri ve/ya kuralları nasıl değiştireceğini de tahmin etmek güçtür. Bu değişiklikler, REPUX Tokenları çeşitli şekillerde olumsuz etkileyebilir. Örnek olarak REPUX Tokenlarının kayıt gerektiren finansal enstrümanlar olarak düzenlenmesi verilebilir. REPUX Yazılımı yada REPUX Tokenları'nın belli bir yargı çevresince kanunsuz yada ticari anlamda kullanılmasını yasaklaması halinde Şirket bu yargı çevresinde REPUX Tokenları'nın dağıtımına, REPUX Yazılımı'nın geliştirilmesine yada operasyonlarına son verebilir.

7.18. Hükümet Önlemi Riski : Yukarıda belirtildiği üzere, Şirket'in bulunduğu endüstri yeni bir endüstridir, ve icrai ve denetimsel eylemler dahil olmak üzere daha sıkılaştırılmış denetim ve incelemeye tabi tutulabilir. Devlet kurumlarının, Şirket'in operasyonlarını incelemeyeceğinin ve/ya Şirket'e karşı yaptırımlar uygulamayacağının teminatı verilemez. Bu hükümet önlemleri tamamen Şirket hedef alınarak yapılmış önlemler de olabilir, olmayadabilir. Tüm bunlar Şirketi, yargılama, uzlaşma sürecine, ceza yada yaptırımlara konu olmasına yada Şirket'in, kendi itibarına zarar verebilecek yada daha yüksek operasyonel masraflara sebep olabilecek ve sonucudan REPUX Tokenları üzerinde ve/ya REPUX Yazılımı'nın geliştirilmesinde olumsuz etki edebilecek operasyonlarını ve aktivitelerini yeniden yapılandırmasına yada belli ürün ve hizmetleri sunmaya son vermesine neden olabilir.

MADDE SEKİZ: SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI; TAZMİNAT

8.1. Sorumluluğun Sınırlandırılması: Uygulanan kanunun izin verdiği en geniş ölçüde, Alıcı, herhangi bir yargı çevresinde, herhangi bir Repux Limited Tarafı'na, herhangi bir Zarar'dan dolayı, Repux Limited Tarafı'na dava açma yada herhangi bir başka hakkında feragat eder. Repux Limited Tarafları'nın hiçbiri, Alıcı'ya karşı, Repux Limited Tarafı bu Hasarların olasılığından önceden haberdar edilmiş olsa dahi sorumlu olmayacaktır. Alıcı, sebebi farketmeksizin ve sebep işbu Sözleşmede tanımlanmış olsa dahi Repux Limited Tarafı'ndan herhangi bir iade, tazminat yada ödeme beklemeyeceğini kabul eder.

8.2. Hasarlar:   Hiçbir durumda, Alıcı'ya işbu Sözleşmede belirtilmiş hasarlardan dolayı Repux Limited Tarafları'nın toplam birlikte sorumluluğu, ister sözleşmeden, ister garantiden yada haksız muameleden kaynaklanmış olsun, Şirket tarafından Alıcı'dan alınmış miktarı geçmeyecektir.

0>8.3. Mücbir Sebep : Alıcı, doğal afet, işçi uyuşmazlıkları yada diğer endüstriyel kargaşa, elektrik, telekomunikasyon, donanım, yazılım yada diğer kamu hizmetlerinin aksaklığı, yazılım yada akıllı kontrat bugları yada güçsüzlükleri, deprem, fırtına, diğer doğa olayları, blokaj, ambargo, ayaklanma, sıkı yönetim hali, terör yada savaş olayları, teknolojik değişiklikler, faiz oranlarındaki değişiklikler yada diğer parasal durumlar ve şüpheye mahal vermemek için blockchain bağlantılı protokoldeki herhangi bir değişiklik dahil olmak üzere herhangi bir mücbir sebepten kaynaklanan olayda Şirket'in Alıcı'ya karşı sorumlu olmayacağını anlar ve kabul eder.

8.4. Feragat:  Uygulanan kanunun izin verdiği ölçüde, Alıcı ile üçüncü kişilerin arasındaki uyuşmazlıklardan doğan veya bunlarla ilgili herhangi bir türde, bilinen ve bilinmeyen (kusur talepleri dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı kalmamak kaydıyla) sorumluluk, talep, ve/ya Hasar'dan Repux Limited Tarafları'nı sorumlu tutmayacaktır.

8.5. Tazminat:

 1. Uygulanan kanunların izin verdiği ölçüde, Alıcı, Repux Limited Taraflarını, Repux Limited Tarafları'ndan doğan yada şunlarla ilgili olan tüm eylemlere, davalara, taleplere, Hasarlara (danışmanlık ücret ve masrafları dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) karşı koruyacak ve tazmin edecektir:
  1. Alıcı'nın REPUX Token satın alımı yada kullanımı;
  2. Alıcı'nın işbu Sözleşmeden doğan sorumlulukları yada yükümlülükleri;
  3. Alıcı'nın işbu Sözleşmeyi ihlali;
  4. Alıcı'nın herhangi bir beyan yada garantisindeki herhangi bir isabetsizlik;
  5. Alıcı'nın herhangi bir kişi yada kurumun herhangi bir hakkını ihlali; ve/ya
  6. Alıcı'nın herhangi bir kusurlu, kanuna aykırı hareketi yada ihmali yada bunun haksız fiil oluşturması.

 2. Şirket; Satıcı hesabına, 8.5. Bölümde tazminata konu olan herhangi bir talepten savunma yetkisini kullanma hakkını saklı tutar. Bu tazminat, Alıcı ve Şirket arasında yapılan yazılı anlaşmada belirlenen diğer tazminatların yerine geçmez. Sadece bunlara ektir.

MADDE DOKUZ: UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

9.1. Resmi Olmayan Uyuşmazlık Çözümü: Alıcı ve Şirket işbu Sözleşmeden doğan ve bu Sözleşmenin düzenlemesi, uygulanabilirliği, ihlali, feshi, geçerliliği, yürütülmesi ("Uyuşmazlık") dahil olmak üzere herhangi bir uyuşmazlığı, ikilemi yada talebi çözmek için hüsnü niyet içinde işbirliği yapacaklardır. Taraflar, Uyuşmazlık kendilerine bildirilikten sonra doksan (90) gün içinde Uyuşmazlığı çözememeleri halinde, bu Uyuşmazlık aşağıda 9.2. Bölümde belirtildiği üzere Bağlayıcı Tahkim tarafından çözülür.

9.2. Bağlayıcı Tahkim: 9.1. Bölümde belirtildiği üzere 90 gün içerisinde çözülmeyen herhangi bir Uyuşmazlık Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LCIA)'nce Tarafların karşılıklı anlaşmasıyla burada değiştirilenler hariç olmak üzere, tahkim anındaki kurallar uyarınca çözülür. Hakem sayısı, Şirket tarafından seçilmek üzere bir olacaktır. Tahkim yeri, Londra, İngiltere olacaktır. Tahkim sürecinde kullanılacak dil İngilizce olacaktır. Sözleşmeye uygulanacak hukuk, işbu metnin 10.1. Bölümünde belirlenecektir. Tahkim kararı nihai olacak ve taraflar arasında bağlayıcılık teşkil edecektir ("Bağlayıcı Tahkim"). Taraflar herhangi bir kararı geciktirmeden uygulayacak ve herhangi bir türdeki rücü haklarından geçerli bir şekilde feragat edeceklerdir. Karar, ilgili Tarafların yada varlıklarının üzerinde yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemece yerine getirilebilir. Şirket ve Alıcı, kendi avukat masraflarını ve ücretlerini ödeyecektir. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Şirket herhangi bir yada tüm tahkim masraflarını belirleme hakkını saklı tutar.

9.3. Grup Tahkimi, Davası yada Temsili Dava Olmaması: İşbu sözleşmeden doğan yada bununla ilgili olan herhangi bir uyuşmazlık Alıcı'yla Şirket arasındadır ve grup tahkimi, grup davası yada herhangi bir diğer temsili dava olarak açılamaz. Herhangi bir grup tahkimi yada bir kişinin, bir başka kişinin yada grubun temsilcisi olarak uyuşmazlığı çözmeye çalıştığı bir tahkim açılamaz. Dahası, bir uyuşmazlık tahkimin konusu olsun yada olmasın bir başka kişi yada grup adına toplu yada herhangi bir diğer temsili dava türü olarak açılamaz.

MADDE ON: DİĞER HÜKÜMLER

10.1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme: İşbu sözleşme'ye, geçerliliği, yorumlanması ve meriyeti   dahil olmak üzere tüm yönleriyle Belize yasaları uygulanacaktır. Bu yasalarla çatışan ilkeler ya da kurallar zorunlu olarak uygulanmayabilir yada bir başka yargı çevresince uygulanması gerekebilir.

10.2. Devir: Alıcı, Repux Limited'in önceden yazılı iznini almadan, işbu Sözleşmeyi bir başkasında devredemez. 10.2. Bölümü ihlal eden herhangi bir devir yada aktarım geçersizdir. Şirket işbu Sözleşmeyi bir ortağına devredebilir. Yukarıdakilere tabi olmak şartıyla, işbu Sözleşme, ve Tarafların burada belirtilen hak ve yükümlülükleri, halefleri, devredilen, varisleri, vasileri, yöneticileri ve yasal temsilcileri için de geçerlidir bağlayıcılık teşkil etmektedir.

10.3. Sözleşme Bütünlüğü: İşbu Sözleşme, buradaki ekleri ve burada atıfta bulunan materyallerle, Taraflar arasında bir bütünlük arzeder ve Taraflar arasında herhangi bir kamuoyu bildirisi yada diğer bildiriler yada Repux Limited Tarafınca REPUX Tokenları, REPUX Yazılımı, REPUX Platformu, Blockchain Tokenları yada REPUX Platformu'ndaki herhangi bir başka token hakkında yapılan açıklamalar dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla önceki tüm yazılı ve sözlü anlaşmaları ve anlaşılmaları ilga eder.

10.4. Bölünebilirlik: İşbu sözleşmenin herhangi bir mahkemece herhangi bir sebepten dolayı geçersiz, işlevsiz yada yürütülemez olduğuna karar verilmesi halinde, bu hüküm Tarafların baştaki iradelerine mümkün olduğunca uyacak şekilde geçerli hale getirilmek için değiştirilir


ve belirtilen işlemler olabildiğince ilk halinde tutulmaya çalışılır.

10.5. Sözleşmenin Değiştirilmesi: Şirket işbu Sözleşmeyi dilediği zaman, https://repux.io internet sitesinde değiştirilmiş versiyonunu yayınlayarak değiştirebilir. Değiştirilmiş hükümler yayınlandığı anda geçerli olur. İşbu Sözleşme'deki değişiklikleri takip etmek amacıyla İnternet Sitesi'ni düzenli olarak takip etmek Alıcı'nın sorumluluğundadır. İşbu Sözleşme son olarak Sözleşme'nin başında yazan tarihte değiştirilmiştir.

10.6. Sözleşmenin Feshi; Ayakta Kalma: REPUX Token Dağıtımı'ndaki tüm satışların tamamlanmasıyla işbu Sözleşme sona erer. Şirket kendi takdir yetkisi dahilinde, Alıcı'nın Sözleşmeyi ihlal etmesi halinde işbu Sözleşmeyi fesih hakkını saklı tutar. İşbu Sözleşmenin feshiyle:

 1. Alıcı'nın işbu Sözleşmeden doğan tüm hakları sona erer;
 2. Alıcı'ya herhangi bir geri ödeme yapılmaz; ve
 3. Madde 3,4,6,7,8,9 ve 10 koşullarına uygun olacak şekilde uygulanmaya devam eder.

10.7. Feragat Etmeme:: Şirketin işbu Sözleşme'deki herhangi bir hakkı yada hükmü yerine getirememesi, o haktan yada hükümden o anda yada gelecekte feragat ettiği anlamına gelmez, ve Şirket bu hakkı yada hükmü sonraki bir zamanda yürütebilir. Şirket tarafından yapılan tüm feragatlerin, geçerli olabilmesi için açık ve yazılı olarak yapılması gerekir.

10.8. Ortalık; Acenta; Üçüncü Kişi Hak Sahibi İlişkisi Bulunmaması: İşbu Sözleşmedeki hiçbir şey ve Taraflarca yapılan hiçbir eylem, Taraflar arasında ortaklık, ilişki, bağlı ortaklık yada diğer bir işbirliği türü oluşturmaz. İşbu Sözleşmedeki hiçbir şey ve Taraflarca yapılan hiçbir eylem, bu Sözleşme uyarınca herhangi bir Taraf'ın diğer taraf adına acentelik niteliğinde bulunduğu anlamına gelmez. İşbu Sözleşme uyarınca, hiçbir Taraf'ın karşı Taraf adına yetkisi yada bağlama gücü yada sözleşmeye girme yetkisi yoktur. İşbu Sözleşme, herhangi bir kişiye herhangi bir üçüncü kişi hak sahibi sıfatı oluşturmaz.

10.9. Electronik İletişim: Alıcı, Şirket'in bu Sözleşme dahil olmak üzere, işbu Sözleşme uyarınca yada Alıcı'nın REPUX Token satın alımıyla ilgili olarak Alıcı'ya sunduğu tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, Şirket'in takdir yetkisi dahilinde elektronik ortamda yapılabileceğini anlar ve kabul eder.

TABLO A

REPUX TOKEN DAĞITIMI

REPUX Token Dağıtımı 6 Mart 2018 17:00 UTC'de başlayarak 31  günde gerçekleşecektir. Bu süre değiştirilebilir.

150,000,000 REPUX Token aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır:

 1. 75,000,000 REPUX Token 6 Mart 2018 17:00 UTC'de başlayacak ve 13 Mart 2018  17:00 UTC'de bitecek şekilde 7  günlük süreç içinde dağıtılacaktır.

 1. 15,000,000 REPUX Token 13 Mart 2018 17:00 UTC'de başlayacak ve 19 Mart 2018  17:00 UTC'de bitecek şekilde 6  günlük süreç içinde dağıtılacaktır.

 1. 15,000,000 REPUX Token 19 Mart 2018 17:00 UTC'de başlayacak ve 25 Mart 2018  17:00 UTC'de bitecek şekilde 6  günlük süreç içinde dağıtılacaktır.

 1. 15,000,000 REPUX Token 25 Mart 2018 17:00 UTC'de başlayacak ve 31 Mart 2018  17:00 UTC'de bitecek şekilde 6  günlük süreç içinde dağıtılacaktır.

 1. 30,000,000 REPUX Token 31 Mart 2018 17:00 UTC'de başlayacak ve 5 Nisan 2018  17:00 UTC'de bitecek şekilde 6  günlük süreç içinde dağıtılacaktır.

Ön satış sürecinde satılan 100,000,000 REPUX Token, REPUX Token Dağıtımı'nda dağıtılacaktır.

Önceki turda satılmayan tokenlar sonraki tura taşınacaktır. Token satışı önceki turdaki tokenlar satıldığı anda sonraki tura geçecektir.

All Unsold Tokens from the 150,000,000 REPUX Tokens pool at the end of the REPUX Token Distribution will be locked up for one year.
If an REPUX Platform adopting the REPUX Software is launched, the default REPUX Software configuration developed by Repux Limited will lock new founders tokens distributed pursuant to such REPUX Platform in a smart contract and release such tokens to Repux Limited on a monthly basis over a two year period. REPUX Platformu'nun REPUX Yazılım konfigürasyonu nihai olarak genesis bloklarını ve REPUX Platformu'nu başlatan üçüncü kişi tarafından kararlaştırılacaktır.


Bu döküman yasal tavsiye niteliği taşımaz ve herhangi bir kişi tarafından buna dayanılmamalıdır. Sadece genel bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Token sistemindeki geliştiriciler, satın alanlar, yatırımcılar kendi danışmanlarına danışmalıdır.