Tanıtım Belgesi

REPUX protokolü

Önemli Uyarılar

 1. LÜTFEN BU BÖLÜMÜ VE "SORUMLULUĞUN REDDİ", "REPUX TARAFINDAN HERHANGİ BİR BEYAN VE GARANTİNİN OLMAMASI", "BEYANLARINIZ VE GARANTİLERİNİZ", "GELECEK BİLDİRİLERİNDE DİKKAT NOTU","TAVSİYE OLMAMASI", "DAĞITIM VE YAYMA KONUSUNDAKİ SINIRLAMALAR", "TAHVİL VE TESCİL TEKLİFİ OLMAMASI" VE "RİSK VE BELİRSİZLİKLER" BAŞLIKLI BÖLÜMLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. YAPACAĞINIZ EYLEM KONUSUNDA HERHANGİ BİR ŞÜPHENİZ OLMASI HALİNDE, YASAL, FİNANSAL, VERGİ YADA DİĞER PROFESYONEL DANIŞMANLARINIZA DANIŞMALISINIZ.

 2. RepuX Tokenlar (Tanıtım Belgesi'nde tanımlandığı üzere) herhangi bir yargı çevresince tahvil oluşturması amaçlanmamktadır. Bu Tanıtım Belgesi herhangi bir türde prospektüs yada teklif dökümanı değildir ve herhangi bir yargı çevresinde kıymetli evrak teklifi yada kıymetli evraklara yatırım daveti oluşturmaz. Daha fazla bilgi için, lütfen RepuX Limited Gizli Özel Yerleştirme Teklifi Bildirisi'ne bakınız.

 3. Bu Tanıtım Belgesi, RepuX tarafından herhangi bir satış fikri yada tavsiyesi yada RepuX Token satın almak için herhangi bir davet yada teklif oluşturmaz.

 4. RepuX Tokenları'nın dağıtıcısı RepuX Limited'i ("RepuX)'un ortağı olacaktır ve RepuX Tokenlar'dan gelen tüm satış gelirlerini RepuX protokolü, iş ve operasyonlarını finanse etmek için kullanacaktır.

 5. Hiçbir kimse bu Tanıtım Belgesi'ne dayanılarak RepuX Tokenların yada bir başka kripto para biriminin satışı yada satın alınması ile ilgili yada herhangi bir başka türde ödemenin kabul edilmesi ile ilgili herhangi bir sözleşmeye yada bağlayıcı taahhüt altına girmekle yükümlü değildir.

 6. RepuX Tokenların herhangi bir satışa ve satın alıma konu olduğu distribütör ile sizin satın alan olarak bulunduğunuz herhangi bir sözleşmede, ve RepuX Tokenlar bu sözleşmenin şart ve koşullarında belirtileceği üzere sadece ayrı bir dökümanca düzenlenecektir. Şart ve Koşullarla bu Tanıtım Belgesi arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, daha önceki geçerli olacaktır.

 7. ABD standartlarına göre "akredite yatırımcı" olarak nitelendirilmediğiniz takdirde Ön Satış'ta Repux Token (bu Tanıtım Belgesi'nde tanımlandığı üzere) alamazsınız.

 8. RepuX Protokolü başlatılana kadar, akredite yatırımcılar SAFT sözleşmesiyle Ön Satış'ta RepuX Token satın alma hakkı elde edebilirler. Ön Satışa katılmak isteyen akredite yatırımcı olmanız halinde lütfen bizimle doğrudan iletişime geçiniz.

 9. Hiç bir düzenleyici kurum bu Tanıtım Belgesi'nde belirtilen bilgileri incelememiş yada onaylamamıştır. Hiçbir kanuna, düzenleyici gerekliliğe yada yargı çevresi kurallarınca böyle bir eylem gerçekleştirilmeyecektir. Bu Tanıtım Belgesi'nin yayınlanması, dağıtılması ve yayılması uygulanan kanunlarla, düzenleyici gerekliliklerle uyumlu olduğu anlamına gelmez.

 10. RepuX ve/ya RepuX kurumu ve iglili iş ve operasyonları olan RepuX Tokenları ve Token Satışı'nda riskler ve belirsizlikler mevcuttur. Risk ve sorumlulukların tam listesi için "RepuX Limited Gizli Özel Yerleştirme Teklifi Bildirisi"ne bakınız.

 11. Bu Tanıtım Belgesi, herhangi bir bölümü yada herhangi bir kopyası bu Tanıtım Belgesi'nin dağıtımının yada yayılmasının yasak olduğu herhangi bir ülkeye götürülmemeli yada aktarılmamalıdır.

 12. Bu Tanıtım Belgesi bu bölüm ve şu bölümler olmadan çoğaltılamaz, dağıtılamaz yada yayılamaz; "Sorumluluğun Reddi", "RepuX Tarafından Herhangi Bir Beyan ve Garantinin Olmaması", "Beyanlarınız ve Garantileriniz", "Gelecek Bildirilerinde Dikkat Notu","Tavsiye Olmaması", "Dağıtım ve Yayma Konusundaki Sınırlamalar", "Tahvil ve Tescil Teklifi Olmaması" ve "Risk ve Belirsizlikler".

Sorumluluğun Reddi

 1. Uygulanan kanunlar, düzenlemeler ve kurallarca izin verilen maksimum seviyede, RepuX ve/ya RepuX Kuruluşu, tarafınızca bu Tanıtım Belgesi'nin kabulü yada buna dayanılmasıyla bağlantılı yada bundan doğan, sözleşmesel yada haksız fiilden kaynaklanan herhangi bir dolaylı, özel, tesadüfi, sonuçsal yada herhangi bir türden kayıptan (mahrum kalınan kar, hasıla yada gelir ve kullanım yada veri kaybı dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) sorumlu tutulamaz.

RepuX Tarafından Beyan ve Garantinin Olmaması

 1. RepuX ve/ya RepuX Kuruluşu, herhangi bir kurum yada kişiye bu Tanıtım Belgesi'ndeki bilgilerin doğruluğu, isabetliliği ve tamlığı dahil olmak üzere herhangi bir beyan yada garanti vermez ve bunların hepsini reddeder.

Beyanlarınız ve Garantileriniz

 1. Bu Tanıtım Belgesi'ndeki yada herhangi bir parçasındaki bilgiye erişerek ve/ya alarak (duruma göre), RepuX ve/ya RepuX Kurumu'na şunları beyan ve garanti edersiniz:

  1. RepuX Tokenları'nın herhangi bir yargı çevresinde tahvil oluşturmadığını anlar ve kabul edersiniz;

  2. Bu Tanıtım Belgesi herhangi bir türde prospektüs yada teklif dökümanı değildir ve herhangi bir yargı çevresinde tahvil teklifi yada tahvillere yatırım daveti oluşturmadığını ve herhangi bir sözleşmeye yada bağlayıcı yasal taahhüte girmek zorunda olmadığınızı ve bu Tanıtım Raporu'na dayanılarak herhangi bir kripto para birimi yada diğer türde ödemelerin kabul edilmeyeceğini anlar ve kabul edersiniz;

  3. Hiç bir düzenleyici kurumun bu Tanıtım Belgesi'nde belirtilen bilgileri incelememiş yada onaylamadığını, hiç bir kanuna, düzenleyici gerekliliğe yada yargı çevresi kurallarınca böyle bir eylem gerçekleştirilmeyeceğini ve bu Tanıtım Belgesi'nin yayınlanması, dağıtılması ve yayılması uygulanan kanunlarla, düzenleyici gerekliliklerle uyumlu olduğu anlamına gelmeyeceğini anlar ve kabul edersiniz;

  4. Bu Tanıtım Belgesi, Token Satışı'ı projesi ve/ya bunun tamamlanması, tarafınızca RepuX ve/ya RepuX Kurumu'nun, RepuX Tokenları'nın ve Token Satışı'nın avantajları olarak yorumlanmayacağını yada anlaşılmayacağını anlar ve kabul edersiniz;

  5. Bu Tanıtım Belgesi'nin, herhangi bir parçasının yada kopyasının dağıtımı yada yayılması, aynı şeylerin tarafınızca kabulü, yargı çevrenizde uygulanan kanunlar, düzenlemeler yada kurallarca kesinlikle yasaktır, bu yasaklamaları inceleme sizin sorumluluğunuzda ve RepuX ve/ya RepuX Kuruluşu'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur;

  6. Herhangi bir RepuX Token'ı satın almak istediğinizde, RepuX Tokenları'nın şu anlamları ifade ETMEDİĞİNİ, SINIFLANDIRILAMAYACAĞINI yada işlem GÖRMEYECEĞİNİ anlar ve kabul edersiniz:

   1. Kripto para birimi dışında herhangi bir para birimi olarak;

   2. Herhangi bir kişi yada kuruluş tarafından çıkarılmış (RepuX ve/ya RepuX Kuruluşu) borç senedi, stok yada hisse, hak, opsiyon yada borç senedi, stok yada hisse türevi olarak;

   3. Kolektif yatırım planında birimler olarak;

   4. Bir işletme tröstünde birimler olarak;

   5. Bir işletme tröstünde birim türevi olarak; yada

   6. Herhangi bir diğer hisse senedi yada menkul kıymetler sınıfı olarak.

  7. ABD standartlarına göre "akredite yatırımcı" olarak nitelendirilmediğiniz takdirde RepuX Token Ön Satışı'na KATILAMAYACAĞINIZIN tamamen farkında olduğunuzu ve anladığınızı;

  8. Kripto para birimlerini, blockchain-tabanlı yazılım sistemlerini, kripto para birimi cüzdanlarını yada diğer ilgili token saklama mekanizmalarını, blockchain teknolojisini ve smart kontrat teknolojisini anlayacak temel bilgi seviyesine sahip olduğunuzu;

  9. Herhangi bir RepuX Token'ı almak istediğinizde, RepuX ve RepuX Kuruluşu ve ilgili iş ve operasyonlarında, RepuX Tokenları'nda ve Token Satışı'nda ilgili riskler olduğunun tamamen farkında olduğunuzu ve anladığınızı;

  10. RepuX ve/ya RepuX Kuruluşu'nun, tarafınızca bu Tanıtım Belgesi'nin kabulü yada buna dayanılmasıyla bağlantılı yada bundan doğan, sözleşmesel yada haksız fiilden kaynaklanan herhangi bir dolaylı, özel, tesadüfi, sonuçsal yada herhangi bir türden kayıptan (mahrum kalınan kar, hasıla yada gelir ve kullanım yada veri kaybı dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) sorumlu tutulamayacağını anlar ve kabul edersiniz; ve

  11. erişim anınızdan yada bu Tanıtım Belgesi'ni yada herhangi bir parçasını (duruma göre) aldığınız andan itibaren, yukarıda bahsi geçen tüm beyan ve garantilerin doğru, tam, isabetli olduğunu ve yanıltıcı olmadığını.

Gelecek Bildirilerinde Dikkat Notu

 1. Bu Tanıtım Belgesi, risk ve belirsizlik içeren gelecekte işletme sonuçları ve planları hakkındaki bildiriler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla belli gelecek bildirileri içerebilir. Gelecek bildirilerini belirlemek için "beklenti", "ummak", "tahmin etmek", ve bunların olumsuzlarını ve benzer ifadeleri kullanırız. Bu gelecek bildirileri RepuX ve/ya RepuX Kuruluşu'nun bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve diğer faktörleri içerir ve belirtilmiş olan bu gelecekteki sonuçlar, performans yada başarılar, herhangi bir sebeple gelecek bildirimlerinde belirtilmiş olanlardan farklılık gösterebilir.

 2. Bu Tanıtım Belgesi'ndeki hiçbir bilgi RepuX, RepuX Kuruluşu, RepuX Tokenları, ve Token Satışı hakkında iş, yasal, finansal yada vergi tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. RepuX ve/ya RepuX Kuruluşu ve RepuX Tokenları'nın ve Token Satışının ilgili iş ve operasyonları hakkında kendi yasal, finansal, vergi danışmanınıza yada diğer profesyonel danışmanınıza danışmalısınız. RepuX Tokenlarının satın alınmasının belirsiz bir süreyle bu finansal riske katlanmanızı gerektirebileceğinin farkında olmanız gerekir.

Dağıtım ve Yayma Konusundaki Sınırlamalar

 1. Bu Tanıtım Belgesi'nin yada herhangi bir bölümünün dağıtımı yada yayılması kanunlar, düzenleyici gereklilikler ve herhangi bir yargı çevresinin kurallarınca yasaklanmış yada sınırlanmış olabilir. Bu sınırlamanın uygulandığı yerlerde, bu Tanıtım Belgesi'ne yada bir parçasına (duruma göre) uygulanacak sınırlamalardan kendinizi haberdar etmek ve bunları incelemek sizin sorumluluğunuzdadır ve RepuX ve/ya RepuX Kuruluşu'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu Tanıtım Belgesi'nin dağıtıldığı yada yayıldığı, erişim sağlayan yada Tanıtım Belgesi başka bir şekilde elinde bulunan kişiler, bu Tanıtım Belgesi'ni yada buradaki herhangi bir bilgiyi herhangi bir amaçla diğer kişilere dağıtamaz, çoğaltamaz yada bunların yapılmasına izin veremez.

Tahvil Yada Tescil Teklifi Olmaması

 1. Bu Tanıtım Belgesi herhangi bir türde prospektüs yada teklif dökümanı değildir ve herhangi bir yargı çevresinde kıymetli evrak teklifi yada kıymetli evraklara yatırım daveti oluşturmaz. Hiç bir kimse bu Tanıtım Belgesi'ne dayanılarak herhangi bir sözleşmeye yada bağlayıcı taahhüt altına girmekle yükümlü değildir ve başka bir kripto para birimi yada başka bir türde ödeme Tanıtım Belgesi'ne dayanılarak kabul edilmez. RepuX Tokenları'nın satışı ve alımı ile ilgili herhangi bir sözleşmeye, sadece bu sözleşmenin Şart & Koşulları uygulanır. Başka bir döküman uygulanmaz. Şart ve Koşullarla bu Tanıtım Belgesi arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, daha önceki geçerli olacaktır.

 2. Hiç bir düzenleyici kurum bu Tanıtım Belgesi'nde belirtilen bilgileri incelememiş yada onaylamamıştır. Hiçbir kanuna, düzenleyici gerekliliğe yada yargı çevresi kurallarınca böyle bir eylem gerçekleştirilmeyecektir. Bu Tanıtım Belgesi'nin yayınlanması, dağıtılması ve yayılması uygulanan kanunlarla, düzenleyici gerekliliklerle uyumlu olduğu anlamına gelmez.

Riskler ve Belirsizlikler

 1. Olası RepuX Token alıcıları Repux Token alımından önce, RepuX, RepuX Kuruluşu ve ilgili iş ve operasyonu, RepuX Tokenları, ve Token Satışı'yla ilgili tüm riskleri ve belirsizlikleri, bu Tanıtım Belgesi ve Şart & Koşullar'daki tüm bilgileri dikkatlice düşünmeli ve değerlendirmelidir. Bu risk ve belirsizliklerden herhangi birinin gerçek bir olaya dönüşmesi halinde, RepuX ve/ya Repux Kuruluşu'nun işi, finansal durumu, operasyonları ve beklentileri maddi negatif şekilde etkilenebilir. Bu durumlarda, RepuX Tokenları'nın değerinin tümünü yada bir bölümünü kaybedebilirsiniz.

RepuX Vizyonu

Vizyonumuz, toplayıcılar, geliştiriciler ve kullanıcılar arasında etkin aktarımla veri parasallaştırımını kolaylaştıran ve aynı zamanda zaman içinde veri güvenirliğinin ve itibarının değerlendirilmesine olanak veren bir protokol oluşturmaktır. RepuX Protokolümüzle , veri toplayıcıları RepuX Tokenları karşılığında veriyi, veri kullanıcılarıyla yada uygulama geliştiricileriyle takas edebileceklerdir. Geliştiriciler Repux Protokülne dayanabilecek, ve toplayıcılardan aktarılan veriyi çeşitli endüstrilerdeki nihai kullanıcılara RepuX Token karşılığında aktarılmak üzere ürün ve hizmetler oluşturmak için kullanabileceklerdir. RepuX Protokolü ile, veriye ek değer katmayı umuyoruz.

RepuX Amaçları ve Hedefleri

Veri parasallaştırmasının gelecekte bireyler ve kuruluşlar için tamel gelir kaynağı olmasını bekliyoruz. Dünya'nın 2015'te ürettiği veri miktarı 10 zettabayt'tan azken bu miktarın 2025'te 180 zettabayt veri (yada 180 trilyon gigabayt) olacağı tahmin ediliyor.1

RepuX Protokolü için Amaç ve Hedeflerimiz şu şekildedir:

Özetleyecek olursak, nihai hedefimiz üçüncü kişiler tarafından farklı endüstrilerin kullanımı için geliştirilen geniş çeşitlilikteki farklı uygulamaların entegre edilebildiği güvenli, güvenilir, yüksek-performanslı veri aktarımı sağlayan bir protokol oluşturmaktır.

[1]203 Milyarlık Büyük Veri Analitik Piyasası Konusunda 6 Tahmin

RepuX Nedir?

RepuX, veri toplayıcıları, uygulama geliştiricileri ve veri kullanıcıları arasında şu an mevcut piyasada bulunmayan veri paylaşımı ve değer oluşturma fırsatlarına olanak verecektir

RepuX, çeşitli türdeki sabit verilerin metalaştırılabildiği ve farklı kurumsal ve birey toplayıcılar, geliştiriciler ve kullanıcılar arasında takas edilebildiği protokol seviyesinde bir sistemdir ("RepuX Protokolü"). RepuX Protokolü InterPlanetary Dosya Sistemi (yada IPFS)2, Sia3, Ethereum4, EOS5 gibi birden çok merkezi olmayan teknolojiyi kombine eder ve yüksek-verimli özel bir blockchaine yukseltme potansiyeli sunar. Veri transferi ve eşler arasındaki değerden faydalanarak, RepuX Protokolü, veri toplayıcıları, uygulama geliştiricileri ve veri kullanıcıları arasında, mevcut piyasada bulunmayan veri paylaşım imkanları oluşturur. RepuX Protokolü, birden çok endüstride kullanıcılara veri tedariği sağlayarak veri üreticilerinin verilerinde değer oluşturmasına fırsat sunarken, bu süreçteki aracıları da ortadan kaldırmaktadır.

Repux Protokolü'nün geliştirilmesiyle, yüksek-ölçekli yığın veri üzerinde makine öğrenimine, büyük veriye ve yapay zekaya bağımlılığın avantajını kullanmak ve bu alanlara inovasyon getirmek için RepuX hazırdır. Veri ve Oracle sistem doğrulamasıyla her kurum ve işlemin güvenirliğini değerlendirerek, RepuX içerisinde bütünlüğü temin edebilecek ve veri kullanıcılarına satın aldıkları verinin içeriği ve kalitesi konusunda daha büyük bir güven sağlayabileceğiz.

[2] https://github.com/ipfs/ipfs'a bakınız
[3] https://www.sia.tech/whitepaper.pdf'e bakınız
[4] https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper'a bakınız
[5] https://github.com/EOSIO/Documentation/blob/master/ TechnicalWhitePaper.md'ye bakınız

Ön-Satış ve RepuX Token Satışı

RepuX Limited 500 milyon RepuX token ("RepuX Tokenları") oluşturmaktadır. RepuX, Gelecek Tokenlar için Basit Sözleşme aracılığıyla, sadece akredite yatırımcılara genel açılma ile alınacak olan RepuX Tokenları haklarının ön-satışını gerçekleştirmektedir (Ön-Satış), bunun sonrasında RepuX Protokolü işlemeye başladığında RepuX Tokenları'nın daha geniş kapsamda sunulması takip edecektir ("Token Satışı").

RepuX Token'ı, RepuX Protokolü'yle bağlantılı veri hizmetlerini ödemek için kullanılacak tek yol olacak bir ERC20 Token'ıdır. RepuX Tokenlar'ı satın almaya ehil alıcılar tarafından Token Satışı'nda Ether ("ETH") aktararak alınabilir.

Ön-Satış'taki her katılımcı uygulanan güvenlik yasaları uyarınca "akredite yatırımcı" (yada benzeri konsept) olduklarıyla ilgili durum bilgilerini sunmak zorunda olacaktır. Token Satışı'nda RepuX Tokenlar'ın her alıcısı gibi her Ön-Satış katılımcısı "müşterini bil" (yada KYC) bilgisini sunmak zorunda olacaktır. RepuX, anti-para aklama (yada AML) gerekliliklerine ve prosedürlerine uyduğumuzdan emin olmak için gerekli kontrolleri gerçekleştirecektir.

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi

Veri oluşturma hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşmeye devam etmektedir. Bu verinin bir değeri vardır. Şu an için, bu verinin toplanması, kullanılması ve dağıtımı belli büyük kurumsal şirketler tarafından domine edilmektedir.

Aynı zamanda, yapay zeka (AI) yatırımları oldukça hızlı bir şekilde büyümektedir. AI geliştirme piyasasının her 2 yılda kendini ikiye katladığı tahmin edilmektedir. AI, ekonominin bir çok yönünü önemli ölçüde değiştirme potansiyeline sahiptir. AI alanında, son bir kaç yıl içinde makine öğrenim kullanımı büyük şekilde artmıştır. Veriye merkezi olmayan erişimle harmanlanmış bu makine öğrenimi kullanımı, merkezi olmayan veri-tabanlı uygulamaların sanayileşmesine olanak vermiştir. Makine öğrenimi geçmiş veriler üzerine bilgi inşa ettiğinden, oluşturulan modeller sadece modellere sunulan veriler kadar iyi olmaktadır.

RepuX Protokolü'nün, makine öğrenimi veri setlerine erişimi olanlarla olmayanlar arasındaki "sayısal uçurum"u ortadan kaldırma potansiyeli bulunmaktadır.

Makine öğrenimi, bilgisayar sistemlerinin doğrudan veri örneklerinden öğrenmesine olan veren bir yapay zeka dalıdır.


ŞEKİL 1 : MCKINSEY & 2017 ŞİRKET GÖRÜŞME KAĞIDI6

[6] https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/machine-learning/publications/machine-learning-report.pdf'e bakınız

Büyük Veri

Büyük veri, genellikle iş yada organizasyondan günlük operasyonların ürünü olarak toplanan büyük veri setlerini gerektirmektedir. Bu veri seti, örnek olarak zaman ve lokasyon ile hastalık tedavilerinin medikal veritabanı olabilir. Maalesef, Büyük Veri verisetleri, genellikle iş yada organizasyonun anlık operasyonlarıyla doğrudan ilgili olmadığı için, sıklıkla bırakılırlar ve gözardı edilirler. Bu veri setleri kolaylıkla para dönüştürülebilir ve bu verilerden faydalanabilecek diğer şirketlerce kullanılabilir. Örnek olarak, bir süpermarket zincirindeki başarılı ürün gönderimlerinin listesi, belli bir bölgeye girmek isteyen yeni tedarikçi için kullanışlı olabilir. Eksik olan şey:

Temel veri piyasasının bir örneği, temel attention tokenları'nın (yada BAT) satışını yeni gerçekleştiren Brave tarayıcısıdır. Brave tarayıcısında, kullanıcılar opsiyonel şekilde (anonim olarak) tarama verilerini, attention verilerini, bu veriyi satın alacak ve ödemeyi BAT olarak yapacak pazarlamacılara "satabilirler".7

[7] https://basicattentiontoken.org/'a bakınız

Güven ve Şeffaflık

Veri seti paylaşımının en büyük zorluklarından biri veri işleminde taraflar arasındaki güven eksikliğidir. Kişi için, belli veri setine değerlendirmek için önceden erişmeden iyi organize edildiğine, isabetli ve bilgili olduğuna karar vermek güçtür. Buna ek olarak, tarafların veri işleminde buluşabileceği ortak bir platform eksikliğiyle ilgili sorunlar da olabilmektedir.

Bu güven sorunu yeterli biçimde çözülebilirse, dolandırıcılık oranları önemli oranda düşerken, güvenlik, uluslararası ticaret ve miktro kredi veri işlemleri gibi çeşitli endüstriler üzerindeki diğer potansiyel veri işlemlerinin tamamen sunumu devreye sokulabilecektir.

Tasarımı nedeniyle, blockchainlerde yer alan verilerin değiştirilmesine doğası gereği dirençlidir. Blockchain, kriptografi kullanarak bağlı ve güvenli devamlı büyüyen ve blok adı verilen kayıtların listesidir. Her blok önceki bloğa bağlantı olarak hash işaret edicisi, zaman bilgisi ve işlem verisi içerir. Blockchain, iki taraf arasındaki işlemleri etkin, doğrulanabilir ve kalıcı biçimde kaydedebilen, açık, dağıtılmış bir defter olarak hizmet verebilmektedir. Dağıtılmış defter olarak kullanımı için, blockchain genellikle eşler arası ağla yönetilen ve aynı zamanda yeni blokların doğrulanması için bir protokole yapışıktır. Herhangi bir bloktaki veri kaydedildiğinde, blok sonrasında gelen tüm diğer bloklar değiştirilmeden, geçmişe dönük olarak değiştirilemez, bu da ağın büyük bir bölümünün değiştirilmesini gerektirebilir. Blockchain teknolojisi, dolandırıcılık olaylarının azalmasına olanak vererek yeni bir potansiyel uygulama tam sunucusunu etkinleştirir.

Bu, güvenlik ve işlemsel bütünlüğün en önemli konular olduğu RepuX Protokolü'nde kuruluş olarak Blockchainler'in kullanımını ideal kılmaktadır.

RepuX Teknolojisi

Genel bakış

RepuX Protokolü'nün teknolojisi 4 farklı katmana ayrılabilir.

ŞEKİL 2: REPUX PROTOKOLÜ ANALİZİ

Uygulama katmanı RepuX Protokolü'nün en tepesindedir. Bu, ön taraftaki katman üçüncü-kişi uygulama geliştiricilerinin mevcut RepuX API altyapısı üzerine inşa edebilecekleri çeşitli merkezi olmayan uygulamalar yada Dapplar içerir. Buna örnek olarak kişilerin yada kuruluşların internet sitesine erişim karşılığında sosyal medya kullanım verilerini satmak için kullandıkları bir hizmet gösterilebilir.

RepuX Protokolü'nün sonraki katmanı veri katmanıdır. Bu katman, RepuX'ta satın alınabilecek ve satılabilecek tüm verileri içerir. Veri katmanını, IPFS, Storj8 yada Sia gibi merkezi olmayan bir altyapıda saklayarak, sadece verinin mevcudiyetini temin etmekle kalmıyor, aynı zamanda verinin merkezi olmayan bir şekilde saklandığından da emin oluyoruz. Verinin zincirde gerekli şekilde güvenlik altına alındığından ve sadece tercih edilen taraflar tarafından görüldüğünden ve faydalanıldığından emin olmak için, veri mülkiyet, paylaşım, güvenlik ve gizlilik tercihleri, blockchaine özgü çoklu-imza kriptografik çözümleri kullanılarak hayata geçirilebilir.

Veri katmanında oluşan işlemleri idare etmek için, merkezi olmayan mantık katmanı kullanıyoruz. Bu katman mevcut Ethereum altyapısının üzerine inşa edilebilir; ancak, biz EOS'un yada potansiyel olarak milyonlarca işlemi ölçeklendirebilecek özel bir blockchain altyapısı keşfediyoruz.

RepuX Protokolü'nün tabanında, yukarıdaki katmanlardan güç alan ve kişilerin RepuX Protokolü'nde yaptıklarının uygun şekilde karşılandığı değer katmanı inşa edilmiştir. RepuX Token'ı tarafların, veri ve diğer mal ve/ya hizmetlerin alım satımları için aralarında değer ödemeleri yapabilmelerine olanak vermesi amacıyla bu değer katmanının bir parçası olarak oluşturduk. Tokenlar'ın değeri veri paylaşımı sözleşmesel hizmetlerinde kullanımı için edilen talep ile doğru orantılı olabilecektir ve farklı tabakadan tutulan miktarlar daha gelişmiş ve daha büyük ölçekli veri paylaşım yetenekleri devreye sokabilecektir. Bu, mevcut blockchain-tabanlı veri deposunun adil bir şekilde dağıtımı için bir mekanizma olarak hareket edecek ve adil veri kullanımını devreye sokan tokenlar için bir talep aracı olarak hizmet verecektir.

Uygulama Katmanları ve API'lar

Blockchain dağıtılmış topluluk üzerinde işlemleri ve etkileşimleri yönetmek için eşler arası ağı güçlendirir, ve bu yönetimi dağıtılmış hesaplama altyapısından ve ortak protokolden faydalanan bir merkezi olmayan defter aracılığıyla yöneterek, hileli bir işlem yapmayı zorlaştırır. Blockchain ve merkezsizleşme ile, her kuruluş süreç içine dahil olur ve tek bir kuruluş süreçte tüm kontrolü elinde bulundurmaz.

RepuX'u başlangıçtan itibaren, uygulama geliştiricisinin RepuX Protokolü üzerinde çalışabileceği bir uygulama programlama arayüzü (yada API) oluşturmak üzere tasarladık. Bu şekillendirilebilir protokol RepuX'un sadece belli bir amaç için tasarlanmadığı, geliştiricilere bundan farklı endüstrilerde faydalanmak üzere üstüne inşa edebilmelerine izin verecek şekilde tasarlanmıştır.

API Yapısı

RepuX altyapısı üzerinde üçüncü kişilerin kolayca erişimine ve hızlıca harici uygulamalarına olanak veren kullanımı kolay Web3.js + Metamask API'ları kullanmayı hedefliyoruz. Kullanımı kolay JS API'lara ek olarak, üçüncü kişilerin üzerinde geliştirme yapmak için kullanabileceği daha fazla uygulama-tabanlı API'ları da etkinleştirebiliyoruz.

Veri Katmanı

Kullanıcı verisinin merkezi olmayan şekilde depolandığından emin olmak için, çeşitli sayıda farklı teknoloji kullanacağız. Bu Tanıtım Belgesi'nde IPFS hashlerinden faydalanan IDFS1 tabanlı altyapıyı anlatıyoruz. RepuX Protokolü'yle, mantık katmanımızda ve API'lardaki hashler tarafından başvurulan veri vertabanını sürdürmek için IPFS'i kullanıyoruz. IPFS'i kullanarak sadece verilerimizin merkezsizleştirilmiş tabiatını temin etmekle kalmıyor, aynı zamanda IPFS hashleri aracılığıyla verinin kalıcı olduğundan emin oluyoruz.

IPFS Nedir?

InterPlanetary Dosya Sistemi (yada IPFS), dosyaları saklamada ve paylaşmada kalıcı ve merkezsizleştirilmiş bir metod oluşturmak için tasarlanmış bir protokoldür. İçerik-adreslenebilir, eşlerarası hipermedya dağıtım protokolüdür. IPFS ağındaki nodüller dağıtılmış dosya sistemi oluşturur. IPFS içerik parçalarını eşsiz bir "hash" ile adreslendirir. IPFS, tüm bilgisayarlara aynı dosya sisteminden bağlanabilecek tamamen merkezsizleştirilmiş teknolojilerin oluşturulmasına olanak verir. IPFS, bit torrentin bilgiyi, merkezi olmayan ama organize bir şekilde değiş tokuş yapmasına benzetilebilir.

IPFS'in Anahtar Özellikleri

IPFS şu özelliklere sahiptir:

Ancak, altyapı hala hızla olgunlaşmakta olsa da, Storj ve Sia gibi ek veri altyapı opsiyonlarını keşfetmeye devam ediyoruz.

Mantık

RepuX Protokolümüz itibar değerlendirmesi ve veri alım ve satımlarını birleştirdiğinden, ağımızdaki işlemleri idare eden bir algoritma geliştirmemiz gerekmektedir. Bu Tanıtım Belgesi'nde, mantığı merkezi olmayan ve şeffaf bir şekilde idare etmek için Ethereum'un smart kontrat özelliğinden faydalanmak için yol sunuyoruz. Ethereum'un uzun vadeli hızından dolayı, State kanalları, EOS, Shardin ve hatta özel block chain altyapısını aktif olarak test etmeye devam edeceğiz.

Ethereum ve Smart Kontratlar

Bitcoin, insanların işlemi yöneten bir kurum olmadan işlem yapmasına olanak veren blockchain fikrini tanıtmıştır. Bundan yola çıkarak, Ethereum dağıtılmış bilgisayar fikrini geliştirmiştir.

Ethereum, smart kontrat (komut dizisi oluşturma) özelliğini sunan açık-kaynak, halka açık, blockchain-tabanlı dağıtılmış işleme platformudur. Uluslararası ortak node ağını kullanarak komut dizisi yürütebilen, merkezi olmayan Turing-complete sanal makine olan, Ethereum Sanal Makinesini sunar. Ethereum ayrıca, hesaplar arasında aktarılabilen ve katılımcı nodelarını, gerçekleştirilen hesaplamalar için bedel karşılabilen bir kripto para birimi token'ı olan "ether" (yada ETH)'i sunar.

Özünde, Ethereum, merkezi olmayan uygulamaların (yada Dappların) küresel olarak senkronize bir şekilde yürütülmesine olanak ve merkezi olmaya bir dünya bilgisayarıdır. Ethereum hem değerin hem de bilginin aktarılmasına olanak verdiğinden, RepuX Protokolü'nün temel özelliklerini sunan bir demo smart program geliştirebiliriz.

Smart kontratlar, Ethereum blockchaininde çalışan ve işlemler yada diğer smart kontratlar tarafından tetiklenen programlardır. Smart kontratlar geleneksel ödeme sistemleriyle bağlantılı friksiyonları ortadan kaldırır, ve işleme katılan tüm tarafların anında ödendiğini, aksi iddia edilemeyecek işlem kanıtıyla sağlar.

Veri

Aşağıdaki demonstrasyonda görülebileceği üzere, IPFS veri hashini Ethereum smart kontratı içindeki özel veri dizilişinde saklıyoruz. Buna, daha sonrasında, smart kontrata önceden belirlenmiş miktarda RepuX Token göndererek erişilebilir.

pragma solidity ^0.4.8;
contract Registry is Ownable {
  using SafeMath for uint256;
  address public tokenAddress;
  address[] public dataProducts;
  mapping (address => address[]) public dataCreated; mapping (address => address[]) public dataPurchased; mapping (address => bool) public isDataProduct;

event CreateDataProduct(address dataProduct, string ipfsHash);
  event PurchaseDataProduct(address dataProduct, address buyer);
  function Registry(address _tokenAddress) { 
    owner = msg.sender;
    tokenAddress = _tokenAddress; 
  }

  function deleteDataProduct(address addr) public onlyOwner returns(bool) { 
    bool deleted = false;
    uint256 deletedIndex = 0;

  for (; deletedIndex<dataProducts.length; deletedIndex++) { 
    if (addr == dataProducts[deletedIndex]) {
      deleted = true;
      break; 
    }
  }

  if (deleted) {
    isDataProduct[addr] = false;
    dataProducts[deletedIndex] = dataProducts[dataProducts.length.sub(1)]; delete dataProducts[dataProducts.length.sub(1)];
    dataProducts.length = dataProducts.length.sub(1);
    isDataProduct[addr] = false;
  }
  return deleted;
}

  function createDataProduct(string _name, string _description,
    string ipfsHash, string category, uint256 _price, uint256 size
    ) public returns(address){
    address newDataProduct = new DataProduct(msg.sender, tokenAddress, _name, 
    _description, ipfsHash, category, _price, size); 
    dataProducts.push(newDataProduct); 
    dataCreated[msg.sender].push(newDataProduct);
    isDataProduct[newDataProduct] = true; 
    CreateDataProduct(newDataProduct, ipfsHash); 
    return newDataProduct;
  }

  function registerUserPurchase(address user) public { 
    require(isDataProduct[msg.sender]); 
    dataPurchased[user].push(msg.sender); 
    PurchaseDataProduct(msg.sender, user);
  }

  function getDataProducts() public constant returns (address[]){ 
    return dataProducts;
  }

  function getDataCreatedFor(address addr) public constant returns (address[]) { 
    return dataCreated[addr];
  }

  function getDataCreated() public constant returns (address[]) { 
    return getDataCreatedFor(msg.sender);
  }

  function getDataPurchasedFor(address addr) public constant returns (address[]) { 
    return dataPurchased[addr];
  }

  function getDataPurchased() public constant returns (address[]) { 
    return getDataPurchasedFor(msg.sender);
  } 
}

RepuX Geri Bildirimi ve İtibarı

Dünya ekonomisi tröst sistemi üzerine kurulmuştur. Bu küreselleştirilmiş ülkeler arası ticaretin gelişmesine olanak verirken, küçük işletmelerin ve bireylerin daha büyük kuruluşlar karşısında itibar oluşturmasını zorlaştırmıştır. Bu, küçük işletmelere zarar vererek, merkezileşmiş güç dağılımının artmasına neden olmuştur.

Benzer şekilde, belli bir kurum desteği olmadan sağlanan veri sıklıkla kullanılamaz kabul edilmektedir. Bu, her geçen zamanda daha kişi ve işletmenin verilerini aracı kuruma gitmeden satabilmeleri anlamına gelmektedir. Bu sorunu çözmek amacıyla, RepuX Protokolü'ndeki her takasta not ve itibar eklentisini etkinleştirdik. Aşağıdaki demonstrasyonda görülebileceği üzere, IPFS veri hashini Ethereum smart kontratı içindeki özel veri dizilişinde saklıyoruz. Buna, daha sonrasında, smart kontrata önceden belirlenmiş miktarda RepuX Token göndererek erişilebilir.

Oracle

Bütünlük ve tröst, online yarı-anonim pazar yerlerinin temel sorunlarıdır. Bütünlük ve tröst, ticarette verimlilik sağlar. Paypal, Alibaba ve eBay gibi şirketlerin arkasındaki temel fikir ticaretteki bu tröst sorununu çözmektir.

NOT 1: MERKEZİLEŞTİRİLMİŞ SİSTEMDE TRÖST

Merkezileştirilmiş bir sistemde, tröst oluşturma, bir not sisteminin oluşturulmasının yanında, her işleme not veren bir merkezi otoriteyle göreceli olarak kolaydır.

Bir uyuşmazlık yada şüpheli bir işlemde, taraflar kanıtlarını merkezi otoriteye yollar, ve sonrasında merkezi, otorite işlemin sonucuna karar verir. Bu not sistemi, merkezi otoritenin kontrolü olsa dahil manipüle edilebilir ve yapay olarak arttırılabilir.9

Merkezi olmayan sistemde, benzer not mekanizması, merkezi otorite olmadan yürütülmelidir. Bunun için kesin çözüm ise Oracle sistemidir.

Oracle sistemiyle, her işlem, yada alışılmadık şekilde yüksek yada şüpheli notlar, not, alıcıya ve satıcı'nın RepuX adresine uygulanmadan önce Oracle'dan geçmesi gerekli olacaktır.

[9] https://pages.ebay.com/help/policies/feedback-manipulation.html'ye bakınız

RepuX Oracle smart kontratı Demonstrasyonu:

contract OracleChallenge {
  using SafeMath for uint;
  address public tokenAddress;
  RepuX public RPX;
  uint public initThreshold;
  uint public blockThreshold;
  address public challenged;
  string public descriptionHash;
  address public initiater;
  boolean public initiated;
  boolean public success;
  boolean public ended;
  address[] public voters;
  mapping (address => uint) voterStakes;
  mapping (address => boolean) voterChoices;
  mapping (address => string) evidenceHashes;
  mapping (boolean => uint) stakeTally;
  boolean public leading;
  uint public lastChangeBlock;
  boolean public result;
  boolean public rewardDistributed;
  event Vote(address voter, uint stake, boolean supports);
  event Result(boolean success);
 
    modifier onlyInitiater() {
    if (msg.sender != initiater) throw;
    _;
    }

    modifier beforeEnd() {
      if (ended) throw;
      _;
    }

    modifier afterEnd() {
      if (!ended) throw;
      _;
    }
  
    modifier afterInit() {
      if (!initiated) throw;
      _;
    }    function OracleChallenge(address _challenged, string _descriptionHash) {
      //Constructor function
      challenged = _challenged;
      descriptionHash = _descriptionHash;
      initiater = msg.sender;
    }
  
    function updateDescription(string newHash) public onlyInitiater beforeEnd {
      descriptionHash = newHash;
    }

    function initiate(uint amount) public onlyInitiater {
      if (amount < initThreshold) throw;
      if (initiated) throw;
      initiated = true;
      voters.push(msg.sender);
      voterStakes[msg.sender] = voterStakes[msg.sender].add(amount);
      voterChoices[msg.sender] = true;
      stakeTally[true] = stakeTally[true].add(amount);
      leading = true;
      lastChangeBlock = block.number;
      RPX.transferFrom(msg.sender, this, amount);
    }
  
    function vote(boolean support, uint amount, string evidenceHash) public beforeEnd afterInit { tally();
      if (ended) throw;
      if (voted(msg.sender) && support != voterChoices[msg.sender]) throw;
      if (amount == 0) throw;
    RPX.transferFrom(msg.sender, this, amount);
        if (!voted(msg.sender)){
          voters.push(msg.sender);
      }
      voterStakes[msg.sender] = voterStakes[msg.sender].add(amount); stakeTally[support] = stakeTally[support].add(amount); 
      if (evidenceHash != „”){
        evidenceHashes[msg.sender] = evidenceHash;
      }
      Vote(msg.sender, amount, support);
      tally();
    }

    function tally() public beforeEnd afterInit {
      boolean currentLead;
      if (stakeTally[true] > stakeTally[false]) {
        currentLead = true;
      } else if (stakeTally[true] > stakeTally[false]) {
        currentLead = false;
      } else {
        currentLead = leading;

      }
  
      if (currentLead != leading) {
        lastChangeBlock = block.number;
      } else {
        if (block.number.sub(lastChangeBlock) >= blockThreshold) { result = leading;
        ended = true;
        Result(result);
        distributeRewards();
        }
      }
    }
  
  
  function distributeRewards() public afterEnd {
    if (rewardDistributed) {
      Throw;
    }
      rewardDistributed = true;
        for (uint i=0; i < voters.length; i++) {
          address v = voters[i];
          uint r = reward(v);
          if (r > 0) {
            RPX.transfer(v, r.add(voterStakes[v]));
          }
        }
      }
    
      function reward(address addr) constant private afterEnd returns (uint amount) { 
        if (voterChoices[addr] != result) {
          return 0;
        }
        return voterStakes[addr].mul(stakeTally[!result]).div(stakeTally[result]);
      }
  
      function voted(address addr) constant public returns (boolean) { 
        return (voterStakes[addr] > 0);
      }
  
      function getChoice(address addr) constant public returns (boolean) { 
        return voterChoices[addr];
      }
  
      function getStake(address addr) constant public returns (uint) { 
        return voterStakes[addr];
      }
      function getTally(boolean choice) constant public returns (uint) { 
        return stakeTally[choice];
      }
    }

Oracle sisteminin Repux Protokolü'ne entegre edilmesiyle, online pazar sistemlerinde sık görülen potansiyel dolandırıcılıkların azaltılabileceği bir metod oluşturuyoruz.

Alternatif Blockchainler

Blockchain ortamı, her gün gerçekleşen inovasyonlarla sürekli olarak değişmektedir. Bunun sonucunda, RepuX sürekli, gelecekte geliştirilebilecek daha efektif, verimli ve ölçeklendirilebilir blockchainleri birleştirme konusundaki keşfine devam etmektedir. Mevcut örnek mantık kontratları Ethereum'un katılık programlama dili kullanarak inşa edilmiştir. Ancak, Ethereum hala geliştirme aşamasındadır. Bir çok farklı çözümü gözden geçirdik ve şu an için uzun vadede Özel blockchain Otorite Kanıtı'nın (yada POA) blockchainde en hızlı ve en güvenli metod olduğuna inanıyoruz. Ancak, bu Proof of Stake (yada POS) ve Proof of work'ten (yada POW) daha az merkezsizleşme sunmaktadır.10 Sonuç olarak, bir yandan hız ve güvenlik arasında bir denge kurmalı, diğer yandan ise nihai RepuX Protokolü'nde farklı mantık sistemlerinin seçiminde merkezsizleştirmeyi göz önünde bulundurmamız gerekmektedir.

[10] https://github.com/paritytech/parity/wiki/Proof-of-Authority-Chains'e bakınız

RepuX Protokolü için Potansiyel Fırsat Örnekleri

RepuX, çoklu farklı potansiyel uygulamayla protokol-seviyesinde altyapı olarak tasarlanmış olsa da, aşağıda RepuX Protokolü'nün kullanımı için bir kaç potansiyel fırsat örneği sunduk. Lütfen bunların sadece RepuX Protokolü'nün kullanılabileceği durum örnekleri olduğunu ve üçüncü kişi uygulama geliştiricileri tarafından inşa edildiğini, ve RepuX Protokolü'nün kendi teklif edilen özellikleri ile karıştırılmaması gerektiğini aklınızda bulundurunuz.

Aşağıdaki örnekler RepuX Protokolü'nün potansiyel kullanımı için verilmiştir ve sınırlı sayıda değildir.

Arşivsel Veritabanları

RepuX Protokolü'nün kullanımı için bir potansiyel fırsat, çeşitli arşivlsel veritabanlarında saklanan verilerdir. Örnek olarak, Smithsonian müzesinin yıllar boyunca topladığı arşivsel materyallerden oluşan büyük bir veritabanı bulunmaktadır. Bu veritabanı bir çok sayı resim verisi, metin verisi, tarih verisi ve diğer uygun topu meta veri bilgisi içermektedir.

Maalesef, Smithsonian bu verilere alıcı bulmanın zor olduğunu düşünmektedir. Smithsonian, bu veriyi, müzelerde uzmanlaşan bireysel şirketlere lisanslayabilir; ancak, daha geniş bir markete erişim Smithsonian'ın bu verileri daha etkin biçimde parasallaştırmasına yardımcı olacaktır. Şu an için, Smithsonian'ın veriler için daha geniş bir pazara ulaşabileceği dominant ir arayüz yada platform bulunmamaktadır.

RepuX, Smithsonian'ın verilerini, daha geniş bir pazara sunabilmesi için potansiyel olarak bir platform sunabilir. Toplu ve anonim verilerini RepuX Protokolü'nün depolama katmanına (IPFS) yükleyerek, Smithsonian, verileri için çok daha büyük bir müşteri portföyüne ulaşabilir. Araştırma yada başka bir türde veri analizi gerçekleştirmek için toplu geçmiş veri arayan bireyler ve kuruluşlar RepuX Protokolü aracılığıyla müzeye kolayca ödeme yapabilirler. Satıcının itibarını kontrol ederek, potansiyel alıcılar verinin gerçek olduğundan emin olacaklardır. Ödemeler blockchain üzerinden RepuX Token olarak gönderileceğinden, satıcı, uygun ve merkezi olmayan bir biçimde ödeme alacağından emin olacaktır.

Büyük Veri

Makine öğrenimi tabanlı analizin sonraki bir kaç yıl içinde 200 milyar US $'ının üzerinde büyüyeceği öngörülmektedir.11 Bu, büyük verinin mevcudiyetine dayanan büyük bir piyasadır.

Örnek olarak Artiq'e bakacağız. Artiq, duygu analizinden metin tanımaya çeşitli nöral derin öğrenim12 modellerinde sahip, doğal dil tabanlı makine öğrenimi şirketidir. Artiq bu eğitilmiş modelleri, müşterilerinin işletme maliyetlerini azaltmak için kullanmaktadır. Maalesef, Artiq, makine öğrenim algoritmalarını eğitmek amacıyla sık sık bireyleri dökümanların resimlerini taramak için sahaya göndermektedir. Bu nedenle Artiq gelirinin neredeyse %80'ini birincil veriyi toplamaya ve hazırlamaya harcamaktadır.

RepuX Protokolü, Artiq gibi şirketleri veri alıcılarıyla eşleştirmede, yardımcı olabilir. Böylece şirketler zamandan ve maliyetlerden belirgin derecede tasarruf edeceklerdir. Evernote gibi el yazısı metinlerden oluşan büyük veritabanlarını toplayan birçok şirket bulunmaktadır. Bu veri anonimleştirildikten ve RepuX üzerinde satışa sunulduktan sonra, Artiq ve diğer benzer makine öğrenimi şirketleri, bu veriyi endüstrilerindeki itibarlı veri toplayıcılardan satın alabilir ve makine öğrenimi algoritmalarını eğitmek için kullanabilirler ve böylece işletme maliyetlerini belirgin derecede azaltabilirler.

[11] https://www.forbes.com/sites/gilpress/2017/01/20/6-predictions-for-the-203-billion-big-data- analytics-market/#b96256e20838'e bakınız
[12] http://ieeexplore.ieee.org/document/6817512/'ye bakınız

Reklam ve Online İçerik

Satın alma opsiyonlu ücretsiz model, temel bir dijital ürünün yada hizmetin ücretsiz sunulduğu, ancak daha fazla özellik için paralı üyelik gerektiren bir modeldir, ve hızla tüketici yazılım ürünleri için varsayılan model haline gelmektedir. Kullanıcılar temel ürün yada hizmete ücretsiz erişebilmektedir; ancak, kuruluşun ürünü yada hizmeti sunmaktan sağladığı değer, toplanan kullanıcı hakkındaki verilerdir. Reklamcılar genellikle bu türde davranışsal veriler için iyi ödeme yapmaktadırlar.

Şu kurgusal örneği verelim. Paul bir grafik tasarımcı ve bilgisayarını oldukça sık kullanıyor. RepuX Protokolü kullanarak, üçüncü kişi uygulama geliştiricileri Paul'un gönüllü olarak bilgisayarına yüklediği programlar yaratabilir ve bu geliştiricilere anonim bilgisayar kullanıcı verisi sağlayabilir. Paul anonim verilerini diğer işletmelerle paylaşmayı sorun etmemektedir.

Paul, RepuX Protokolü'nü kullanarak bu verileri anında potansiyel alıcılara mevcut kılabilir, böylece veri satışından ek gelir elde edebilir. Paul, devamlı olarak gerçek, isabetli ve iyi biçimlendirilmiş veri sunması halinde, itibarı RepuX Protokolü'nde artacak, ve bunun sonucunda verileri daha fazla satılacaktır. Reklam verenler, Paul'un verilerinin güvenilirliğini ve ulaşılabilirliğini takdir edecek, ve bu doğrultuda Paul verileri için daha yüksek bir fiyat alacaktır.

E-ticaret ve Uluslararası Ticaret

HongShan, Shenzhen'de kurgusal bir E-ticaret işletmesidir. HongShan, şirketler için elektrik aksamları üretmekte ve bunları tüm dünyaya satmaktadır. HongShan'ın en büyük endişeleri, uluslararası işlemler gerçekleştirilirken tröst, hız ve güvenilirliktir. Uluslararası finansal işlemler bazen birkaç aşamada gerçekleşmekte ve ödemelerin alınması üç günün üzerinde sürmektedir. Geciken kargo ve siparişler aynı zamanda HongShan'ın ödemenin zamanında yapılıp yapılmayacağı konusunda müşterisine güvenememesi anlamına gelir. HongShan, Alibaba gibi bir aracı kurum kullanabilir; ancak, bu aracılar her satışta belirgin miktarda ücret aldıkları gibi, yıllık üyelik ücreti de almaktadırlar.13

[13] https://revenuesandprofits.com/alibaba-makes-money-2016-update/'e bakınız

RepuX Protokolü bu belirsizliğe ve gecikmeye çözüm olabilir. Yürürlükte olan itibar tabanlı sistem altyapısı üzerine kurulacak şekilde, RepuX her işlem için belli bir tröst ve yorum sistemi ekleyebilir. HongShan ve diğer benzer üreticilerin yorumları üzerine kurulan RepuX Protokolü'nün bu itibar elementi, zamanla HongShan'ın, hangi müşterilerin zamanında ödeme yapacağına karar verebilmesine olanak verir. Benzer şekilde, HongShan gibi şirketlerin müşterileri uluslararası bir üretici seçerken RepuX Protokolü'nün itibar elementinden faydalanacaktır.

RepuX, RepuX Protokolü'nün itibar elementi dışında, uygun ticari işlemlerin gerçekleşmesine yardım etmek amacıyla Oracle sistemine kurulu opsiyonel bir escrow sistemi de geliştirebilecektir. Hileli bir işlem gerçekleşmesi halinde, işlemin tarafları erişilebilir kanıtları Oracle sistemine gönderecek, oylama sürecinden sonra, çoğunluk işlemin hileli olduğuna karar verirse, işlem geri çevrilecektir.

Kredi Derecelendirmesi

Kredi derecelendirmesi, bir bireyin uzun bir dönem içindeki finansal itibarının belirlenmesine dayanır. RepuX Protokolü bu konuda yardımcı olabilir. RepuX Protokolü'nde zaman içinde geliştirilecek itibar geçmişi ile, üçüncü kişiler bireyin yaptığı işlemlerle bireyin güvenirliğini doğrudan değerlendirebilecektir. Genel olarak, güçlü bir kredi geçmişi oluşturmak isteyen bireyler, RepuX Protokolü'nü günlük işlemlerinde kullanarak bundan faydalanmaya çalışacaklardır.

Elektronik Satış Noktası (yada EPOS)

EPOS cihazları, RepuX Protokolü'nün avantajlı bir şekilde uygulanabileceği bir başka alanı oluşturmaktadır. RepuX Protokolü kullanılarak EPOS aracılığıyla yapılan her satış:

 1. blockchainde kayıt altına alınacak;

 2. herkes tarafından görünür olacak; ve

 3. sabit bir muhasebe kaydı oluştururarak, dolandırıcılığı ortadan kaldıracaktır.

Mikro Krediler

Mikro kredi endüstrisi 40 milyar US $'ının üzerinde değere sahiptir ve her yıl %20-30 büyüyeceği öngörülmektedir.

RepuX Protokolü'nde oluşturulabilecek kredi geçmişiyle, üçüncü kişi geliştiriciler RepuX Protokolü'nü kullanarak mikro kredi kurumu benzeri bir uygulama yaratabilirler. Bu mikro kredi kurumu, RepuX Protokolü'nde ona mevcut olan itibar elementinde, blockchain üzerinde hilesiz ve herkesçe denetlenebilir tüm kredi değerlendirmelerine erişecektir.

RepuX Protokolü'nü kullanarak, mikro krediler, kredi alan ve kredi sağlayanlar arasında kolayca alıp verilebilecektir. Örnek olarak, kredi verenler, kolayca büyük bir demet RepuX itibarlı- onaylı kredi satın alabilecek ve kredi alanların arkadasında belli kalitede itibar olduğunu güvence altına alabilecektir.

Medikal Kayıtlar

PhenoPh, kurgusal ilaç üretim ve geliştirme şirketidir. PhenoPh'nin hastaneler tarafından sıklıkla kullanılan geniş yelpazeli bir ürün listesi bulunmaktadır. PhenoPh'nin sattığı ilaçlarda bir çok rakibi vardır. Bu rakiplerle etkin bir biçimde rekabet etmek için PhenoPh'nin önemli piyasa araştırmaları yapması gerekmektedir.

RepuX Protokolü bu ilaç şirketlerinin piyasa araştırmalarına değerli yardımlarda bulunabilecektir. Hastaneler sattıkları ilaçlarla ilgili olduğu gibi hasta olayları ve tedavileri hakkında da bir çok veri toplamaktadır. Bu veri genellikle bir hastane için kullanışlı değildir; ancak, bu veri PhenoPh gibi şirketler tarafından anonimleştirildiğinde ve toplulaştırıldığında, piyasa araştırmaları için oldukça yüksek değerli hale gelebilecektir.

Bu verilere ulaşarak, PhenoPh sadece ürünleri hakkında rakiplerine oranla daha iyi bir piyasa anlayışına sahip olmayacak, aynı zamanda önceden yapamadığı, medikal bilgilerde trendleri tahmin edebilecek, böylece rekabet anlamında avantajını büyük derecede arttıracaktır.

RepuX Token Kullanımı

Veri Satışları ve Alımları

RepuX, RepuX Token kullanıcılarına Repux Protokolü'nde satıcılardan veri satın almalarına olanak verecektir. RepuX Protokolü ayrıca, veri satıcılarının verilerini satın alan bireylerden yada kuruluşlardan RepuX Token olarak ödeme almalarına olanak verecektir. Veri toplayacılarından işlenmemiş veri ve/ya üçüncü kişi uygulama geliştiricileri tarafından geliştirilmiş çeşitli katma değerli içerik pazaryerinde yada karşılıklı işlemlerle RepuX Tokenları kullanılarak alınabilecek ve satılabilecek ve veri toplayıcıları verilerini değerlemede metodlar geliştirecektir.

İtibarın Uygulanması

Veriyle yada başka bir şeyle ilgili her işlem, RepuX Protokolü kullanıcılarının birbirine "itibar" vermesine olanak verir. Bu, kullanıcıların karşı tarafın güvenilir olup olmadığını değerlendirebilmeleri ve RepuX Protokolü'nde sunulan spam ve diğer hatalı veri setlerinin filtrelenmesine yardımcı olduğundan RepuX Protokolü'nün anahtar özelliğidir.

Taraflar arasındaki işlem konusunda uyuşmazlık olduğunda yada itibarın yanlış olduğu iddia edildiğinde, RepuX Protokol kullanıcılarının ileri safha doğrulaması için kanıtları Oracle sistemine göndermesi gerekmektedir.

Oracle Ağı'nın Çalıştırılması

İşlem yada itibar puanlarının Oracle tarafından onaylanması gerektiği durumlarda, RepuX Token bulunduranlar gönüllü olarak RepuX Token koyabilir ve Oracle sisteminde oy kullanabilir. RepuX Token bulunduranın, doğru karara oy vermesi halinde, misal olarak %0.5 RepuX Token nominal ücret ile ödüllendirilir. Bu, merkezi olmayan karar sistemi sadece RepuX Token bulunduranlar ödül sunmakla kalmayacak, aynı zamanda RepuX Protokolü'ne hileli işlemleri ve genel itibara ve RepuX Protokolü kullanımına zarar verecek hileli itibar arttırımını ortadan kaldırmaya yardım edecektir.

Ağ Üstüne İnşa

RepuX Token bulundurmak, bulunduranın RepuX Protokolü üstüne üçüncü kişi uygulamaları geliştirmesine olanak verecektir. Örnek olarak, üçüncü kişi geliştiriciler kullanıcıların davranışsal verileri satacağı ve ödemeyi RepuX Tokenı olarak alacağı bir uygulama oluşturabilirler. Daha fazla RepuX Token sahibi olarak, bu uygulama iş, araştırma yada başka bir konu için daha büyük hacimde veri toplayabilecektir.

RepuX Token Satışı

Ön-Satış ve Token Satışı

RepuX Tokenlar, RepuX Protokolü'nün fonksiyonunun ayrılmaz bir parçasıdır.

RepuX, Gelecek Tokenlar için Basit Sözleşme aracılığıyla, sadece akredite yatırımcılara mevcut olacak ileri bir tarihte RepuX Tokenları alım haklarının ön-satışını gerçekleştirecektir (Ön-Satış). Ön-satış Aralık'ta %50 indirimle 0.20$ taban fiyatından ("Taban Fiyatı") yapılacaktır. İlgilenen herhangi bir akredite yatırımcı [email protected] adresinden doğrudan RepuX'la iletişim kurarak ve repux.io/saft.html sayfasından boş SAFT'ı indererek daha fazlasını öğrenebilir.

RepuX, Ön Satışı Aralık 2017'de ve Token Satışı'nı Mart 2018'de RepuX Protokolü işlemeye başladığında yapmayı planlamıştır. Ön Satış, Mart 2018'de Token Satışı başlayana kadar açık olacaktır. Token Satışı 5 dilimde sunulacaktır, birincisinde %30 indirimle Taban Fiyattan, ikincisinde %25 indirimle Taban Fiyattan, üçüncüsünde %20 indirimle Taban Fiyattan, dördüncüsünde %15 indirimle Taban Fiyattan ve son olarak %10 indirimle Taban Fiyattan yapılacaktır. RepuX Tokenları, aşağıda Tablo 2'de "RepuX Token Fiyatları ve Dağılımı" başlığı altında belirtildiği gibi dağıtılacak şekilde 500 milyon token tedariği ile başlatacağız. Token Satışı'nda RepuX Token ve Ether arasında alım satım fiyatı, bir RepuX Token 0.20$'a eşit olacak şekilde olacaktır.

RepuX Protokolü'nde ver işlemine dahil olabilmek için, veri toplayıcısının, veri alıcısının yada üçüncü kişi geliştiriclerin RepuX Token alması gerekmektedir.

Token Standardı

ERC20 Standardı, Ethereum blockchaininde dijital varlıklar için ortak bir arayüz sunar. RepuX Token, ERC20 token standardına bağlıdır. Bu, RepuX Token bulunduranların mevcut Ethereum cüzdanı uygulamalarını kullanarak kolayca RepuX Tokenlarını yönetebilecekleri ve aktarabilecekleri anlamına gelmektedir (ör. Parity, Mist, MyEtherWallet, vs.).

RepuX Token Fiyatları ve Dağılımı

RepuX Protokolü'nün amacı kullanıcıların kendi verilerini olabildiğince kontrol edebilmeleri olduğundan, RepuX, Token Satışı'nı merkezi olmayan bir şekilde tasarlamıştır. Bu dağılım, Ön-Satış'ta satılan RepuX Token miktarına göre değişkenlik gösterebilir ve Ön-Satış'ın sonunda kesinleşecektir.


Tablo 1: RepuX Token Fiyatları

Gün İndirim Token Fiyat
Ön-Satış %50 100 000 000 0.10$
1-7 %30 75 000 000 0.14$
8-13 %25 15 000 000 0.15$
14-19 %20 15 000 000 0.16$
20-25 %15 15 000 000 0.17$
26-31 %10 30 000 000 0.18$

Tablo 2: RepuX Tokenların Planlanan Dağılımı

Etkinlik Dağılım
Ön-Satış %20
Token Satışında Satılan* %30
Ödül Havuzu %10
Platformda Satılan %23
Kurucu ekip, 3 yıl saklama peryodu %12
Elçiler %3
Token Satış ikramiyeleri %2

*Unsold tokens will be locked up for one year.

Gelirlerin Kullanımı

RepuX, Ön-Satışta elde edilen gelirlerin önemli bir miktarının RepuX Protokolü ve RepuX Token ekosisteminin geliştirilmesini ilerletmede kullanılmasını beklemektedir.

Artan tüm RepuX Tokenlar, RepuX Kuruluşu tarafından yönetilecektir. RepuX Derneği 2017 yılında kurulmuş, ofisi New Horizon Building, Ground Floor, 3½ Miles Philip S.W. Goldson Highway, Belize City, Belize adresinde yer alan Panamalı bir kar amacı gütmeyen bir kurumdur. RepuX Kuruluşu, Ön-Satış ve Token Satışı'nda elde edilen gelirleri RepuX adına korumak amacıyla kurulmuştur. RepuX, merkezi olmayan veri dünyasında topluluğun dahil olmasına ve destek sağlayan kullanıcı katılımına bağlıdır. RepuX Token ve ilgili ağ ve pazaryeri, RepuX Kuruluşu tarafından yaratılmış, sahip olunan yada lisanslı ticari sırları ve fikri mülkiyetleri kullanır.

RepuX App Modeli

Aşağıda kullanıcıların RepuX Protokolü'yle etkileşime girebileceği örnek arayüz görülebilir.

ŞEKİL 3: REPUX PROTOKOLÜ İÇİN ARAYÜZ MODELİ

Kod Analizi

Aşağıda, Ethereum ağındaki fonksiyonalitemizi göstermek amacıyla smart kontratın taslak versiyonunu gösterdik. Bunun örnek uygulama olduğunu ve nihai uygulamanın değişebileceğini (ve özel blockchain uygulaması olabileceğini) aklınızda bulundurunuz.

Aşağıdaki kontrat RepuX Protokolü'ndeki veri işlemleri için standart arayüzü tanımlar. Veri sahipleri verilerini bu arayüz aracılığıyla yönetebilirler. Veri sahipleri ayrıca verilerinin fiyatını belirleyebilir ve güncelleyebilirler (RepuX Token olarak). Veri sahipleri ayrıca, verilerini güncelleyebilirler. Versiyon geçmişi kontrat tarafından kalıcı olarak kayıt altına alınır.

contract DataProduct is Ownable { 
 using SafeMath for uint256;
 address public registryAddress;
 Registry public registry;
 address public tokenAddress;
 ERC20 private token;
 string public name;
 string public description;
 string public ipfsHash;
 string public category;
 uint256 public price;
 uint256 public size;
 uint256 public creationTimeStamp;
 mapping (address => bool) public ownership;
 mapping (address => bool) public rated; mapping (address => bool) public ratings;
 uint256 public purchaseCount;
 uint8 public minScore = 0;
 uint8 public maxScore = 5;
 mapping (uint8 => uint256) public scoreCount; 
 mapping (address => uint8) private userRatings; 
 mapping (address => bool) private userRated; 
 uint256 public rateCount;
 uint256 private ownerDeposit;
 event Purchase(address purchaser, address recipient);
 event DataUpdate(string originalHash, string newHash);
 event PriceUpdate(uint256 originalPrice, uint256 newPrice);
 modifier onlyRegistry() { 
   require(msg.sender == registryAddress); 
   _;
 }

 function DataProduct(address _owner, address _tokenAddress, string _name, string _description, string _ipfsHash, string _category, uint256 _price, uint256 _size) public {
  registryAddress = msg.sender;

  registry = Registry(registryAddress);
  owner = _owner;
  ownership[owner] = true;
  tokenAddress = _tokenAddress;
  token = ERC20(tokenAddress);
  name = _name;
  description = _description;
  ipfsHash = _ipfsHash;
  category = _category;
  price = _price;
  size = _size;
  creationTimeStamp = block.timestamp; 
 }

  function ownerWithdraw(uint256 amount) public onlyOwner { require(amount <= ownerDeposit);
  ownerDeposit = ownerDeposit.sub(amount); assert(token.transfer(owner, amount));
 }

 function ownerWithdrawAll() public onlyOwner { 
  require(ownerDeposit > 0);
  uint256 amount = ownerDeposit; ownerDeposit = 0;
  assert(token.transfer(owner, amount)); 
 }

 function ownerWithdrawAll() public onlyOwner { 
  require(ownerDeposit > 0);
  uint256 amount = ownerDeposit; ownerDeposit = 0;
  assert(token.transfer(owner, amount)); 
 }

 function getOwnerDeposit() public constant onlyOwner returns(uint256) { 
  return ownerDeposit;
 }

 function setPrice(uint256 newPrice) public onlyOwner { 
  PriceUpdate(price, newPrice);
  price = newPrice;
 }

 function setSize(uint256 newSize) public onlyOwner { 
  size = newSize;
 }

 function setName(string newName) public onlyOwner { 
  require(keccak256(newName) != keccak256(„”)); 
  name = newName;
 } function setDescription(string newDescription) public onlyOwner { 
  description = newDescription;
 }

 function setCategory(string newCategory) public onlyOwner { 
  category = newCategory;
 }

 function purchaseFor(address recipient) public { 
  require(!getOwnership(recipient)); 
  ownership[recipient] = true; 
  assert(token.transferFrom(msg.sender, this, price)); 
  ownerDeposit = ownerDeposit.add(price); 
  purchaseCount = purchaseCount.add(1); 
  Purchase(msg.sender, recipient); 
  registry.registerUserPurchase(recipient);
 }

 function purchase() public { 
  purchaseFor(msg.sender);
 }

 function rate(uint8 score) public { 
  require(getOwnership(msg.sender));
  require(score >= minScore && score <= maxScore);
  if (userRated[msg.sender]) {
   uint8 originalScore = userRatings[msg.sender]; 
   require(score != originalScore);
   scoreCount[originalScore] = scoreCount[originalScore].sub(1);
  } else {
   rateCount = rateCount.add(1); 
   userRated[msg.sender] = true;
  }
  scoreCount[score] = scoreCount[score].add(1); 
  userRatings[msg.sender] = score;
 }

 function cancelRating() public { 
  require(userRated[msg.sender]); 
  userRated[msg.sender] = false;
  uint8 score = userRatings[msg.sender]; 
  scoreCount[score] = scoreCount[score].sub(1); 
  userRatings[msg.sender] = 0;
  rateCount = rateCount.sub(1); 
 }
 function setData(string _ipfsHash) public onlyOwner { 
  require(keccak256(_ipfsHash) != keccak256(„”)); 
  DataUpdate(ipfsHash, _ipfsHash);
  ipfsHash = _ipfsHash;
 }
 
 function getOwnership(address addr) public constant returns(bool) { 
  return ownership[addr];
 }
 
 function getTotalRating() public constant returns(uint256) { 
  uint256 total = 0;
  for (uint8 score=minScore; score<=maxScore; score++) {
   total = total.add(scoreCount[score].mul(score));
  }
  return total; 
 }

 function getDataProductFor(address addr) public constant returns ( 
  //address _this,
  address _owner,
  string _name,
  string _description, string _ipfsHash,
  string _category, uint256 _price,
  uint256 _size,
  uint256 _totalRating,
  uint256 _rateCount,
  uint256 _purchaseCount,
  bool _ownership
 ){
  //_this = this;
  _owner = owner;
  _name = name;
  _description = description; _ipfsHash = ipfsHash;
  _category = category;
  _size = size;
  _price = price;
  _totalRating = getTotalRating();
  _rateCount = rateCount;
  _purchaseCount = purchaseCount;
  _ownership = getOwnership(addr);
 }

 function getDataProduct() public constant returns (
  //address _this,
  address _owner,
  string _name,
  string _description,


  string _ipfsHash,
  string _category,
  uint256 _price,
  uint256 _size,
  uint256 _totalRating,
  uint256 _rateCount,
  uint256 _purchaseCount,
  bool _ownership
 ){
  return getDataProductFor(msg.sender);
 }
}

Alıcılar, RepuX Tokenlar'ı kullanarak merkezi olmayan platformda veri satın alabilirler. Smart kontrat, veriyi satın alanların puan vermesine olanak verir, böylece RepuX Protokolü'nün itibar elementi geliştirilir. Puan sistemi blockchain üzerinde çalıştığından, tamamen açık ve şeffaf olacaktır.

Bu kontrat, standart bir arayüz tanımlarken, veri yada farklı endüstrilerde kullanım amacıyla farklı kullanım alanları için belli uygulamalar değiştirilebilir. Örnek olarak, verilerde belli bir endüstriye özel bilgileri yansıtmak için smart kontrata ek yetkiler eklenebilir. Fiyatlandırma ve ödeme özellikleri de abonelik modeli gibi farklı ödeme metodlarını desteklemek için değiştirilebilir.

Yol haritası

TEMMUZ 2017
400,000$ Seed fonlama
EYLÜL 2017
Endüstriden danışmanlar
EKİM 2017
RepuX Kuruluşu kuruldu
KASIM 2017
Ortaklarla temel dağıtım bildirimi
Kod denetimi
Blockchain Expo'da konuşma
ARALIK 2017
RepuX Protokolü Hayatta
Blockshow Asya'ya Katılım
MART 2018
Token satışı
NİSAN 2018
Token satışı denetimi
MAYIS 2018
RepuX Protokolü geliştiricilere açıldı
HAZİRAN 2018
RepuX Platformu Merkezi Olmayan Kurum Uygulamalarına İzin Verdi

İleriki aylarda çok hızlı artış yakalayacağımızı düşünüyoruz. RepuX Protokol seviyesi sisteminin hangi türdeki kişi ve kurum verilerinin parasallaştırılabileceğini ve farklı taraflar arasında takas edilebileceğinin spesifikasyonunu tamamladık Şubat 2018'de planladığımı Token Satışı'mız için Ethereum smart kontratları ve RepuX Token dağıtımı web arayüzünü kullanacağız.

Token Satışı hazırlığı olarak, Aralık'ın başında ana dağıtım bildirisi yayınlayacağız.

Token Satışı tamamlandığında, token teklifleri için Kurumsal Entegrasyon ortaklarımıza altyapı sunabileceğiz, ve en önemli önceliğimiz WorkHQ ile ilk Kurumsal Entegrasyonumuzu tamamlamak için daha büyük bir C-seviyesi yönetici ekibi işe almak olacaktır.

Felsefemiz dahili olarak inşa ettiğimiz araçları Kurumsal Entregrasyon ortaklarımızla denemektir. Sonrasında gerekli testlerden sonra RepuX Protokolü'müz ortak kullanıma açılacaktır.

RepuX Ekibi

Marcin Welner

Toplamda Bilgi Teknolojilerinde 20 yıl. Programcılıkta 12 yıllık geçmiş. 100 kişiye kadar departmanları yönetmiştir. Sıfırdan proje üretmeyi sever. Depoculuk, lojistik, tedarik zinciri, e-ticaret, envanter yönetimi, ERP ve CRM sistemleri konusunda kapsamlı iş yetenekleri.

Tomasz Tybon

Pazarlama, satış ve ürün geliştirme alanlarında SaaS endüstrisinde 10 yıllık deneyime sahiptir. E-ticarette 6 yıl deneyime sahiptir, ülkenin en büyük markasını oluşturmuştur ve Hindistan & Türkiye pazarına sokmuştur. CMO, COO olarak görev yapmıştır. Yıllık Sürekli Gelirleri 30 katına çıkarmıştır.

Aleksandra Staszewska

Bankacılık, kamu yönetimi ve telekomunikasyon sektörleri projelerinde İş Analist'i olarak 10 yılın üzerinde deneyime sahiptir. Ulusal nüfüs sayımı veri analizi, işleme ve raporlamasında çalışmıştır. İş zekası ve Veri Depo sistemleri üzerine derin bilgisi olan bir Büyük Veri meraklısıdır.

Daniel Kmak

5 yıl önuç deneyimi ve ABD şirketinde 1 yıl danışmanlık. React, Vue ve Angular hakkında Packt Yayıncılıkta Ders Kitabı yazarıdır. 12 000 itibarla En iyi %3 StackOverflow katılımcısıdır. HackerNoon yazarı, HackHands uzmanı, Ember öğretim görevlisi.

Przemysław Kocznur

Kıdemli Yazılım Mühendisi olarak Procter&Gamble (Bruno Banani, Mexx, Tom Tailor, Puma Fragrances, Replay), Philips, Bigstar, Hipp, Always, Tchibo, Konica Minolta, Crunchips, Plus, Sygnity, Allegro gibi şirketlerde 10 yıllık deneyimi bulunmaktadır.

Krzysztof Durałek

Medya ve FinTech endüstrilerinde 15 yılın aşan deneyimi ile Kıdemli Kullanıcı Arayüzü Mühendisidir. Performans, kullanıcı deneyimi ve kod kalitesi üzerinde odaklanarak modern web teknolojileri üzerinde uzmanlaşmıştır.

Dawid Rashid

Fullstack Mühendisi (IEE, PHP & JS) olarak 4 yılın üzerinde deneyimi bulunmaktadır. Avrupada'ki en büyük dijital alım satım platformu ve Pazarlama Otomasyonu yazılımı dahil olmak üzere çeşitli projelere katılmıştır.

Taras Bazyshyn

E-ticaret endüstrisinde Kıdemli Android Mühendisi olarak 6 yıllık deneyime sahiptir. Mobil uygulama geliştiriminde makine öğrenimi, resim tanıma, zenginleştirilmiş gerçeklik, Bluetooth işaretleri & lokasyon çözüm teknolojilerinin kullanımında çalıştı.

Rafał Książek

DevOps, Mimar, Koç, Programcı, Lider olarak 13 yıl deneyim - yüksek kaliteli kodların hızlı gönderimi konusunun büyük savunucusu. SOLID & TDD kurallarına göre bir çok yıllık uygulayıcı programlama deneyimi bulunmaktadır.

Damian Babula

Yazılım Geliştiricisi. Bitcoin/blochain arenasına erken girmiş, bir çoğu açık kaynak olan bir çok kriptopgrafiyle ilgili projeye katılmıştır. Şu anda merkezi olmayan uygulamalar, smart kontrat dayalı geliştirme ve bağımsız blockchainler üzerinde uzmanlaşmaktadır.

Pierre Benezech

Blockchain dünyasında 4 yıllık deneyimiyle, Telekomunikasyon, Perakende, ve Finans endüstrülerinde farklı Blockchain teknolojilerinin entegrasyonu üzerine ve son zamanlarda iki ICO girişiminde çalışmaktadır. UK'de çeşitli konferanslarda konuşmacılık, Sytel Reply UK'de Blockchain Uygulama liderliği ve Avrupa genelinde çalışanlar için Blockchain eğitim seanslarına liderlik etmiştir.

Ortaklar ve Danışmanlar

Dr Jay Best

Dr Best 2017'de UK'de En İyi Kripto Stratejisti seçilmiştir, uzmanlaşmış C-seviye yönetici ve yönetim kurulu üyesidir. MIT'te GPUların yoğun öğrenimi üzerine çığır açmıştır ve şu anda vaktinin çoğunu Londra, Cambridge, Oxford ve Edinburgh arasında öğretim üyesi, danışman ve yatırımcı olarak geçirmektedir.

Mateusz Mach

30 Yaşın Altında Forbes 30. Opus Kurumları COO'su - Ethereum ve IPFS tabanlı müzik yayın platformu. Birçok blockchain tabanlı projede danışmandır, kendi Ethereum odaklı yazılım geliştirme şirketini işletmektedir.

Lee Hills

Lee'nin uluslararası şirket yapılarında ve düzenlenen işletmelerde yıllarca deneyimi bulunuyor. Lee'nin özellikle yeni sektörlerle başa çıkmada, düzenleyici onayların alınmasında ve yüksek riskli bulunan sektörlere bankacılık çözüm kaynakları bulma/tasarlama konularında uzmanlığı bulunuyor. Bu, Lee'nin teknoloji uzmanlık alanını, ilk blockchain kumar lisansının baş danışmanlığını yaptığı Blockchain sektörüne genişletmesine neden oldu. Aynı zamanda çeşitli ICO'larda yargısal konularda, AML/CFT uyumluluğu ve ICO sonrası iş yapılanması ve büyüme hakkında danışmanlıklar vermektedir.

Steven Ormond-Smith

Steven, 20 yılın üzerinde offshore finansal yönetim ve kontrol deneyimiyle uzman Uzman Yeminli Muhasebecidir. Steven, bankalar, hükük büroları, yediemin, mülkiyet ve takas şirketlerindeki projelerle geniş kapsamlı bir deneyim kazanmıştır. OrmCo'yu kurmadan önce, Steven, dört yıl boyunca Fon Yönetimi şirketinde çalışmış, çeşitli AIM listesinde olan ve Londra Borsası'nda işlem gören şirketlerin finans fonksiyonunu yönetmiştir. Steven ayrıca, 'Big Four' olarak bilinen muhasebe şirketlerinin ikisinde çalışarak değerli deneyim kazanmıştır.

WorkHQ

WorkHQ küçük & orta büyüklükteki işletmeler için satış platformu olarak hizmet veren cloud tabanlı bir yazılımdır. Ana ürünleri, JD, Amazon ve Taobao'yu birbirine bağlayan envanter yönetim sistemleridir. WorkHQ, platformlarının üzerine geliştirmeye devam ederken, muhasebe, insan kaynakları ve veri iadesi gibi önemli çekirdek modüller geliştirmeye devam etmek için api'ını üçüncü kişi geliştiricilere açmayı planlamaktadır.

Troutman Sanders LLP

1897'de kurulan, Troutman Sanders LLP, Amerika Birleşik Devletleri ve Asya'daki 16 ofisinde 650'den fazla avukatıyla, uluslararası bir hukuk bürosudur. Firma'nın müşterileri arasında neredeyse her sektör ve endüstriden büyük uluslararası şirketler ve bireysel girişimciler bulunmaktadır. Firmanın, miras kalan kapsamlı deneyimi, eşsiz cevap verme yeteneği ve hizmetine olan sarsılmaz bağlılığı, dünya çapında müvekkilleriyle uzun süreli ilişkiler kurmasını sağlamıştır. Güçlü hizmet kültürüyle tanınan Troutman Sander, 13 yıldır BIT Müşteri Hizmetleri A-Takımındadır.

Melrose PR

Melrose PR, Silicon Beach, CA'nin kalbinde konumlanmış bir halka ilişkiler ve yaratıcı pazarlama acentasıdır. Yeni medyada çalışan uzmanlarımızla, geleneksel PR kanalları ile yeni ortaya çıkan platformların kesişiminde duruyor, blockchain şirketlerine entegre pazarlama iletişim çözümleri sunuyoruz.

Risk Faktörleri

RepuX Token edinimi yüksek derecede risk taşır. RepuX Token edinmeden önce, bu Tanıtım Belgesi'ndeki tüm diğer bilgiler dahil olmak üzere aşağıda açıklanan riskleri dikkatlice gözden geçirmelisiniz. Aşağıdaki riskler işletmemizin, finansal durumumuzun, operasyonların ve öngörülen sonuçlarının negatif etkilenmesine yol açabilir.

RepuX Token edinimi ile bağlantılı riskler

RepuX, RepuX Protokolü'nü başarıyla geliştiremeyebilir, pazarlayamayabilir ve başlatamayabilir.

Her ne kadar RepuX Protokolü, Token Satışı'ndan önce çalışmaya başlayacak olsa da, RepuX tarafından henüz tam olarak geliştirilmemiştir ve ek fon gibi, aşağıdaki "Repux Hedefleri ve Amaçları" başlığı altında açıklanmış olan RepuX Protokolü'nün çeşitli bireysel ve kurumsal verilerin parasallaştırılabilmesi ve alıcılar ve satıcılar arasında takas yapılabilmesi için, geliştirici ve yönetim uzmanlığı, zaman ve efor gibi kaynaklara ihtiyaç vardır. RepuX, herhangi bir sayıda sebepten dolayı RepuX Protokolü'nün yada RepuX Tokenları'nın spesikasyonlarında değişiklik yapmak zorunda kalabilir yada RepuX, RepuX Protokolü'nü öngördüğü spesifikasyonlar çerçevesinde yada herhangi bir türde işleyen bir protokol olarak geliştiremeyebilir. Hiç bir zaman çalışan RepuX Tokenlar yada çalışan bir RepuX Protokol olmama olasılığı vardır. RepuX Protokolü yada RepuX Tokenları, başarıyla geliştirilmesi ve sürdürülmesi halinde, herhangi bir kullanım anında RepuX Token elinde bulunduranların beklentilerini karşılayamayabilir. Dahası, RepuX Protokolü'nün geliştirilmesi ve başlatılması ve devamında geliştirilmeye devam etmesi ve sürdürülmesi için olan tüm iyiniyete rağmen, RepuX Protokolü'nü ve RepuX Tokenları'nı olumsuz etkileyecek, RepuX Protokolü'nde arızaların ortaya çıkması yada geliştirilememesi yada sürdürülememesi mümkün olabilir.

RepuX, RepuX Protokolü'nün operasyonel versiyonunun geliştirilmesi için Ön-Satış gelirlerini kullanarak önemli yatırımlar yapacaktır ve devamında RepuX Protokolü'nün başlatılması hedefine ulaşılmasıyla birlikte RepuX Protokolü'nün faydasını ve değerini arttırmaya devam edecektir. Ancak, RepuX, RepuX Protokolü'nün geliştirmesinin başarıyla tamamlanması ve başarılı bir RepuX Protokol Başlatımı'na ilerlemek için gerekli olan teknik yetenekleri ve uzmanlığa sahip olmayabilir yada bunları bulamayabilir. RepuX elindeki uzmanları tutma niyetindedir ve uzman işe almaya devam etmektedir, ancak RepuX Protokolü'nü geliştirecek ve sürdürecek uygun eğitimde yönetim, teknik, bilimsel, araştırma ve pazarlama personeli eksiği oluşabilir. RepuX'un kullanıcılara RepuX Protokolü'nün faydalarını ve değerini göstermeyi başaramaması halinde, RepuX, RepuX Protokol Başlatımı'na devam etmeyebilir.

RepuX Token edinimi yüksek derecede risk taşıyabilir.

Startupların finansal ve işletme riskleriyle karşılaşması kaçınılmazdır. RepuX'un rekabet ettiği startup piyasası, yüksek derecede rekabetçidir ve ayakta kalan ve başarılı olan şirketlerin yüzdesi oldukça düşüktür. Startuplar sıklıkla diğerlerinin yanında hemen çözülemeyen beklenmedik ürün geliştirme, pazarlama, finansman, ve genel yönetim sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Buna ek olarak, startupların, özel yerleştirmeler, halka açık pazar yada diğerleri aracılığıyla mevcut olmayacak yüksek miktarda finansmana ihtiyaçları olabilmektedir.

RepuX, Tasfiye'ye neden olabilecek operasyonlarını bitirme yada durmaya zorlanabilir.

Kriptografik ve normal para birimlerinin değerinde istenmeyen dalgalanmalar, RepuX'un RepuX Token kullanımını oluşturamaması, RepuX Protokolü'nün geliştiriminin tamamlanamaması ve RepuX Protokol Başlatımı'yla devam edilememesi, ticari ilişkilerin başarısız olması, yada fikri mülkiyet sahiplik iddiaları dahil olmak üzere ancak bunlarla sınır kalmamak kaydıyla, RepuX işletmeye devam edemeyebilir ve RepuX kendini tasfiye edebilmesi yada tasfiye sonucu doğuracak eylemler yapması mümkün olabilir.

Repux Token dağıtımına uygulanacak vergi usulü belirsizdir ve ilerideki belli olaylarda elinde bulunduranlar için olumsuz vergi sonuçları olabilir.

RepuX Tokenlar'ın vergi karakterizasyonu belirsizdir, ve her yatırımcı RepuX Tokenlar'ın edinilmesi ile ilgili kendi vergi danışmanlığını almalıdır. Token Satışı aracılığıyla RepuX Tokenları'nın edinilmesi, yatırımcılara, vergi kesintisi, gelir vergisi ve vergi bildirim yükümlülüğü gibi olumsuz vergi sonuçları doğruabilir. RepuX Token edinen her birey, RepuX Tokenların edinilmesiyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri ve AB dışı vergi vergi usulleri uyarınca profesyonel vergi danışmanlarına danışmalı ve buna dayanmalıdırlar.

RepuX Token ve RepuX Protokülü'yle ilgili Riskler

RepuX Protokolü geniş bir çevrece kabul edilmeyebilir ve sınırlı kullanıcısı olabilir.

RepuX Protokolü'nün büyük sayıda birey, şirket ve diğer kuruluşlar tarafından kullanılmaması yada dağıtılmış ekosistemlerin (RepuX Protokolü gibi) geliştirilmesine ve oluşturulmasına yada dağıtılmış uygulamaların RepuX Protokolü'nde kullanımına sınırlı genel ilginin olması mümkün olabilir. Böyle bir kullanım yada ilgi azlığı RepuX Protokolü ve RepuX Token hizmetinde olumsuz etki yaratabilir.

RepuX protokolüyle rekabet eden yada daha geniş alanda kullanılan alternatif protokoller yaratılabilir.

RepuX Protokolü'nün altındaki aynı yada benzer açık kaynak kodu ve protokolünden faydalanan alternatif protokoller oluşturulabilir ve RepuX Protokolü hizmetlerinin benzeri olan veri parasallaştırma hizmetleri sunmaya çalışabilir. RepuX Protokolü bu alternatif protokollerle rekabete girebilir. Bu durum RepuX Protokolü'nü ve RepuX Tokenları'nı olumsuz etkileyebilir.

RepuX Protokolü'nün açık-kaynak yapısı, RepuX Protokolü'nün kullanıcı yada katılımcılar tarafından RepuX Protokolü'ne ve RepuX itibarına zarar verebilecek geliştirmelere elverişli olduğu anlamına gelir ve RepuX Protokolü ve RepuX Tokenları'nın faydasını etkileyebilir.

RepuX Protokolü, RepuX ve diğer katılımcılar tarafından sürdürülen açık-kaynak protokolü tabanlı olarak işletilecektir. Açık kaynak projesi olarak, RepuX Protokolü resmi organizasyon yada kurum tarafından temsil edilmeyecek, sürdürülmeyecek yada görüntülenmeyecektir. RepuX Protokolü'nün açık-kaynak yapısı, RepuX yada katılımcılar için RepuX Protokolü'nü sürdürmenin yada geliştirmenin zor olabileceği ve RepuX'un oluşan sorunları yada RepuX Protokolü'nde gelişen kötü yazılımların tam olarak yada zamanında çözülmesi için gerekli kaynaklara sahip olmayabileceği anlamına gelir. RepuX ile bağlantısı olmayan üçüncü kişiler, RepuX Protokolü'nün ve açık-kaynak kodunun temel altyapı elementlerindeki güçsüzlükleri ve bugları açığa çıkarabilir ve bu durum RepuX Protokolü'nü olumsuz etkileyebilir. Bu tür olaylar, RepuX Protokolü'nün güvenliğine ve işleyişine olan güvenin kaybına, kullanıcı aktivitesinde düşüşe yol açabilir ve RepuX Token hizmetini olumsuz yönde etkileyebilir.

RepuX Protokolü, kötü niyetli siber saldırılara hedef olabilir yada altında yatan kod, kötüye kullanılabilir açıklar içerebilir. Bunlar güvenlik ihlaline ve RepuX Tokenları'nın kaybına yada çalınmasına neden olabilir. RepuX Protokolü'nün güvenliği tehlike altındaysa yada RepuX Protokolü, kullanıcıların RepuX Protokolü'ne, Repux Tokenları'na yada RepuX Protokolü'nün veri parasallasştırma hizmetlerine erişimini engelleyen yada bozan saldırılara konu olmuş ise, kullanıcılar topyekün olarak RepuX Protokolü'nü kullanmayı kesebilirler. Bu durum RepuX Token hizmetini ciddi şekilde etkileyebilir.

RepuX Protokolü'nün yapısal esası, açık-kaynak protokolüdür, RepuX Protokolü'ne kurulan yazılım uygulamaları ve diğer arayüzler yada uygulamalar hala geliştirme aşamasının başındadır ve kanıtlanmamıştır, ve RepuX Protokolü'nün ve RepuX Tokenları'nın oluşturulması, aktarılması yada saklanmasının kesilmeyeceği yada tamamen güvenli olacağının garantisi yoktur. Bu durum kullanıcıların RepuX Tokenları'nı tamamen kaybetmesine yada kullanıcıların RepuX Protokolü'ne erişmek,kabul etmek, faydalanmak ve bunun üzerine inşa etmeyi istememelerine neden olabilir. Ayrıca, RepuX Protokol yazılım yada RepuX Protokolü'ndeki güçsüzlükleri tanımlamaya ve bunlardan faydalanmaya çalışan kötü niyetli saldırılara hedef olabilir. Bunlar RepuX Tokenları'nın tamamen kaybına yada çalınmasına neden olabilir. Örnek olarak, RepuX ve RepuX Protokolü'nün bilinen ve bilinmeyen güvenlik saldırılarına maruz kalması sonucunda (çifte harcama saldırıları, %51 saldırları yada diğer kötü niyetli saldırılar), bu durum RepuX Protokolü'nü maddi ve olumsuz etkileyebilir. Böyle bir durumda, RepuX Protokol Başlatımı gerçekleşmezse yada RepuX Protokolü geniş kapsamda kabul edilmezse, RepuX Tokenları'nın herhangi bir faydası olmaz.

Blockchain teknolojileri, kripto para birimlerini, tokenları ve RepuX Protokolü ve Repux Tokenları gibi token sunumlarını düzenleyen, düzenleyici rejim belirsizdir, ve yeni düzenlemeler yada politikalar RepuX Protokolü'nün gelişimini ve RepuX Tokenları'nın faydasını olumsuz şekilde etkileyebilir.

Tokenların (Repux Token dahil olmak üzere) ve bunun gibi token sunumları, kripto para birimleri, blockchain teknolojileri ve kripto para birimi alım satımının düzenlenmesi şu için geliştirilmemiştir ve hızla gelişmesi, ve uluslararası, federal, eyalet ve yerel yargı çevrelerinde çeşitlilik göstermesi beklenmektedir ve önemli miktarda belirsizliğe sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer ülkelerdeki çeşitli yasama ve yürütme organları gelecekte, RepuX Protokolü'nün gelişimini ve büyümesini ve RepuX Tokenları'nın kabul edilmesini ve faydasını önemli şekilde etkileyecek kanunları, düzenlemeleri, yönlendirmeleri ve diğer eylemleri kabul etmeyebilir. RepuX, RepuX Kuruluşu yada RepuX Protokolü'nün belli kullanıcılarının henüz var olmayan yada yoruma açık yada değişebilecek bu kanunlara, kurallara ve düzenlemelere uymaması, paza cezası dahil olmak üzere çeşitli olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Blockchain ağlarının ve blockchain varlıklarının popülerliğinin ve piyasa miktarlarının artmasıyla, federal ve eyalet kurumlarının ilgisini çekmiş ve bazı durumlarda kullanımlarını ve işleyişlerini düzenlemişlerdir. Sanal para birimleri konusunda, New York Finansal Hizmetler Departmanı gibi ABD eyalet düzenleyicileri yeni düzenleyici çerçeveler oluşturmuşlardır. Texas'da olduğu gibi diğerleri ise, mevcut düzenleyici rejimlerinin sanal para birimlerine nasıl uygulanacağına dair yönlendirme yayınlamışlardır. New Hampshire, North Carolina ve Washington gibi bazı ABD eyaletleri, eyalet kanunlarını mevcut lisanslandırma rejimlerine sanal para birimlerini kapsayacak şekilde değiştirmişlerdir. Sanal para birimlerinin nasıl muamele göreceği ABD federal kanununda da gelişimine devam etmektedir. Örnek olarak ABD Hazine Bakanlığı, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ve Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu (CFTC), sanal para birimlerinin nasıl muamele göreceği hakkında yönlendirme yayınlamıştır. ABD Milli Gelirler Tahsil İdaresi, sanal para birimlerinin ABD federal gelir vergisine konu olmayacak bir mülk olarak muamele göreceğini açıklayan bir yönlendirme yayınlamıştır, ancak bunun diğer mahkemelerce yada ABD federal yada eyalet düzenleyicilerince takip edilip edilmeyeceği henüz bilinmemektedir. Hem ABD federal hem de eyalet daireleri, mevcut kanunların yorumlanmasını ihlal edenlere karşı yaptırım eylemlerine başlamıştır.

Blockchain varlıklarının para birimi dışında kullanımının düzenlenmesi de belirsizdir. CFTC kamuya açık bir şekilde, belli blockchain varlıklarının emtia olduğunu belirtmiş, ve SEC ise kamuya açık bir rapor yayınlayarak ABD federal kıymetli evrak kanunlarının blocckchain varlıklarını kıymetli evrak olarak görmesi gerektiğini belirtmiştir. Yurt içi devlet yada yarı-devlet dairesi blockchain ağı yada varlığı hakkında düzenleyici gücünü kullandığı ölçüde RepuX Protokolü ve RepuX Tokenları maddi ve olumsuz anlamda etkilenebilecektir.

Blockchain ağları, Avrupa Birliği, Çin ve Rusya gibi ABD dışı yargı çevrelerince de belirsiz düzenleyici yapıyla karşılaşmaktadır. Çeşitli ABD dışı yargı çevreleri, yakın gelecekte RepuX Protokolü'nü etkileyecek kanunlar, düzenlemeler yada direktifleri kabul edebilirler. Bu kanunlar, düzenlemeler yada direktifler ABD'dekilerle çatışabilir yada doğrudan ve olumsuz şekilde işletmemizi etkileyebilir. Gelecekteki herhangi bir düzenleyici değişikliğin etkisini tahmin etmek imkansızdır, ancak bu değişiklik RepuX Protokolü'nün geliştirilmesini ve büyümesini, ve RepuX Tokenları'nın kabul edilmesini ve faydasını olumsuz anlamda etkileyebilir.

ABD ve diğer yargı çevrelerinde yeni yada değişen kanunlar ve düzenlemeler yada mevcut kanun ve düzenlemelerin yorumlanması, RepuX Token edinmek için kullanılan ETH sanal para biriminin değerini etkileyebilir ve takiben RepuX Tokenlerı'nın yapısını ve RepuX Token bulunduranların haklarını olumsuz şekilde etkileyebilir.

RepuX Tokenları'ın İhracı ABD Federal Kıymetli Evrak Kanunlarınca "Kıymetli Evrak" Oluşturabilir

RepuX Token, belli bir tüketim kullanımı olan kullanılabilir bir tokendir - ör. RepuX Protokolü katılımcılarının kişiler ve kuruluşlarla mevcut veri paylaşım çözümlerine oranla önemli avantajlara sahip dağıtılmış ağda veri paylaşımı karşılığında bir değer alma ve ödeme, veriyi mevcut kılar. RepuX Tokenlar'ın doğası ve sunuluş şeklinden dolayı, 1933 Kıymetli Evrak Akti'ne göre ("Kıymetli Evrak Akti"), "Kıymetli Evrak" olarak görülebileceklerini düşünmüyoruz.

25 Temmuz 2017'de, SEC, 1934 Kıymetli Evrak Takas Akti'nin ("Takas Akti") 21(a) bölümüne göre bir Araştırma Raporu yayınladı ve bunda sanal bir organizasyon olan DAO hakkında SEC araştırmasını ve DAO Tokenları'nın saıtşlarını gerçekleştirmek için dağıtılmış defter yada blockchain teknolojisini açıkladı. SEC mevcut ABD federal kıymetli evrak kanunlarını bu yeni paradigmaya uyguladı ve DAO Tokenları'nın kıymetli evrak olduğuna karar verdi. SEC, ABD'de kıymetli evrak sunanların ve satanların, bu kıymetli evrakların sanal para birimleriyle satın alınmış olması yada blockchain teknolojisiyle dağıtılmış olması farketmeksizin, ABD fedaral kıymet evrak kanunlarına uyması gerektiğini belirtti. SEC'in bildirisi ve ilgili Raporu burada bulunabilir:https://www.sec.gov/news/press-release/2017-131.

11 Aralık 2017'de, SEC, Munchee Inc.'e karşı Faaliyetten Men Emri ("Emir") yayınladı. ("Munchee"), California merkezli şirketi, blockchain-tabanlı yemek inceleme hizmetine sermaye toplamak için gerçekleştirdiği token sunumunu ("Munchee Tokenları"), kıymetli evrakların kanuna aykırı kayıtsız sunum ve satışı olarak gördü. SEC, Munchee'nin Tanıtım Belgesi ve diğer yerlerde açıkladığı şu şeyleri Emri'nde belirtti: (1) Munchee Tokenları'nın değerini arttırmak için yapacağı eylemleri (Munchee Tokenları'nı "yakarak" tedavülden kaldırmak dahil olmak üzere), (2) bunların Munchee Token elinde bulunduranların ikincil piyasalarda takas etmesini temin edeceğini ve (3) Munchee Tokenları'nın ikincil piyasada likiditesini sağlamak amacıyla elde bulunan Munchee Tokenların nasıl alınıp satılacağı. SEC ayrıca, Munchee'nin potansiyel alıcılara, Munchee Tokenları'nı gelecekte "ekosistemi"nde ürün yada hizmet almak için kullanabileceklerini söylediğini, ancak sunum zamanında bunu yapamadıklarını, çünkü ekosistemin henüz inşa edilmemiş olduğunu belirtmiştir. SEC ayrıca, Munchee'nin bloglarda, podcastlerde ve Facebook'ta bildirilerde karlardan bahsetmesi nedeniyle, makul kar beklentisi olan "hazırlıklı alıcılara" sahip olduğunu belirtmiştir. Bunlar ve diğer faktörler sonucunda, SEC, Munchee Tokenları'nın "kıymetli evrak" olduğuna ve Munchee Tokenları'nın sunulmasının Kıymetli Evrak Aktini ihlal ettiğine karar vermiştir. SEC tarafından 1 Kasım 2017 tarihinde iletişime geçilerek, Munchees token sunumunu feshetti ve alıcıların bakiyelerini iade etti. Emir şu adreste bulunabilir: https://www.sec.gov/litigation/admin/2017/33-10445.pdf.

Emrin yayınlandığı gün, SEC Başkanı Jay Clayton, kripto para birimleri ve Token sunumları hakkında bir kamuoyu bildirisi ("Bildiri") yayınladı. Bildiri hem piyasa uzmanlarını hem yatırımcıları uyarmakta ve ikincil alım satımlar dahil olmak üzere blockchain-tabanlı sunumlara ABD federal kıymetli evrak kanunlarının uygulanması üzerinde olan odaklanışını yineliyordu. Bildiride Başkan Clayton "Token'a "yararlılık" adı verilmesinin yada Token'ın bir fayda sağlamasının onun Kıymetli Evrak olma niteliğini değiştirmeyeceğini", belirtti... Diğerlerinin girişimsel yada yönetimsel eforlarına dayanan kar potansiyelini vurgulayan, özellikleri ve pazarlama eforlarını birleştiren Tokenlar ve sunumları, ABD. [federal kıymetli evrak] kanununa göre kıymetli evrak özelliklerini taşımaya devam eder" Bildiri ayrıca, hukuka uygun özel yerleştirme tokenlarının, kıymetli evrak olmadığını blockchain tabanlı yatırımlarının ve takasının, hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilebileceğini, dijital piyasaların gelişmesinin önlenmesi yerine hedefin bunların düzenlenmesi olduğu tavsiyesini belirtmiştir. Bildiri şu adreste bulunabilir: https://www.sec.gov/news/public-statement/statement-clayton-2017-12-11

Rapor, Emir ve Bildiri incelendiğinde, RepuX, RepuX Tokenları'nın ve sunuluş tarzının, DAO Tokenları ve Munchee Tokenları ve sunuluş süreçlerinden tamamen farklı olduğuna, ve bu nedenle RepuX Tokenları'nın ABD federal kıymetli evrak kanunlarına göre "kıymetli evrak" olarak nitelendirilemeyeceğine inanmaktadır. Bununla beraber, SEC tarafından raporda belirtildiği üzere, tokenların çıkarılması yeni bir paradigma oluşturmaktadır ve bu yeni paradigmaya federal kıymetli evrak kanunların uygulanması oldukça vaka odaklıdır. RepuX Tokenları'nın ABD federal kıymetli evrak kanunlarına göre kıymetli evrak olduğuna karar verilmesi halinde, ABD'de Token Satışı'nı feshetmek ve RepuX Tokenları'nın ABD'deki alıcılarından alınan ücretleri alıcılara iade etmememiz gerekebilecektir. Bu durum, toplam Token Satışı katılımcılarının ABD vatandaşı olan yüzdesine göre, RepuX Protokolü'nün artık uygulanabilir olmama sonucuna ve RepuX'un tasfiye olmasına yol açabilir.

Ön-Satış'ta RepuX Token edinim hakkı, RepuX'un 10 milyon $'ın üzerinde varlığa sahip olması ve Sunuş'a 2,000'den fazla katılımcı olması halinde Alım Satım Akti'ne göre kayda konu olabilir.

Toplamda 10 milyon $'ın üzerinde varlığı olan ve hisse senetlerini toplamda 2,000 kişiden fazlasının elinde bulunması, yada hisse senetlerini elinde bulunduranların 500'ünün akredite yatırımcı olmaması halinde, şirket, SEC ile Alım Satım Akti'ne göre hisse senedi sınıfı kaydettirmelidir. Ön-Satış ve Token Satışı'ndan toplananlarla, RepuX Protokolü'nün inşa edilmesi sürecinde RepuX 10 milyon $ varlık sınırını aşabilir. Dahası, SAFTlar uyarınca RepuX Token satın alma hakkı ABD kıymetli evrak kanununca kıymetli evrak olarak görülebilir ve Ön-Satış ve Token Satışı'nın 2,000 yatırımcıyı geçme ihtimalinden dolayı, RepuX, Ön Satış sonrasında 2,000'den fazla hisse senedi sahibine ulaşabilir. Ancak, SAFT uyarınca, RepuX Token edinme hakkı "kıymetli" evrak olsa bile "hisse senedi" olmama şansı bulunmaktadır. Toplam varlık ve hisse senedi bulunduran sayısına ulaşılması durumunda, RepuX, yorucu ve masraflı bir süreç olan, Ön-Satış ve/ya Token Satışı'nı SEC'e kaydettirmek zorunda kalacaktır. Bu kaydın yapılması halinde, Ön-Satış ve Token Satışı hakkında daha fazla bilgi kamuoyuna duyurulacaktır. SAFTların RepuX Tokenları'na dönüştürülmesi uyarınca, RepuX Token satın alma hakları RepuX Mali yılının son gününden önce gerçekleşmesi durumunda RepuX kayıttan kaçınabilir, ancak RepuX Protokolü gibi yazılım geliştiriminin tahmin edilemez komleks doğasından dolayı, RepuX Protokolü'nün bu tarihe kadar başlatılmış olacağının garantisi yoktur.

RepuX Token bulunduranların herhangi bir kontrolü olmayacak ve RepuX Protokolü Başlatımı gerçekleştiğinde RepuX'un sadece sınırlı kontrolü olacaktır.

RepuX Protokolü bir bilgisayar ağının işlemleri gerçekleştirmek için belli yazılım programlarını çalıştırmasına dayanan açık-kaynak teknolojilerinden oluşmaktadır. Bu daha az merkezi modelden dolayı, RepuX'un RepuX Tokenlar üzerinde ve RepuX Protokolü başlatıldığında sınırlı kontrolü vardır. Buna ek olarak, RepuX Token bulunduranlar, oy verme hakkı yada temettü alma hakkı olmaz yada herhangi bir amaçla RepuX hissedarı sayılmaz ve yönetim kurulu yada genel kurulda oy kullanma ve bu toplantılara katılma yada herhangi bir eylemde izin verme hakkı yada abonelik hakları gibi herhangi bir şirket hissedarının sahip olacağı haklara RepuX üzerinde sahip olmaz.

RepuX Protokolü'nün geliştirilmesine ve başlatılmasına katılan belli kişiler arasında RepuX Protokolü Başlatımı sırasında menfaat çatışması olabilir, bu durumda diğer RepuX Token bulunduranlar kayıp yaşarken diğer taraf kendi kaybını engelleyebilir ve hatta kazanç sağlayabilir.

RepuX Protokolü'nün geliştirilmesine ve başlatılmasına katılan belli kişiler arasında RepuX Protokolü Başlatımı sırasında yada RepuX Tokenlar konusunda Token Satışı'yla bağlantılı olarak menfaat çatışması olabilir, bu durumda diğer RepuX Token bulunduranlar kayıp yaşarken diğer taraf kendi kaybını engelleyebilir ve hatta kazanç sağlayabilir. RepuX Tokenı bulunduranlar RepuX Tokenlar konusunda, RepuX Token şartlarından, RepuX Protokol kodundan, RepuX Protokolü'nden, RepuX Protokolü başlatımı zamanlamasından yada diğer RepuX Token sunumlarından yada diğer faktörlerden doğan çatışan vergi menfaatleri ve diğer menfaatleri olabilir. Bu konularda RepuX'un anahtar çalışanları tarafından verilen kararlar bazı RepuX Token bulunduranlara diğerlerine oranla daha faydalı olabilir.

RepuX Token bulunduranlar varlıklarını görüntülerken bilgi eksikliği yaşayabilir.

RepuX Token bulunduran bir kişi RepuX, RepuX Tokenlar, yada RepuX Protokolü konusunda istediği tüm bilgileri zamanında alamayabilir. RepuX Token elinde bulunduran bir kişinin RepuX Protokolü'yle ilgili maddi olumsuz değişikliklerden zamanında haberdar olamaması da mümkün olabilir. RepuX, RepuX Tokenların geliştirimesi için açık-kaynağı kullanmak için efor sarfetmiş olsa da, bu bilgiler doğası gereği yüksek derecede teknik olabilir. Diğer belirsizliklerin olduğu gibi bu zorlukların bir sonucu olarak, RepuX Token bulunduran bir kişi, RepuX Protokol hakkında isabetli yada erişilebilir bilgilere sahip olamayabilir.

RepuX Tokenlar'ın geçmişi yoktur.

RepuX Token yeni oluşturulacaktır ve geçmişi yoktur. RepuX yada herhangi bir üçüncü kişi değerlendirmesine dayanan RepuX Protokolü'nün avantajları düşünceleri, isabetli olmayabilir ve RepuX'un iş hedeflerine ulaşacağı kesin değildir.

RepuX Protokolü veri güvenliğini, gizliliğini ve diğer devlet ve endstriye özel gereklilikleri sağlayamaması halinde, gelişimi zarar görebilir.

Şirket'in belli türde kişisel verilerin içinde olduğu veri güvenliği olaylarını kişilere bildirme yükümlülüğünde olduğu durumlar dahil olmak üzere belli sayıda veri güvenliği, gizliliği ve diğer devlet-ve endüstriye özel gereklilikler vardır. Güvenlik tavizleri, RepuX Protokolü'nün itibarına zarar verebilir, güvenlik önlemlerinin etkinliğine olan kullanıcı güvenini zedeleyebilir, yeni kullanıcı çekmesini olumsuz etkileyebilir, yada mevcut kullanıcıların RepuX Protokolü'nü kullanmayı kesmesine neden olabilir.

RepuX Protokolü dahil olmak üzere, yeni ve hızlı değişen bir endüstrinin parçası olan blokchain ağlarının geliştirilmesi ve kabulü, değerlendirilmesi zor olan çeşitli faktörlere bağlıdır. Blockchain ağlarının ve blockchain varlıklarının geliştirilmesinin yada kabulünün yavaşlaması yada durması RepuX Protokolü ve RepuX Tokenları'nın başarıyla geliştirilmesinde ve kabul edilmesinde olumsuz etki doğurabilir.

RepuX Protokolü'nün dayanacağı ve etkileşim içinde olacağı blockchain ağlarının ve genel olarak blockchain endüstrisinin büyümesi, yüksek derecede belirsizlik taşımaktadır. Blockchain ağları ve kripto para birimi endüstrisinin ilerideki geliştirilmesi, aşağıdakilerle sınırlı kalmamak kaydıyla şu faktörler etkiler:

ETH yada diğer blockchain-tabanlı tokenların popülerliği yada kabulündeki düşüş bizim operasyonlarımızı olumsuz şekilde etkileyecektir.

Blockchain ağlarının yada blockchain varlıklarının geliştirilmesinin, genel kabulünün ve kabul edilmesinin ve kullanımının yavaşlaması yada durması, RepuX Protokolü'nün ve RepuX Tokenları'nın kabulünü ve benimsenmesini engelleyebilir yada geciktirebilir.

Blockchain varlıklarının fiyatları aşırı derecede dalgalıdır. Dijital varlıkların fiyatlarındaki dalgalanma işimizi maddi ve olumsuz anlamda etkileyebilir.

ETH gibi blockchain varlıklarının fiyatları geçmişte dramatik dalgalanmalar yaşamıştır ve yüksek derecede dalgalıdır. Aşağıdakiler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla bir kaç faktör RepuX Tokenların faydalarını etkileyebilir:

Tek bir blockchain varlığının fiyatındaki düşüş tüm blockchain varlık endüstrisinde dalgalanmaya sebep olabilir ve RepuX Tokenlar dahil olmak üzere diğer blockchain varlıklarını etkileyebilir. Örnek olarak, RepuX Token bulunduranı yada ETH'teki kullanıcı güvenini etkileyen bir güvenlik ihlalı, endüstriyi bir bütün olarak etkileyebilir ve RepuX Tokenları'nın faydalarını etkileyebilir ve diğer blockchain varlıklarının belirsizlik taşımasına yol açabilir.

Referanslar

İçindekiler