Tanıtım Belgesi

REPUX protokolü

Önemli Uyarılar

 1. LÜTFEN BU BÖLÜMÜ VE "SORUMLULUĞUN REDDİ", "REPUX TARAFINDAN HERHANGİ BİR BEYAN VE GARANTİNİN OLMAMASI", "BEYANLARINIZ VE GARANTİLERİNİZ", "GELECEK BİLDİRİLERİNDE DİKKAT NOTU","TAVSİYE OLMAMASI", "DAĞITIM VE YAYMA KONUSUNDAKİ SINIRLAMALAR", "TAHVİL VE TESCİL TEKLİFİ OLMAMASI" VE "RİSK VE BELİRSİZLİKLER" BAŞLIKLI BÖLÜMLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. YAPACAĞINIZ EYLEM KONUSUNDA HERHANGİ BİR ŞÜPHENİZ OLMASI HALİNDE, YASAL, FİNANSAL, VERGİ YADA DİĞER PROFESYONEL DANIŞMANLARINIZA DANIŞMALISINIZ.

 2. RepuX Tokenlar (Tanıtım Belgesi'nde tanımlandığı üzere) herhangi bir yargı çevresince tahvil oluşturması amaçlanmamktadır. Bu Tanıtım Belgesi herhangi bir türde prospektüs yada teklif dökümanı değildir ve herhangi bir yargı çevresinde kıymetli evrak teklifi yada kıymetli evraklara yatırım daveti oluşturmaz. Daha fazla bilgi için, lütfen RepuX Limited Gizli Özel Yerleştirme Teklifi Bildirisi'ne bakınız.

 3. Bu Tanıtım Belgesi, RepuX tarafından herhangi bir satış fikri yada tavsiyesi yada RepuX Token satın almak için herhangi bir davet yada teklif oluşturmaz.

 4. RepuX Tokenları'nın dağıtıcısı RepuX Limited'i ("RepuX)'un ortağı olacaktır ve RepuX Tokenlar'dan gelen tüm satış gelirlerini RepuX protokolü, iş ve operasyonlarını finanse etmek için kullanacaktır.

 5. Hiçbir kimse bu Tanıtım Belgesi'ne dayanılarak RepuX Tokenların yada bir başka kripto para biriminin satışı yada satın alınması ile ilgili yada herhangi bir başka türde ödemenin kabul edilmesi ile ilgili herhangi bir sözleşmeye yada bağlayıcı taahhüt altına girmekle yükümlü değildir.

 6. RepuX Tokenların herhangi bir satışa ve satın alıma konu olduğu distribütör ile sizin satın alan olarak bulunduğunuz herhangi bir sözleşmede, ve RepuX Tokenlar bu sözleşmenin şart ve koşullarında belirtileceği üzere sadece ayrı bir dökümanca düzenlenecektir. Şart ve Koşullarla bu Tanıtım Belgesi arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, daha önceki geçerli olacaktır.

 7. ABD standartlarına göre "akredite yatırımcı" olarak nitelendirilmediğiniz takdirde Ön Satış'ta Repux Token (bu Tanıtım Belgesi'nde tanımlandığı üzere) alamazsınız.

 8. RepuX Protokolü başlatılana kadar, akredite yatırımcılar SAFT sözleşmesiyle Ön Satış'ta RepuX Token satın alma hakkı elde edebilirler. Ön Satışa katılmak isteyen akredite yatırımcı olmanız halinde lütfen bizimle doğrudan iletişime geçiniz.

 9. Hiç bir düzenleyici kurum bu Tanıtım Belgesi'nde belirtilen bilgileri incelememiş yada onaylamamıştır. Hiçbir kanuna, düzenleyici gerekliliğe yada yargı çevresi kurallarınca böyle bir eylem gerçekleştirilmeyecektir. Bu Tanıtım Belgesi'nin yayınlanması, dağıtılması ve yayılması uygulanan kanunlarla, düzenleyici gerekliliklerle uyumlu olduğu anlamına gelmez.

 10. RepuX ve/ya RepuX kurumu ve iglili iş ve operasyonları olan RepuX Tokenları ve Token Satışı'nda riskler ve belirsizlikler mevcuttur. Risk ve sorumlulukların tam listesi için "RepuX Limited Gizli Özel Yerleştirme Teklifi Bildirisi"ne bakınız.

 11. Bu Tanıtım Belgesi, herhangi bir bölümü yada herhangi bir kopyası bu Tanıtım Belgesi'nin dağıtımının yada yayılmasının yasak olduğu herhangi bir ülkeye götürülmemeli yada aktarılmamalıdır.

 12. Bu Tanıtım Belgesi bu bölüm ve şu bölümler olmadan çoğaltılamaz, dağıtılamaz yada yayılamaz; "Sorumluluğun Reddi", "RepuX Tarafından Herhangi Bir Beyan ve Garantinin Olmaması", "Beyanlarınız ve Garantileriniz", "Gelecek Bildirilerinde Dikkat Notu","Tavsiye Olmaması", "Dağıtım ve Yayma Konusundaki Sınırlamalar", "Tahvil ve Tescil Teklifi Olmaması" ve "Risk ve Belirsizlikler".

Sorumluluğun Reddi

 1. Uygulanan kanunlar, düzenlemeler ve kurallarca izin verilen maksimum seviyede, RepuX ve/ya RepuX Kuruluşu, tarafınızca bu Tanıtım Belgesi'nin kabulü yada buna dayanılmasıyla bağlantılı yada bundan doğan, sözleşmesel yada haksız fiilden kaynaklanan herhangi bir dolaylı, özel, tesadüfi, sonuçsal yada herhangi bir türden kayıptan (mahrum kalınan kar, hasıla yada gelir ve kullanım yada veri kaybı dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) sorumlu tutulamaz.

RepuX Tarafından Beyan ve Garantinin Olmaması

 1. RepuX ve/ya RepuX Kuruluşu, herhangi bir kurum yada kişiye bu Tanıtım Belgesi'ndeki bilgilerin doğruluğu, isabetliliği ve tamlığı dahil olmak üzere herhangi bir beyan yada garanti vermez ve bunların hepsini reddeder.

Beyanlarınız ve Garantileriniz

 1. Bu Tanıtım Belgesi'ndeki yada herhangi bir parçasındaki bilgiye erişerek ve/ya alarak (duruma göre), RepuX ve/ya RepuX Kurumu'na şunları beyan ve garanti edersiniz:

  1. RepuX Tokenları'nın herhangi bir yargı çevresinde tahvil oluşturmadığını anlar ve kabul edersiniz;

  2. Bu Tanıtım Belgesi herhangi bir türde prospektüs yada teklif dökümanı değildir ve herhangi bir yargı çevresinde tahvil teklifi yada tahvillere yatırım daveti oluşturmadığını ve herhangi bir sözleşmeye yada bağlayıcı yasal taahhüte girmek zorunda olmadığınızı ve bu Tanıtım Raporu'na dayanılarak herhangi bir kripto para birimi yada diğer türde ödemelerin kabul edilmeyeceğini anlar ve kabul edersiniz;

  3. Hiç bir düzenleyici kurumun bu Tanıtım Belgesi'nde belirtilen bilgileri incelememiş yada onaylamadığını, hiç bir kanuna, düzenleyici gerekliliğe yada yargı çevresi kurallarınca böyle bir eylem gerçekleştirilmeyeceğini ve bu Tanıtım Belgesi'nin yayınlanması, dağıtılması ve yayılması uygulanan kanunlarla, düzenleyici gerekliliklerle uyumlu olduğu anlamına gelmeyeceğini anlar ve kabul edersiniz;

  4. Bu Tanıtım Belgesi, Token Satışı'ı projesi ve/ya bunun tamamlanması, tarafınızca RepuX ve/ya RepuX Kurumu'nun, RepuX Tokenları'nın ve Token Satışı'nın avantajları olarak yorumlanmayacağını yada anlaşılmayacağını anlar ve kabul edersiniz;

  5. Bu Tanıtım Belgesi'nin, herhangi bir parçasının yada kopyasının dağıtımı yada yayılması, aynı şeylerin tarafınızca kabulü, yargı çevrenizde uygulanan kanunlar, düzenlemeler yada kurallarca kesinlikle yasaktır, bu yasaklamaları inceleme sizin sorumluluğunuzda ve RepuX ve/ya RepuX Kuruluşu'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur;

  6. Herhangi bir RepuX Token'ı satın almak istediğinizde, RepuX Tokenları'nın şu anlamları ifade ETMEDİĞİNİ, SINIFLANDIRILAMAYACAĞINI yada işlem GÖRMEYECEĞİNİ anlar ve kabul edersiniz:

   1. Kripto para birimi dışında herhangi bir para birimi olarak;

   2. Herhangi bir kişi yada kuruluş tarafından çıkarılmış (RepuX ve/ya RepuX Kuruluşu) borç senedi, stok yada hisse, hak, opsiyon yada borç senedi, stok yada hisse türevi olarak;

   3. Kolektif yatırım planında birimler olarak;

   4. Bir işletme tröstünde birimler olarak;

   5. Bir işletme tröstünde birim türevi olarak; yada

   6. Herhangi bir diğer hisse senedi yada menkul kıymetler sınıfı olarak.

  7. ABD standartlarına göre "akredite yatırımcı" olarak nitelendirilmediğiniz takdirde RepuX Token Ön Satışı'na KATILAMAYACAĞINIZIN tamamen farkında olduğunuzu ve anladığınızı;

  8. Kripto para birimlerini, blockchain-tabanlı yazılım sistemlerini, kripto para birimi cüzdanlarını yada diğer ilgili token saklama mekanizmalarını, blockchain teknolojisini ve smart kontrat teknolojisini anlayacak temel bilgi seviyesine sahip olduğunuzu;

  9. Herhangi bir RepuX Token'ı almak istediğinizde, RepuX ve RepuX Kuruluşu ve ilgili iş ve operasyonlarında, RepuX Tokenları'nda ve Token Satışı'nda ilgili riskler olduğunun tamamen farkında olduğunuzu ve anladığınızı;

  10. RepuX ve/ya RepuX Kuruluşu'nun, tarafınızca bu Tanıtım Belgesi'nin kabulü yada buna dayanılmasıyla bağlantılı yada bundan doğan, sözleşmesel yada haksız fiilden kaynaklanan herhangi bir dolaylı, özel, tesadüfi, sonuçsal yada herhangi bir türden kayıptan (mahrum kalınan kar, hasıla yada gelir ve kullanım yada veri kaybı dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) sorumlu tutulamayacağını anlar ve kabul edersiniz; ve

  11. erişim anınızdan yada bu Tanıtım Belgesi'ni yada herhangi bir parçasını (duruma göre) aldığınız andan itibaren, yukarıda bahsi geçen tüm beyan ve garantilerin doğru, tam, isabetli olduğunu ve yanıltıcı olmadığını.

Gelecek Bildirilerinde Dikkat Notu

 1. Bu Tanıtım Belgesi, risk ve belirsizlik içeren gelecekte işletme sonuçları ve planları hakkındaki bildiriler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla belli gelecek bildirileri içerebilir. Gelecek bildirilerini belirlemek için "beklenti", "ummak", "tahmin etmek", ve bunların olumsuzlarını ve benzer ifadeleri kullanırız. Bu gelecek bildirileri RepuX ve/ya RepuX Kuruluşu'nun bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve diğer faktörleri içerir ve belirtilmiş olan bu gelecekteki sonuçlar, performans yada başarılar, herhangi bir sebeple gelecek bildirimlerinde belirtilmiş olanlardan farklılık gösterebilir.

 2. Bu Tanıtım Belgesi'ndeki hiçbir bilgi RepuX, RepuX Kuruluşu, RepuX Tokenları, ve Token Satışı hakkında iş, yasal, finansal yada vergi tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. RepuX ve/ya RepuX Kuruluşu ve RepuX Tokenları'nın ve Token Satışının ilgili iş ve operasyonları hakkında kendi yasal, finansal, vergi danışmanınıza yada diğer profesyonel danışmanınıza danışmalısınız. RepuX Tokenlarının satın alınmasının belirsiz bir süreyle bu finansal riske katlanmanızı gerektirebileceğinin farkında olmanız gerekir.

Dağıtım ve Yayma Konusundaki Sınırlamalar

 1. Bu Tanıtım Belgesi'nin yada herhangi bir bölümünün dağıtımı yada yayılması kanunlar, düzenleyici gereklilikler ve herhangi bir yargı çevresinin kurallarınca yasaklanmış yada sınırlanmış olabilir. Bu sınırlamanın uygulandığı yerlerde, bu Tanıtım Belgesi'ne yada bir parçasına (duruma göre) uygulanacak sınırlamalardan kendinizi haberdar etmek ve bunları incelemek sizin sorumluluğunuzdadır ve RepuX ve/ya RepuX Kuruluşu'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu Tanıtım Belgesi'nin dağıtıldığı yada yayıldığı, erişim sağlayan yada Tanıtım Belgesi başka bir şekilde elinde bulunan kişiler, bu Tanıtım Belgesi'ni yada buradaki herhangi bir bilgiyi herhangi bir amaçla diğer kişilere dağıtamaz, çoğaltamaz yada bunların yapılmasına izin veremez.

Tahvil Yada Tescil Teklifi Olmaması

 1. Bu Tanıtım Belgesi herhangi bir türde prospektüs yada teklif dökümanı değildir ve herhangi bir yargı çevresinde kıymetli evrak teklifi yada kıymetli evraklara yatırım daveti oluşturmaz. Hiç bir kimse bu Tanıtım Belgesi'ne dayanılarak herhangi bir sözleşmeye yada bağlayıcı taahhüt altına girmekle yükümlü değildir ve başka bir kripto para birimi yada başka bir türde ödeme Tanıtım Belgesi'ne dayanılarak kabul edilmez. RepuX Tokenları'nın satışı ve alımı ile ilgili herhangi bir sözleşmeye, sadece bu sözleşmenin Şart & Koşulları uygulanır. Başka bir döküman uygulanmaz. Şart ve Koşullarla bu Tanıtım Belgesi arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, daha önceki geçerli olacaktır.

 2. Hiç bir düzenleyici kurum bu Tanıtım Belgesi'nde belirtilen bilgileri incelememiş yada onaylamamıştır. Hiçbir kanuna, düzenleyici gerekliliğe yada yargı çevresi kurallarınca böyle bir eylem gerçekleştirilmeyecektir. Bu Tanıtım Belgesi'nin yayınlanması, dağıtılması ve yayılması uygulanan kanunlarla, düzenleyici gerekliliklerle uyumlu olduğu anlamına gelmez.

Riskler ve Belirsizlikler

 1. Olası RepuX Token alıcıları Repux Token alımından önce, RepuX, RepuX Kuruluşu ve ilgili iş ve operasyonu, RepuX Tokenları, ve Token Satışı'yla ilgili tüm riskleri ve belirsizlikleri, bu Tanıtım Belgesi ve Şart & Koşullar'daki tüm bilgileri dikkatlice düşünmeli ve değerlendirmelidir. Bu risk ve belirsizliklerden herhangi birinin gerçek bir olaya dönüşmesi halinde, RepuX ve/ya Repux Kuruluşu'nun işi, finansal durumu, operasyonları ve beklentileri maddi negatif şekilde etkilenebilir. Bu durumlarda, RepuX Tokenları'nın değerinin tümünü yada bir bölümünü kaybedebilirsiniz.

RepuX Vizyonu

Vizyonumuz, toplayıcılar, geliştiriciler ve kullanıcılar arasında etkin aktarımla veri parasallaştırımını kolaylaştıran ve aynı zamanda zaman içinde veri güvenirliğinin ve itibarının değerlendirilmesine olanak veren bir protokol oluşturmaktır. RepuX Protokolümüzle , veri toplayıcıları RepuX Tokenları karşılığında veriyi, veri kullanıcılarıyla yada uygulama geliştiricileriyle takas edebileceklerdir. Geliştiriciler Repux Protokülne dayanabilecek, ve toplayıcılardan aktarılan veriyi çeşitli endüstrilerdeki nihai kullanıcılara RepuX Token karşılığında aktarılmak üzere ürün ve hizmetler oluşturmak için kullanabileceklerdir. RepuX Protokolü ile, veriye ek değer katmayı umuyoruz.

RepuX Amaçları ve Hedefleri

Veri parasallaştırmasının gelecekte bireyler ve kuruluşlar için tamel gelir kaynağı olmasını bekliyoruz. Dünya'nın 2015'te ürettiği veri miktarı 10 zettabayt'tan azken bu miktarın 2025'te 180 zettabayt veri (yada 180 trilyon gigabayt) olacağı tahmin ediliyor.1

RepuX Protokolü için Amaç ve Hedeflerimiz şu şekildedir:

Özetleyecek olursak, nihai hedefimiz üçüncü kişiler tarafından farklı endüstrilerin kullanımı için geliştirilen geniş çeşitlilikteki farklı uygulamaların entegre edilebildiği güvenli, güvenilir, yüksek-performanslı veri aktarımı sağlayan bir protokol oluşturmaktır.

[1]203 Milyarlık Büyük Veri Analitik Piyasası Konusunda 6 Tahmin

RepuX Nedir?

RepuX, veri toplayıcıları, uygulama geliştiricileri ve veri kullanıcıları arasında şu an mevcut piyasada bulunmayan veri paylaşımı ve değer oluşturma fırsatlarına olanak verecektir

RepuX, çeşitli türdeki sabit verilerin metalaştırılabildiği ve farklı kurumsal ve birey toplayıcılar, geliştiriciler ve kullanıcılar arasında takas edilebildiği protokol seviyesinde bir sistemdir ("RepuX Protokolü"). RepuX Protokolü InterPlanetary Dosya Sistemi (yada IPFS)2, Sia3, Ethereum4, EOS5 gibi birden çok merkezi olmayan teknolojiyi kombine eder ve yüksek-verimli özel bir blockchaine yukseltme potansiyeli sunar. Veri transferi ve eşler arasındaki değerden faydalanarak, RepuX Protokolü, veri toplayıcıları, uygulama geliştiricileri ve veri kullanıcıları arasında, mevcut piyasada bulunmayan veri paylaşım imkanları oluşturur. RepuX Protokolü, birden çok endüstride kullanıcılara veri tedariği sağlayarak veri üreticilerinin verilerinde değer oluşturmasına fırsat sunarken, bu süreçteki aracıları da ortadan kaldırmaktadır.

Repux Protokolü'nün geliştirilmesiyle, yüksek-ölçekli yığın veri üzerinde makine öğrenimine, büyük veriye ve yapay zekaya bağımlılığın avantajını kullanmak ve bu alanlara inovasyon getirmek için RepuX hazırdır. Veri ve Oracle sistem doğrulamasıyla her kurum ve işlemin güvenirliğini değerlendirerek, RepuX içerisinde bütünlüğü temin edebilecek ve veri kullanıcılarına satın aldıkları verinin içeriği ve kalitesi konusunda daha büyük bir güven sağlayabileceğiz.

[2] https://github.com/ipfs/ipfs'a bakınız
[3] https://www.sia.tech/whitepaper.pdf'e bakınız
[4] https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper'a bakınız
[5] https://github.com/EOSIO/Documentation/blob/master/ TechnicalWhitePaper.md'ye bakınız

Ön-Satış ve RepuX Token Satışı

RepuX Limited 500 milyon RepuX token ("RepuX Tokenları") oluşturmaktadır. RepuX, Gelecek Tokenlar için Basit Sözleşme aracılığıyla, sadece akredite yatırımcılara genel açılma ile alınacak olan RepuX Tokenları haklarının ön-satışını gerçekleştirmektedir (Ön-Satış), bunun sonrasında RepuX Protokolü işlemeye başladığında RepuX Tokenları'nın daha geniş kapsamda sunulması takip edecektir ("Token Satışı").

RepuX Token'ı, RepuX Protokolü'yle bağlantılı veri hizmetlerini ödemek için kullanılacak tek yol olacak bir ERC20 Token'ıdır. RepuX Tokenlar'ı satın almaya ehil alıcılar tarafından Token Satışı'nda Ether ("ETH") aktararak alınabilir.

Ön-Satış'taki her katılımcı uygulanan güvenlik yasaları uyarınca "akredite yatırımcı" (yada benzeri konsept) olduklarıyla ilgili durum bilgilerini sunmak zorunda olacaktır. Token Satışı'nda RepuX Tokenlar'ın her alıcısı gibi her Ön-Satış katılımcısı "müşterini bil" (yada KYC) bilgisini sunmak zorunda olacaktır. RepuX, anti-para aklama (yada AML) gerekliliklerine ve prosedürlerine uyduğumuzdan emin olmak için gerekli kontrolleri gerçekleştirecektir.

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi

Veri oluşturma hiç olmadığı kadar hızlı gerçekleşmeye devam etmektedir. Bu verinin bir değeri vardır. Şu an için, bu verinin toplanması, kullanılması ve dağıtımı belli büyük kurumsal şirketler tarafından domine edilmektedir.

Aynı zamanda, yapay zeka (AI) yatırımları oldukça hızlı bir şekilde büyümektedir. AI geliştirme piyasasının her 2 yılda kendini ikiye katladığı tahmin edilmektedir. AI, ekonominin bir çok yönünü önemli ölçüde değiştirme potansiyeline sahiptir. AI alanında, son bir kaç yıl içinde makine öğrenim kullanımı büyük şekilde artmıştır. Veriye merkezi olmayan erişimle harmanlanmış bu makine öğrenimi kullanımı, merkezi olmayan veri-tabanlı uygulamaların sanayileşmesine olanak vermiştir. Makine öğrenimi geçmiş veriler üzerine bilgi inşa ettiğinden, oluşturulan modeller sadece modellere sunulan veriler kadar iyi olmaktadır.

RepuX Protokolü'nün, makine öğrenimi veri setlerine erişimi olanlarla olmayanlar arasındaki "sayısal uçurum"u ortadan kaldırma potansiyeli bulunmaktadır.

Makine öğrenimi, bilgisayar sistemlerinin doğrudan veri örneklerinden öğrenmesine olan veren bir yapay zeka dalıdır.


ŞEKİL 1 : MCKINSEY & 2017 ŞİRKET GÖRÜŞME KAĞIDI6

[6] https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/machine-learning/publications/machine-learning-report.pdf'e bakınız

Büyük Veri

Büyük veri, genellikle iş yada organizasyondan günlük operasyonların ürünü olarak toplanan büyük veri setlerini gerektirmektedir. Bu veri seti, örnek olarak zaman ve lokasyon ile hastalık tedavilerinin medikal veritabanı olabilir. Maalesef, Büyük Veri verisetleri, genellikle iş yada organizasyonun anlık operasyonlarıyla doğrudan ilgili olmadığı için, sıklıkla bırakılırlar ve gözardı edilirler. Bu veri setleri kolaylıkla para dönüştürülebilir ve bu verilerden faydalanabilecek diğer şirketlerce kullanılabilir. Örnek olarak, bir süpermarket zincirindeki başarılı ürün gönderimlerinin listesi, belli bir bölgeye girmek isteyen yeni tedarikçi için kullanışlı olabilir. Eksik olan şey:

Temel veri piyasasının bir örneği, temel attention tokenları'nın (yada BAT) satışını yeni gerçekleştiren Brave tarayıcısıdır. Brave tarayıcısında, kullanıcılar opsiyonel şekilde (anonim olarak) tarama verilerini, attention verilerini, bu veriyi satın alacak ve ödemeyi BAT olarak yapacak pazarlamacılara "satabilirler".7

[7] https://basicattentiontoken.org/'a bakınız

Güven ve Şeffaflık

Veri seti paylaşımının en büyük zorluklarından biri veri işleminde taraflar arasındaki güven eksikliğidir. Kişi için, belli veri setine değerlendirmek için önceden erişmeden iyi organize edildiğine, isabetli ve bilgili olduğuna karar vermek güçtür. Buna ek olarak, tarafların veri işleminde buluşabileceği ortak bir platform eksikliğiyle ilgili sorunlar da olabilmektedir.

Bu güven sorunu yeterli biçimde çözülebilirse, dolandırıcılık oranları önemli oranda düşerken, güvenlik, uluslararası ticaret ve miktro kredi veri işlemleri gibi çeşitli endüstriler üzerindeki diğer potansiyel veri işlemlerinin tamamen sunumu devreye sokulabilecektir.

Tasarımı nedeniyle, blockchainlerde yer alan verilerin değiştirilmesine doğası gereği dirençlidir. Blockchain, kriptografi kullanarak bağlı ve güvenli devamlı büyüyen ve blok adı verilen kayıtların listesidir. Her blok önceki bloğa bağlantı olarak hash işaret edicisi, zaman bilgisi ve işlem verisi içerir. Blockchain, iki taraf arasındaki işlemleri etkin, doğrulanabilir ve kalıcı biçimde kaydedebilen, açık, dağıtılmış bir defter olarak hizmet verebilmektedir. Dağıtılmış defter olarak kullanımı için, blockchain genellikle eşler arası ağla yönetilen ve aynı zamanda yeni blokların doğrulanması için bir protokole yapışıktır. Herhangi bir bloktaki veri kaydedildiğinde, blok sonrasında gelen tüm diğer bloklar değiştirilmeden, geçmişe dönük olarak değiştirilemez, bu da ağın büyük bir bölümünün değiştirilmesini gerektirebilir. Blockchain teknolojisi, dolandırıcılık olaylarının azalmasına olanak vererek yeni bir potansiyel uygulama tam sunucusunu etkinleştirir.

Bu, güvenlik ve işlemsel bütünlüğün en önemli konular olduğu RepuX Protokolü'nde kuruluş olarak Blockchainler'in kullanımını ideal kılmaktadır.

RepuX Teknolojisi

Genel bakış

RepuX Protokolü'nün teknolojisi 4 farklı katmana ayrılabilir.

ŞEKİL 2: REPUX PROTOKOLÜ ANALİZİ

Uygulama katmanı RepuX Protokolü'nün en tepesindedir. Bu, ön taraftaki katman üçüncü-kişi uygulama geliştiricilerinin mevcut RepuX API altyapısı üzerine inşa edebilecekleri çeşitli merkezi olmayan uygulamalar yada Dapplar içerir. Buna örnek olarak kişilerin yada kuruluşların internet sitesine erişim karşılığında sosyal medya kullanım verilerini satmak için kullandıkları bir hizmet gösterilebilir.

RepuX Protokolü'nün sonraki katmanı veri katmanıdır. Bu katman, RepuX'ta satın alınabilecek ve satılabilecek tüm verileri içerir. Veri katmanını, IPFS, Storj8 yada Sia gibi merkezi olmayan bir altyapıda saklayarak, sadece verinin mevcudiyetini temin etmekle kalmıyor, aynı zamanda verinin merkezi olmayan bir şekilde saklandığından da emin oluyoruz. Verinin zincirde gerekli şekilde güvenlik altına alındığından ve sadece tercih edilen taraflar tarafından görüldüğünden ve faydalanıldığından emin olmak için, veri mülkiyet, paylaşım, güvenlik ve gizlilik tercihleri, blockchaine özgü çoklu-imza kriptografik çözümleri kullanılarak hayata geçirilebilir.

Veri katmanında oluşan işlemleri idare etmek için, merkezi olmayan mantık katmanı kullanıyoruz. Bu katman mevcut Ethereum altyapısının üzerine inşa edilebilir; ancak, biz EOS'un yada potansiyel olarak milyonlarca işlemi ölçeklendirebilecek özel bir blockchain altyapısı keşfediyoruz.

RepuX Protokolü'nün tabanında, yukarıdaki katmanlardan güç alan ve kişilerin RepuX Protokolü'nde yaptıklarının uygun şekilde karşılandığı değer katmanı inşa edilmiştir. RepuX Token'ı tarafların, veri ve diğer mal ve/ya hizmetlerin alım satımları için aralarında değer ödemeleri yapabilmelerine olanak vermesi amacıyla bu değer katmanının bir parçası olarak oluşturduk. Tokenlar'ın değeri veri paylaşımı sözleşmesel hizmetlerinde kullanımı için edilen talep ile doğru orantılı olabilecektir ve farklı tabakadan tutulan miktarlar daha gelişmiş ve daha büyük ölçekli veri paylaşım yetenekleri devreye sokabilecektir. Bu, mevcut blockchain-tabanlı veri deposunun adil bir şekilde dağıtımı için bir mekanizma olarak hareket edecek ve adil veri kullanımını devreye sokan tokenlar için bir talep aracı olarak hizmet verecektir.

Uygulama Katmanları ve API'lar

Blockchain dağıtılmış topluluk üzerinde işlemleri ve etkileşimleri yönetmek için eşler arası ağı güçlendirir, ve bu yönetimi dağıtılmış hesaplama altyapısından ve ortak protokolden faydalanan bir merkezi olmayan defter aracılığıyla yöneterek, hileli bir işlem yapmayı zorlaştırır. Blockchain ve merkezsizleşme ile, her kuruluş süreç içine dahil olur ve tek bir kuruluş süreçte tüm kontrolü elinde bulundurmaz.

RepuX'u başlangıçtan itibaren, uygulama geliştiricisinin RepuX Protokolü üzerinde çalışabileceği bir uygulama programlama arayüzü (yada API) oluşturmak üzere tasarladık. Bu şekillendirilebilir protokol RepuX'un sadece belli bir amaç için tasarlanmadığı, geliştiricilere bundan farklı endüstrilerde faydalanmak üzere üstüne inşa edebilmelerine izin verecek şekilde tasarlanmıştır.

API Yapısı

RepuX altyapısı üzerinde üçüncü kişilerin kolayca erişimine ve hızlıca harici uygulamalarına olanak veren kullanımı kolay Web3.js + Metamask API'ları kullanmayı hedefliyoruz. Kullanımı kolay JS API'lara ek olarak, üçüncü kişilerin üzerinde geliştirme yapmak için kullanabileceği daha fazla uygulama-tabanlı API'ları da etkinleştirebiliyoruz.

Veri Katmanı

Kullanıcı verisinin merkezi olmayan şekilde depolandığından emin olmak için, çeşitli sayıda farklı teknoloji kullanacağız. Bu Tanıtım Belgesi'nde IPFS hashlerinden faydalanan IDFS1 tabanlı altyapıyı anlatıyoruz. RepuX Protokolü'yle, mantık katmanımızda ve API'lardaki hashler tarafından başvurulan veri vertabanını sürdürmek için IPFS'i kullanıyoruz. IPFS'i kullanarak sadece verilerimizin merkezsizleştirilmiş tabiatını temin etmekle kalmıyor, aynı zamanda IPFS hashleri aracılığıyla verinin kalıcı olduğundan emin oluyoruz.

IPFS Nedir?

InterPlanetary Dosya Sistemi (yada IPFS), dosyaları saklamada ve paylaşmada kalıcı ve merkezsizleştirilmiş bir metod oluşturmak için tasarlanmış bir protokoldür. İçerik-adreslenebilir, eşlerarası hipermedya dağıtım protokolüdür. IPFS ağındaki nodüller dağıtılmış dosya sistemi oluşturur. IPFS içerik parçalarını eşsiz bir "hash" ile adreslendirir. IPFS, tüm bilgisayarlara aynı dosya sisteminden bağlanabilecek tamamen merkezsizleştirilmiş teknolojilerin oluşturulmasına olanak verir. IPFS, bit torrentin bilgiyi, merkezi olmayan ama organize bir şekilde değiş tokuş yapmasına benzetilebilir.

IPFS'in Anahtar Özellikleri

IPFS şu özelliklere sahiptir:

Ancak, altyapı hala hızla olgunlaşmakta olsa da, Storj ve Sia gibi ek veri altyapı opsiyonlarını keşfetmeye devam ediyoruz.

Mantık

RepuX Protokolümüz itibar değerlendirmesi ve veri alım ve satımlarını birleştirdiğinden, ağımızdaki işlemleri idare eden bir algoritma geliştirmemiz gerekmektedir. Bu Tanıtım Belgesi'nde, mantığı merkezi olmayan ve şeffaf bir şekilde idare etmek için Ethereum'un smart kontrat özelliğinden faydalanmak için yol sunuyoruz. Ethereum'un uzun vadeli hızından dolayı, State kanalları, EOS, Shardin ve hatta özel block chain altyapısını aktif olarak test etmeye devam edeceğiz.

Ethereum ve Smart Kontratlar

Bitcoin, insanların işlemi yöneten bir kurum olmadan işlem yapmasına olanak veren blockchain fikrini tanıtmıştır. Bundan yola çıkarak, Ethereum dağıtılmış bilgisayar fikrini geliştirmiştir.

Ethereum, smart kontrat (komut dizisi oluşturma) özelliğini sunan açık-kaynak, halka açık, blockchain-tabanlı dağıtılmış işleme platformudur. Uluslararası ortak node ağını kullanarak komut dizisi yürütebilen, merkezi olmayan Turing-complete sanal makine olan, Ethereum Sanal Makinesini sunar. Ethereum ayrıca, hesaplar arasında aktarılabilen ve katılımcı nodelarını, gerçekleştirilen hesaplamalar için bedel karşılabilen bir kripto para birimi token'ı olan "ether" (yada ETH)'i sunar.

Özünde, Ethereum, merkezi olmayan uygulamaların (yada Dappların) küresel olarak senkronize bir şekilde yürütülmesine olanak ve merkezi olmaya bir dünya bilgisayarıdır. Ethereum hem değerin hem de bilginin aktarılmasına olanak verdiğinden, RepuX Protokolü'nün temel özelliklerini sunan bir demo smart program geliştirebiliriz.

Smart kontratlar, Ethereum blockchaininde çalışan ve işlemler yada diğer smart kontratlar tarafından tetiklenen programlardır. Smart kontratlar geleneksel ödeme sistemleriyle bağlantılı friksiyonları ortadan kaldırır, ve işleme katılan tüm tarafların anında ödendiğini, aksi iddia edilemeyecek işlem kanıtıyla sağlar.

Veri

Aşağıdaki demonstrasyonda görülebileceği üzere, IPFS veri hashini Ethereum smart kontratı içindeki özel veri dizilişinde saklıyoruz. Buna, daha sonrasında, smart kontrata önceden belirlenmiş miktarda RepuX Token göndererek erişilebilir.

pragma solidity ^0.4.8;
contract Registry is Ownable {
  using SafeMath for uint256;
  address public tokenAddress;
  address[] public dataProducts;
  mapping (address => address[]) public dataCreated; mapping (address => address[]) public dataPurchased; mapping (address => bool) public isDataProduct;

event CreateDataProduct(address dataProduct, string ipfsHash);
  event PurchaseDataProduct(address dataProduct, address buyer);
  function Registry(address _tokenAddress) {
    owner = msg.sender;
    tokenAddress = _tokenAddress;
  }

  function deleteDataProduct(address addr) public onlyOwner returns(bool) {
    bool deleted = false;
    uint256 deletedIndex = 0;

  for (; deletedIndex<dataProducts.length; deletedIndex++) {
    if (addr == dataProducts[deletedIndex]) {
      deleted = true;
      break;
    }
  }

  if (deleted) {
    isDataProduct[addr] = false;
    dataProducts[deletedIndex] = dataProducts[dataProducts.length.sub(1)]; delete dataProducts[dataProducts.length.sub(1)];
    dataProducts.length = dataProducts.length.sub(1);
    isDataProduct[addr] = false;
  }
  return deleted;
}

  function createDataProduct(string _name, string _description,
    string ipfsHash, string category, uint256 _price, uint256 size
    ) public returns(address){
    address newDataProduct = new DataProduct(msg.sender, tokenAddress, _name,
    _description, ipfsHash, category, _price, size);
    dataProducts.push(newDataProduct);
    dataCreated[msg.sender].push(newDataProduct);
    isDataProduct[newDataProduct] = true;
    CreateDataProduct(newDataProduct, ipfsHash);
    return newDataProduct;
  }

  function registerUserPurchase(address user) public {
    require(isDataProduct[msg.sender]);
    dataPurchased[user].push(msg.sender);
    PurchaseDataProduct(msg.sender, user);
  }

  function getDataProducts() public constant returns (address[]){
    return dataProducts;
  }

  function getDataCreatedFor(address addr) public constant returns (address[]) {
    return dataCreated[addr];
  }

  function getDataCreated() public constant returns (address[]) {
    return getDataCreatedFor(msg.sender);
  }

  function getDataPurchasedFor(address addr) public constant returns (address[]) {
    return dataPurchased[addr];
  }

  function getDataPurchased() public constant returns (address[]) {
    return getDataPurchasedFor(msg.sender);
  }
}

RepuX Geri Bildirimi ve İtibarı

Dünya ekonomisi tröst sistemi üzerine kurulmuştur. Bu küreselleştirilmiş ülkeler arası ticaretin gelişmesine olanak verirken, küçük işletmelerin ve bireylerin daha büyük kuruluşlar karşısında itibar oluşturmasını zorlaştırmıştır. Bu, küçük işletmelere zarar vererek, merkezileşmiş güç dağılımının artmasına neden olmuştur.

Benzer şekilde, belli bir kurum desteği olmadan sağlanan veri sıklıkla kullanılamaz kabul edilmektedir. Bu, her geçen zamanda daha kişi ve işletmenin verilerini aracı kuruma gitmeden satabilmeleri anlamına gelmektedir. Bu sorunu çözmek amacıyla, RepuX Protokolü'ndeki her takasta not ve itibar eklentisini etkinleştirdik. Aşağıdaki demonstrasyonda görülebileceği üzere, IPFS veri hashini Ethereum smart kontratı içindeki özel veri dizilişinde saklıyoruz. Buna, daha sonrasında, smart kontrata önceden belirlenmiş miktarda RepuX Token göndererek erişilebilir.

Oracle

Bütünlük ve tröst, online yarı-anonim pazar yerlerinin temel sorunlarıdır. Bütünlük ve tröst, ticarette verimlilik sağlar. Paypal, Alibaba ve eBay gibi şirketlerin arkasındaki temel fikir ticaretteki bu tröst sorununu çözmektir.

NOT 1: MERKEZİLEŞTİRİLMİŞ SİSTEMDE TRÖST

Merkezileştirilmiş bir sistemde, tröst oluşturma, bir not sisteminin oluşturulmasının yanında, her işleme not veren bir merkezi otoriteyle göreceli olarak kolaydır.

Bir uyuşmazlık yada şüpheli bir işlemde, taraflar kanıtlarını merkezi otoriteye yollar, ve sonrasında merkezi, otorite işlemin sonucuna karar verir. Bu not sistemi, merkezi otoritenin kontrolü olsa dahil manipüle edilebilir ve yapay olarak arttırılabilir.9

Merkezi olmayan sistemde, benzer not mekanizması, merkezi otorite olmadan yürütülmelidir. Bunun için kesin çözüm ise Oracle sistemidir.

Oracle sistemiyle, her işlem, yada alışılmadık şekilde yüksek yada şüpheli notlar, not, alıcıya ve satıcı'nın RepuX adresine uygulanmadan önce Oracle'dan geçmesi gerekli olacaktır.

[9] https://pages.ebay.com/help/policies/feedback-manipulation.html'ye bakınız

RepuX Oracle smart kontratı Demonstrasyonu:

contract OracleChallenge {
  using SafeMath for uint;
  address public tokenAddress;
  RepuX public RPX;
  uint public initThreshold;
  uint public blockThreshold;
  address public challenged;
  string public descriptionHash;
  address public initiater;
  boolean public initiated;
  boolean public success;
  boolean public ended;
  address[] public voters;
  mapping (address => uint) voterStakes;
  mapping (address => boolean) voterChoices;
  mapping (address => string) evidenceHashes;
  mapping (boolean => uint) stakeTally;
  boolean public leading;
  uint public lastChangeBlock;
  boolean public result;
  boolean public rewardDistributed;
  event Vote(address voter, uint stake, boolean supports);
  event Result(boolean success);

    modifier onlyInitiater() {
    if (msg.sender != initiater) throw;
    _;
    }

    modifier beforeEnd() {
      if (ended) throw;
      _;
    }

    modifier afterEnd() {
      if (!ended) throw;
      _;
    }

    modifier afterInit() {
      if (!initiated) throw;
      _;
    }    function OracleChallenge(address _challenged, string _descriptionHash) {
      //Constructor function
      challenged = _challenged;
      descriptionHash = _descriptionHash;
      initiater = msg.sender;
    }

    function updateDescription(string newHash) public onlyInitiater beforeEnd {
      descriptionHash = newHash;
    }

    function initiate(uint amount) public onlyInitiater {
      if (amount < initThreshold) throw;
      if (initiated) throw;
      initiated = true;
      voters.push(msg.sender);
      voterStakes[msg.sender] = voterStakes[msg.sender].add(amount);
      voterChoices[msg.sender] = true;
      stakeTally[true] = stakeTally[true].add(amount);
      leading = true;
      lastChangeBlock = block.number;
      RPX.transferFrom(msg.sender, this, amount);
    }

    function vote(boolean support, uint amount, string evidenceHash) public beforeEnd afterInit { tally();
      if (ended) throw;
      if (voted(msg.sender) && support != voterChoices[msg.sender]) throw;
      if (amount == 0) throw;
    RPX.transferFrom(msg.sender, this, amount);
        if (!voted(msg.sender)){
          voters.push(msg.sender);
      }
      voterStakes[msg.sender] = voterStakes[msg.sender].add(amount); stakeTally[support] = stakeTally[support].add(amount);
      if (evidenceHash != „”){
        evidenceHashes[msg.sender] = evidenceHash;
      }
      Vote(msg.sender, amount, support);
      tally();
    }

    function tally() public beforeEnd afterInit {
      boolean currentLead;
      if (stakeTally[true] > stakeTally[false]) {
        currentLead = true;
      } else if (stakeTally[true] > stakeTally[false]) {
        currentLead = false;
      } else {
        currentLead = leading;

      }

      if (currentLead != leading) {
        lastChangeBlock = block.number;
      } else {
        if (block.number.sub(lastChangeBlock) >= blockThreshold) { result = leading;
        ended = true;
        Result(result);
        distributeRewards();
        }
      }
    }


  function distributeRewards() public afterEnd {
    if (rewardDistributed) {
      Throw;
    }
      rewardDistributed = true;
        for (uint i=0; i < voters.length; i++) {
          address v = voters[i];
          uint r = reward(v);
          if (r > 0) {
            RPX.transfer(v, r.add(voterStakes[v]));
          }
        }
      }

      function reward(address addr) constant private afterEnd returns (uint amount) {
        if (voterChoices[addr] != result) {
          return 0;
        }
        return voterStakes[addr].mul(stakeTally[!result]).div(stakeTally[result]);
      }

      function voted(address addr) constant public returns (boolean) {
        return (voterStakes[addr] > 0);
      }

      function getChoice(address addr) constant public returns (boolean) {
        return voterChoices[addr];
      }

      function getStake(address addr) constant public returns (uint) {
        return voterStakes[addr];
      }
      function getTally(boolean choice) constant public returns (uint) {
        return stakeTally[choice];
      }
    }

Oracle sisteminin Repux Protokolü'ne entegre edilmesiyle, online pazar sistemlerinde sık görülen potansiyel dolandırıcılıkların azaltılabileceği bir metod oluşturuyoruz.

Alternatif Blockchainler

Blockchain ortamı, her gün gerçekleşen inovasyonlarla sürekli olarak değişmektedir. Bunun sonucunda, RepuX sürekli, gelecekte geliştirilebilecek daha efektif, verimli ve ölçeklendirilebilir blockchainleri birleştirme konusundaki keşfine devam etmektedir. Mevcut örnek mantık kontratları Ethereum'un katılık programlama dili kullanarak inşa edilmiştir. Ancak, Ethereum hala geliştirme aşamasındadır. Bir çok farklı çözümü gözden geçirdik ve şu an için uzun vadede Özel blockchain Otorite Kanıtı'nın (yada POA) blockchainde en hızlı ve en güvenli metod olduğuna inanıyoruz. Ancak, bu Proof of Stake (yada POS) ve Proof of work'ten (yada POW) daha az merkezsizleşme sunmaktadır.10 Sonuç olarak, bir yandan hız ve güvenlik arasında bir denge kurmalı, diğer yandan ise nihai RepuX Protokolü'nde farklı mantık sistemlerinin seçiminde merkezsizleştirmeyi göz önünde bulundurmamız gerekmektedir.

[10] https://github.com/paritytech/parity/wiki/Proof-of-Authority-Chains'e bakınız

RepuX Protokolü için Potansiyel Fırsat Örnekleri

RepuX, çoklu farklı potansiyel uygulamayla protokol-seviyesinde altyapı olarak tasarlanmış olsa da, aşağıda RepuX Protokolü'nün kullanımı için bir kaç potansiyel fırsat örneği sunduk. Lütfen bunların sadece RepuX Protokolü'nün kullanılabileceği durum örnekleri olduğunu ve üçüncü kişi uygulama geliştiricileri tarafından inşa edildiğini, ve RepuX Protokolü'nün kendi teklif edilen özellikleri ile karıştırılmaması gerektiğini aklınızda bulundurunuz.

Aşağıdaki örnekler RepuX Protokolü'nün potansiyel kullanımı için verilmiştir ve sınırlı sayıda değildir.

Arşivsel Veritabanları

RepuX Protokolü'nün kullanımı için bir potansiyel fırsat, çeşitli arşivlsel veritabanlarında saklanan verilerdir. Örnek olarak, Smithsonian müzesinin yıllar boyunca topladığı arşivsel materyallerden oluşan büyük bir veritabanı bulunmaktadır. Bu veritabanı bir çok sayı resim verisi, metin verisi, tarih verisi ve diğer uygun topu meta veri bilgisi içermektedir.

Maalesef, Smithsonian bu verilere alıcı bulmanın zor olduğunu düşünmektedir. Smithsonian, bu veriyi, müzelerde uzmanlaşan bireysel şirketlere lisanslayabilir; ancak, daha geniş bir markete erişim Smithsonian'ın bu verileri daha etkin biçimde parasallaştırmasına yardımcı olacaktır. Şu an için, Smithsonian'ın veriler için daha geniş bir pazara ulaşabileceği dominant ir arayüz yada platform bulunmamaktadır.

RepuX, Smithsonian'ın verilerini, daha geniş bir pazara sunabilmesi için potansiyel olarak bir platform sunabilir. Toplu ve anonim verilerini RepuX Protokolü'nün depolama katmanına (IPFS) yükleyerek, Smithsonian, verileri için çok daha büyük bir müşteri portföyüne ulaşabilir. Araştırma yada başka bir türde veri analizi gerçekleştirmek için toplu geçmiş veri arayan bireyler ve kuruluşlar RepuX Protokolü aracılığıyla müzeye kolayca ödeme yapabilirler. Satıcının itibarını kontrol ederek, potansiyel alıcılar verinin gerçek olduğundan emin olacaklardır. Ödemeler blockchain üzerinden RepuX Token olarak gönderileceğinden, satıcı, uygun ve merkezi olmayan bir biçimde ödeme alacağından emin olacaktır.

Büyük Veri

Makine öğrenimi tabanlı analizin sonraki bir kaç yıl içinde 200 milyar US $'ının üzerinde büyüyeceği öngörülmektedir.11 Bu, büyük verinin mevcudiyetine dayanan büyük bir piyasadır.

Örnek olarak Artiq'e bakacağız. Artiq, duygu analizinden metin tanımaya çeşitli nöral derin öğrenim12 modellerinde sahip, doğal dil tabanlı makine öğrenimi şirketidir. Artiq bu eğitilmiş modelleri, müşterilerinin işletme maliyetlerini azaltmak için kullanmaktadır. Maalesef, Artiq, makine öğrenim algoritmalarını eğitmek amacıyla sık sık bireyleri dökümanların resimlerini taramak için sahaya göndermektedir. Bu nedenle Artiq gelirinin neredeyse %80'ini birincil veriyi toplamaya ve hazırlamaya harcamaktadır.

RepuX Protokolü, Artiq gibi şirketleri veri alıcılarıyla eşleştirmede, yardımcı olabilir. Böylece şirketler zamandan ve maliyetlerden belirgin derecede tasarruf edeceklerdir. Evernote gibi el yazısı metinlerden oluşan büyük veritabanlarını toplayan birçok şirket bulunmaktadır. Bu veri anonimleştirildikten ve RepuX üzerinde satışa sunulduktan sonra, Artiq ve diğer benzer makine öğrenimi şirketleri, bu veriyi endüstrilerindeki itibarlı veri toplayıcılardan satın alabilir ve makine öğrenimi algoritmalarını eğitmek için kullanabilirler ve böylece işletme maliyetlerini belirgin derecede azaltabilirler.

[11] https://www.forbes.com/sites/gilpress/2017/01/20/6-predictions-for-the-203-billion-big-data- analytics-market/#b96256e20838'e bakınız
[12] http://ieeexplore.ieee.org/document/6817512/'ye bakınız

Reklam ve Online İçerik

Satın alma opsiyonlu ücretsiz model, temel bir dijital ürünün yada hizmetin ücretsiz sunulduğu, ancak daha fazla özellik için paralı üyelik gerektiren bir modeldir, ve hızla tüketici yazılım ürünleri için varsayılan model haline gelmektedir. Kullanıcılar temel ürün yada hizmete ücretsiz erişebilmektedir; ancak, kuruluşun ürünü yada hizmeti sunmaktan sağladığı değer, toplanan kullanıcı hakkındaki verilerdir. Reklamcılar genellikle bu türde davranışsal veriler için iyi ödeme yapmaktadırlar.

Şu kurgusal örneği verelim. Paul bir grafik tasarımcı ve bilgisayarını oldukça sık kullanıyor. RepuX Protokolü kullanarak, üçüncü kişi uygulama geliştiricileri Paul'un gönüllü olarak bilgisayarına yüklediği programlar yaratabilir ve bu geliştiricilere anonim bilgisayar kullanıcı verisi sağlayabilir. Paul anonim verilerini diğer işletmelerle paylaşmayı sorun etmemektedir.

Paul, RepuX Protokolü'nü kullanarak bu verileri anında potansiyel alıcılara mevcut kılabilir, böylece veri satışından ek gelir elde edebilir. Paul, devamlı olarak gerçek, isabetli ve iyi biçimlendirilmiş veri sunması halinde, itibarı RepuX Protokolü'nde artacak, ve bunun sonucunda verileri daha fazla satılacaktır. Reklam verenler, Paul'un verilerinin güvenilirliğini ve ulaşılabilirliğini takdir edecek, ve bu doğrultuda Paul verileri için daha yüksek bir fiyat alacaktır.

E-ticaret ve Uluslararası Ticaret

HongShan, Shenzhen'de kurgusal bir E-ticaret işletmesidir. HongShan, şirketler için elektrik aksamları üretmekte ve bunları tüm dünyaya satmaktadır. HongShan'ın en büyük endişeleri, uluslararası işlemler gerçekleştirilirken tröst, hız ve güvenilirliktir. Uluslararası finansal işlemler bazen birkaç aşamada gerçekleşmekte ve ödemelerin alınması üç günün üzerinde sürmektedir. Geciken kargo ve siparişler aynı zamanda HongShan'ın ödemenin zamanında yapılıp yapılmayacağı konusunda müşterisine güvenememesi anlamına gelir. HongShan, Alibaba gibi bir aracı kurum kullanabilir; ancak, bu aracılar her satışta belirgin miktarda ücret aldıkları gibi, yıllık üyelik ücreti de almaktadırlar.13

[13] https://revenuesandprofits.com/alibaba-makes-money-2016-update/'e bakınız

RepuX Protokolü bu belirsizliğe ve gecikmeye çözüm olabilir. Yürürlükte olan itibar tabanlı sistem altyapısı üzerine kurulacak şekilde, RepuX her işlem için belli bir tröst ve yorum sistemi ekleyebilir. HongShan ve diğer benzer üreticilerin yorumları üzerine kurulan RepuX Protokolü'nün bu itibar elementi, zamanla HongShan'ın, hangi müşterilerin zamanında ödeme yapacağına karar verebilmesine olanak verir. Benzer şekilde, HongShan gibi şirketlerin müşterileri uluslararası bir üretici seçerken RepuX Protokolü'nün itibar elementinden faydalanacaktır.

RepuX, RepuX Protokolü'nün itibar elementi dışında, uygun ticari işlemlerin gerçekleşmesine yardım etmek amacıyla Oracle sistemine kurulu opsiyonel bir escrow sistemi de geliştirebilecektir. Hileli bir işlem gerçekleşmesi halinde, işlemin tarafları erişilebilir kanıtları Oracle sistemine gönderecek, oylama sürecinden sonra, çoğunluk işlemin hileli olduğuna karar verirse, işlem geri çevrilecektir.

Kredi Derecelendirmesi

Kredi derecelendirmesi, bir bireyin uzun bir dönem içindeki finansal itibarının belirlenmesine dayanır. RepuX Protokolü bu konuda yardımcı olabilir. RepuX Protokolü'nde zaman içinde geliştirilecek itibar geçmişi ile, üçüncü kişiler bireyin yaptığı işlemlerle bireyin güvenirliğini doğrudan değerlendirebilecektir. Genel olarak, güçlü bir kredi geçmişi oluşturmak isteyen bireyler, RepuX Protokolü'nü günlük işlemlerinde kullanarak bundan faydalanmaya çalışacaklardır.

Elektronik Satış Noktası (yada EPOS)

EPOS cihazları, RepuX Protokolü'nün avantajlı bir şekilde uygulanabileceği bir başka alanı oluşturmaktadır. RepuX Protokolü kullanılarak EPOS aracılığıyla yapılan her satış:

 1. blockchainde kayıt altına alınacak;

 2. herkes tarafından görünür olacak; ve

 3. sabit bir muhasebe kaydı oluştururarak, dolandırıcılığı ortadan kaldıracaktır.

Mikro Krediler

Mikro kredi endüstrisi 40 milyar US $'ının üzerinde değere sahiptir ve her yıl %20-30 büyüyeceği öngörülmektedir.

RepuX Protokolü'nde oluşturulabilecek kredi geçmişiyle, üçüncü kişi geliştiriciler RepuX Protokolü'nü kullanarak mikro kredi kurumu benzeri bir uygulama yaratabilirler. Bu mikro kredi kurumu, RepuX Protokolü'nde ona mevcut olan itibar elementinde, blockchain üzerinde hilesiz ve herkesçe denetlenebilir tüm kredi değerlendirmelerine erişecektir.

RepuX Protokolü'nü kullanarak, mikro krediler, kredi alan ve kredi sağlayanlar arasında kolayca alıp verilebilecektir. Örnek olarak, kredi verenler, kolayca büyük bir demet RepuX itibarlı- onaylı kredi satın alabilecek ve kredi alanların arkadasında belli kalitede itibar olduğunu güvence altına alabilecektir.

Medikal Kayıtlar

PhenoPh, kurgusal ilaç üretim ve geliştirme şirketidir. PhenoPh'nin hastaneler tarafından sıklıkla kullanılan geniş yelpazeli bir ürün listesi bulunmaktadır. PhenoPh'nin sattığı ilaçlarda bir çok rakibi vardır. Bu rakiplerle etkin bir biçimde rekabet etmek için PhenoPh'nin önemli piyasa araştırmaları yapması gerekmektedir.

RepuX Protokolü bu ilaç şirketlerinin piyasa araştırmalarına değerli yardımlarda bulunabilecektir. Hastaneler sattıkları ilaçlarla ilgili olduğu gibi hasta olayları ve tedavileri hakkında da bir çok veri toplamaktadır. Bu veri genellikle bir hastane için kullanışlı değildir; ancak, bu veri PhenoPh gibi şirketler tarafından anonimleştirildiğinde ve toplulaştırıldığında, piyasa araştırmaları için oldukça yüksek değerli hale gelebilecektir.

Bu verilere ulaşarak, PhenoPh sadece ürünleri hakkında rakiplerine oranla daha iyi bir piyasa anlayışına sahip olmayacak, aynı zamanda önceden yapamadığı, medikal bilgilerde trendleri tahmin edebilecek, böylece rekabet anlamında avantajını büyük derecede arttıracaktır.

RepuX Token Kullanımı

Veri Satışları ve Alımları

RepuX, RepuX Token kullanıcılarına Repux Protokolü'nde satıcılardan veri satın almalarına olanak verecektir. RepuX Protokolü ayrıca, veri satıcılarının verilerini satın alan bireylerden yada kuruluşlardan RepuX Token olarak ödeme almalarına olanak verecektir. Veri toplayacılarından işlenmemiş veri ve/ya üçüncü kişi uygulama geliştiricileri tarafından geliştirilmiş çeşitli katma değerli içerik pazaryerinde yada karşılıklı işlemlerle RepuX Tokenları kullanılarak alınabilecek ve satılabilecek ve veri toplayıcıları verilerini değerlemede metodlar geliştirecektir.

İtibarın Uygulanması

Veriyle yada başka bir şeyle ilgili her işlem, RepuX Protokolü kullanıcılarının birbirine "itibar" vermesine olanak verir. Bu, kullanıcıların karşı tarafın güvenilir olup olmadığını değerlendirebilmeleri ve RepuX Protokolü'nde sunulan spam ve diğer hatalı veri setlerinin filtrelenmesine yardımcı olduğundan RepuX Protokolü'nün anahtar özelliğidir.

Taraflar arasındaki işlem konusunda uyuşmazlık olduğunda yada itibarın yanlış olduğu iddia edildiğinde, RepuX Protokol kullanıcılarının ileri safha doğrulaması için kanıtları Oracle sistemine göndermesi gerekmektedir.

Oracle Ağı'nın Çalıştırılması

İşlem yada itibar puanlarının Oracle tarafından onaylanması gerektiği durumlarda, RepuX Token bulunduranlar gönüllü olarak RepuX Token koyabilir ve Oracle sisteminde oy kullanabilir. RepuX Token bulunduranın, doğru karara oy vermesi halinde, misal olarak %0.5 RepuX Token nominal ücret ile ödüllendirilir. Bu, merkezi olmayan karar sistemi sadece RepuX Token bulunduranlar ödül sunmakla kalmayacak, aynı zamanda RepuX Protokolü'ne hileli işlemleri ve genel itibara ve RepuX Protokolü kullanımına zarar verecek hileli itibar arttırımını ortadan kaldırmaya yardım edecektir.

Ağ Üstüne İnşa

RepuX Token bulundurmak, bulunduranın RepuX Protokolü üstüne üçüncü kişi uygulamaları geliştirmesine olanak verecektir. Örnek olarak, üçüncü kişi geliştiriciler kullanıcıların davranışsal verileri satacağı ve ödemeyi RepuX Tokenı olarak alacağı bir uygulama oluşturabilirler. Daha fazla RepuX Token sahibi olarak, bu uygulama iş, araştırma yada başka bir konu için daha büyük hacimde veri toplayabilecektir.

RepuX Token Satışı

Ön-Satış ve Token Satışı

RepuX Tokenlar, RepuX Protokolü'nün fonksiyonunun ayrılmaz bir parçasıdır.

RepuX, Gelecek Tokenlar için Basit Sözleşme aracılığıyla, sadece akredite yatırımcılara mevcut olacak ileri bir tarihte RepuX Tokenları alım haklarının ön-satışını gerçekleştirecektir (Ön-Satış). Ön-satış Aralık'ta %50 indirimle 0.20$ taban fiyatından ("Taban Fiyatı") yapılacaktır. İlgilenen herhangi bir akredite yatırımcı [email protected] adresinden doğrudan RepuX'la iletişim kurarak ve repux.io/saft.html sayfasından boş SAFT'ı indererek daha fazlasını öğrenebilir.

RepuX, Ön Satışı Aralık 2017'de ve Token Satışı'nı Mart 2018'de RepuX Protokolü işlemeye başladığında yapmayı planlamıştır. Ön Satış, Mart 2018'de Token Satışı başlayana kadar açık olacaktır. Token Satışı 5 dilimde sunulacaktır, birincisinde %30 indirimle Taban Fiyattan, ikincisinde %25 indirimle Taban Fiyattan, üçüncüsünde %20 indirimle Taban Fiyattan, dördüncüsünde %15 indirimle Taban Fiyattan ve son olarak %10 indirimle Taban Fiyattan yapılacaktır. RepuX Tokenları, aşağıda Tablo 2'de "RepuX Token Fiyatları ve Dağılımı" başlığı altında belirtildiği gibi dağıtılacak şekilde 500 milyon token tedariği ile başlatacağız. Token Satışı'nda RepuX Token ve Ether arasında alım satım fiyatı, bir RepuX Token 0.20$'a eşit olacak şekilde olacaktır.

RepuX Protokolü'nde ver işlemine dahil olabilmek için, veri toplayıcısının, veri alıcısının yada üçüncü kişi geliştiriclerin RepuX Token alması gerekmektedir.

Token Standardı

ERC20 Standardı, Ethereum blockchaininde dijital varlıklar için ortak bir arayüz sunar. RepuX Token, ERC20 token standardına bağlıdır. Bu, RepuX Token bulunduranların mevcut Ethereum cüzdanı uygulamalarını kullanarak kolayca RepuX Tokenlarını yönetebilecekleri ve aktarabilecekleri anlamına gelmektedir (ör. Parity, Mist, MyEtherWallet, vs.).

RepuX Token Fiyatları ve Dağılımı

RepuX Protokolü'nün amacı kullanıcıların kendi verilerini olabildiğince kontrol edebilmeleri olduğundan, RepuX, Token Satışı'nı merkezi olmayan bir şekilde tasarlamıştır. Bu dağılım, Ön-Satış'ta satılan RepuX Token miktarına göre değişkenlik gösterebilir ve Ön-Satış'ın sonunda kesinleşecektir.


Tablo 1: RepuX Token Fiyatları

Gün İndirim Token Fiyat
Ön-Satış %50 100 000 000 0.10$
1-7 %30 75 000 000 0.14$
8-13 %25 15 000 000 0.15$
14-19 %20 15 000 000 0.16$
20-25 %15 15 000 000 0.17$
26-31 %10 30 000 000 0.18$

Tablo 2: RepuX Tokenların Planlanan Dağılımı

Etkinlik Dağılım
Ön-Satış %20
Token Satışında Satılan* %30
Ödül Havuzu %10
Platformda Satılan %23
Kurucu ekip, 3 yıl saklama peryodu %12
Elçiler %3
Token Satış ikramiyeleri %2

*Unsold tokens will be locked up for one year.

Gelirlerin Kullanımı

RepuX, Ön-Satışta elde edilen gelirlerin önemli bir miktarının RepuX Protokolü ve RepuX Token ekosisteminin geliştirilmesini ilerletmede kullanılmasını beklemektedir.

Artan tüm RepuX Tokenlar, RepuX Kuruluşu tarafından yönetilecektir. RepuX Derneği 2017 yılında kurulmuş, ofisi New Horizon Building, Ground Floor, 3½ Miles Philip S.W. Goldson Highway, Belize City, Belize adresinde yer alan Panamalı bir kar amacı gütmeyen bir kurumdur. RepuX Kuruluşu, Ön-Satış ve Token Satışı'nda elde edilen gelirleri RepuX adına korumak amacıyla kurulmuştur. RepuX, merkezi olmayan veri dünyasında topluluğun dahil olmasına ve destek sağlayan kullanıcı katılımına bağlıdır. RepuX Token ve ilgili ağ ve pazaryeri, RepuX Kuruluşu tarafından yaratılmış, sahip olunan yada lisanslı ticari sırları ve fikri mülkiyetleri kullanır.

RepuX App Modeli

Aşağıda kullanıcıların RepuX Protokolü'yle etkileşime girebileceği örnek arayüz görülebilir.

ŞEKİL 3: REPUX PROTOKOLÜ İÇİN ARAYÜZ MODELİ

Kod Analizi

Aşağıda, Ethereum ağındaki fonksiyonalitemizi göstermek amacıyla smart kontratın taslak versiyonunu gösterdik. Bunun örnek uygulama olduğunu ve nihai uygulamanın değişebileceğini (ve özel blockchain uygulaması olabileceğini) aklınızda bulundurunuz.

Aşağıdaki kontrat RepuX Protokolü'ndeki veri işlemleri için standart arayüzü tanımlar. Veri sahipleri verilerini bu arayüz aracılığıyla yönetebilirler. Veri sahipleri ayrıca verilerinin fiyatını belirleyebilir ve güncelleyebilirler (RepuX Token olarak). Veri sahipleri ayrıca, verilerini güncelleyebilirler. Versiyon geçmişi kontrat tarafından kalıcı olarak kayıt altına alınır.

contract DataProduct is Ownable {
 using SafeMath for uint256;
 address public registryAddress;
 Registry public registry;
 address public tokenAddress;
 ERC20 private token;
 string public name;
 string public description;
 string public ipfsHash;
 string public category;
 uint256 public price;
 uint256 public size;
 uint256 public creationTimeStamp;
 mapping (address => bool) public ownership;
 mapping (address => bool) public rated; mapping (address => bool) public ratings;
 uint256 public purchaseCount;
 uint8 public minScore = 0;
 uint8 public maxScore = 5;
 mapping (uint8 => uint256) public scoreCount;
 mapping (address => uint8) private userRatings;
 mapping (address => bool) private userRated;
 uint256 public rateCount;
 uint256 private ownerDeposit;
 event Purchase(address purchaser, address recipient);
 event DataUpdate(string originalHash, string newHash);
 event PriceUpdate(uint256 originalPrice, uint256 newPrice);
 modifier onlyRegistry() {
   require(msg.sender == registryAddress);
   _;
 }

 function DataProduct(address _owner, address _tokenAddress, string _name, string _description, string _ipfsHash, string _category, uint256 _price, uint256 _size) public {
  registryAddress = msg.sender;

  registry = Registry(registryAddress);
  owner = _owner;
  ownership[owner] = true;
  tokenAddress = _tokenAddress;
  token = ERC20(tokenAddress);
  name = _name;
  description = _description;
  ipfsHash = _ipfsHash;
  category = _category;
  price = _price;
  size = _size;
  creationTimeStamp = block.timestamp;
 }

  function ownerWithdraw(uint256 amount) public onlyOwner { require(amount <= ownerDeposit);
  ownerDeposit = ownerDeposit.sub(amount); assert(token.transfer(owner, amount));
 }

 function ownerWithdrawAll() public onlyOwner {
  require(ownerDeposit > 0);
  uint256 amount = ownerDeposit; ownerDeposit = 0;
  assert(token.transfer(owner, amount));
 }

 function ownerWithdrawAll() public onlyOwner {
  require(ownerDeposit > 0);
  uint256 amount = ownerDeposit; ownerDeposit = 0;
  assert(token.transfer(owner, amount));
 }

 function getOwnerDeposit() public constant onlyOwner returns(uint256) {
  return ownerDeposit;
 }

 function setPrice(uint256 newPrice) public onlyOwner {
  PriceUpdate(price, newPrice);
  price = newPrice;
 }

 function setSize(uint256 newSize) public onlyOwner {
  size = newSize;
 }

 function setName(string newName) public onlyOwner {
  require(keccak256(newName) != keccak256(„”));
  name = newName;
 } function setDescription(string newDescription) public onlyOwner {
  description = newDescription;
 }

 function setCategory(string newCategory) public onlyOwner {
  category = newCategory;
 }

 function purchaseFor(address recipient) public {
  require(!getOwnership(recipient));
  ownership[recipient] = true;
  assert(token.transferFrom(msg.sender, this, price));
  ownerDeposit = ownerDeposit.add(price);
  purchaseCount = purchaseCount.add(1);
  Purchase(msg.sender, recipient);
  registry.registerUserPurchase(recipient);
 }

 function purchase() public {
  purchaseFor(msg.sender);
 }

 function rate(uint8 score) public {
  require(getOwnership(msg.sender));
  require(score >= minScore && score <= maxScore);
  if (userRated[msg.sender]) {
   uint8 originalScore = userRatings[msg.sender];
   require(score != originalScore);
   scoreCount[originalScore] = scoreCount[originalScore].sub(1);
  } else {
   rateCount = rateCount.add(1);
   userRated[msg.sender] = true;
  }
  scoreCount[score] = scoreCount[score].add(1);
  userRatings[msg.sender] = score;
 }

 function cancelRating() public {
  require(userRated[msg.sender]);
  userRated[msg.sender] = false;
  uint8 score = userRatings[msg.sender];
  scoreCount[score] = scoreCount[score].sub(1);
  userRatings[msg.sender] = 0;
  rateCount = rateCount.sub(1);
 }
 function setData(string _ipfsHash) public onlyOwner {
  require(keccak256(_ipfsHash) != keccak256(„”));
  DataUpdate(ipfsHash, _ipfsHash);
  ipfsHash = _ipfsHash;
 }

 function getOwnership(address addr) public constant returns(bool) {
  return ownership[addr];
 }

 function getTotalRating() public constant returns(uint256) {
  uint256 total = 0;
  for (uint8 score=minScore; score<=maxScore; score++) {
   total = total.add(scoreCount[score].mul(score));
  }
  return total;
 }

 function getDataProductFor(address addr) public constant returns (
  //address _this,
  address _owner,
  string _name,
  string _description, string _ipfsHash,
  string _category, uint256 _price,
  uint256 _size,
  uint256 _totalRating,
  uint256 _rateCount,
  uint256 _purchaseCount,
  bool _ownership
 ){
  //_this = this;
  _owner = owner;
  _name = name;
  _description = description; _ipfsHash = ipfsHash;
  _category = category;
  _size = size;
  _price = price;
  _totalRating = getTotalRating();
  _rateCount = rateCount;
  _purchaseCount = purchaseCount;
  _ownership = getOwnership(addr);
 }

 function getDataProduct() public constant returns (
  //address _this,
  address _owner,
  string _name,
  string _description,


  string _ipfsHash,
  string _category,
  uint256 _price,
  uint256 _size,
  uint256 _totalRating,
  uint256 _rateCount,
  uint256 _purchaseCount,
  bool _ownership
 ){
  return getDataProductFor(msg.sender);
 }
}

Alıcılar, RepuX Tokenlar'ı kullanarak merkezi olmayan platformda veri satın alabilirler. Smart kontrat, veriyi satın alanların puan vermesine olanak verir, böylece RepuX Protokolü'nün itibar elementi geliştirilir. Puan sistemi blockchain üzerinde çalıştığından, tamamen açık ve şeffaf olacaktır.

Bu kontrat, standart bir arayüz tanımlarken, veri yada farklı endüstrilerde kullanım amacıyla farklı kullanım alanları için belli uygulamalar değiştirilebilir. Örnek olarak, verilerde belli bir endüstriye özel bilgileri yansıtmak için smart kontrata ek yetkiler eklenebilir. Fiyatlandırma ve ödeme özellikleri de abonelik modeli gibi farklı ödeme metodlarını desteklemek için değiştirilebilir.

Yol haritası

TEMMUZ 2017
400,000$ Seed fonlama
EYLÜL 2017
Endüstriden danışmanlar
EKİM 2017
RepuX Kuruluşu kuruldu
KASIM 2017
Ortaklarla temel dağıtım bildirimi
Kod denetimi
Blockchain Expo'da konuşma
ARALIK 2017
RepuX Protokolü Hayatta
Blockshow Asya'ya Katılım
MART 2018
Token satışı
NİSAN 2018
Token satışı denetimi
MAYIS 2018
RepuX Protokolü geliştiricilere açıldı
HAZİRAN 2018
RepuX Platformu Merkezi Olmayan Kurum Uygulamalarına İzin Verdi

İleriki aylarda çok hızlı artış yakalayacağımızı düşünüyoruz. RepuX Protokol seviyesi sisteminin hangi türdeki kişi ve kurum verilerinin parasallaştırılabileceğini ve farklı taraflar arasında takas edilebileceğinin spesifikasyonunu tamamladık Şubat 2018'de planladığımı Token Satışı'mız için Ethereum smart kontratları ve RepuX Token dağıtımı web arayüzünü kullanacağız.

Token Satışı hazırlığı olarak, Aralık'ın başında ana dağıtım bildirisi yayınlayacağız.

Token Satışı tamamlandığında, token teklifleri için Kurumsal Entegrasyon ortaklarımıza altyapı sunabileceğiz, ve en önemli önceliğimiz WorkHQ ile ilk Kurumsal Entegrasyonumuzu tamamlamak için daha büyük bir C-seviyesi yönetici ekibi işe almak olacaktır.

Felsefemiz dahili olarak inşa ettiğimiz araçları Kurumsal Entregrasyon ortaklarımızla denemektir. Sonrasında gerekli testlerden sonra RepuX Protokolü'müz ortak kullanıma açılacaktır.

RepuX Ekibi

Marcin Welner

Toplamda Bilgi Teknolojilerinde 20 yıl. Programcılıkta 12 yıllık geçmiş. 100 kişiye kadar departmanları yönetmiştir. Sıfırdan proje üretmeyi sever. Depoculuk, lojistik, tedarik zinciri, e-ticaret, envanter yönetimi, ERP ve CRM sistemleri konusunda kapsamlı iş yetenekleri.

Aleksandra Staszewska

Over 10 years of experience working as Business Analyst in projects for banking, public administration and telco sectors. Worked for national census data analyzing, processing and reporting. Big Data enthusiast having in-depth knowledge of Business intelligence and Data Warehouse systems.

William Ryan

With over 15 years in technology experience and a Bachelor’s in Communication, William has developed a strong passion for community development, fintech, blockchain and philanthropy. His focus is to bring people and technology together for the greater good of humanity, and believes that blockchain has the power to carry that out.

Przemysław Kocznur

10 years of experience as a Senior Software Engineer for companies like Procter&Gamble (Bruno Banani, Mexx, Tom Tailor, Puma Fragrances, Replay), Philips, Bigstar, Hipp, Always, Tchibo, Konica Minolta, Crunchips, Plus, Sygnity, Allegro.

Krzysztof Durałek

Senior User Interface Engineer with over 15 years of experience in Media and FinTech industries. Specializes in modern web technologies with focus on performance, user experience and code quality.

Dawid Rashid

Over 4 years of experience as Full Stack Engineer (JEE, PHP & JS). Contributed to number of projects including the biggest European digital currency exchange platform and Marketing Automation software.

Damian Babula

Software Developer. An early entrant into the bitcoin/blockchain arena, contributed on numerous cryptography-related projects, many of which were open-source. Currently, he is specializing on decentralized applications, development based on smart-contracts and stand-alone blockchains.

Pierre Benezech

4 years of experience in the Blockchain world, working on the integration of different Blockchain technologies for projects within the TelCo, Retail, and Finance industries, and more recently in two ICO initiatives. Speaker at various conferences in the UK, Blockchain Practice Lead at Sytel Reply UK and leader of Blockchain training sessions for employees across Europe.

Partners and Advisors

Dr Jay Best

Dr Best is named Top Crypto Strategist UK 2017, seasoned C-level executive and board member, having pioneered deep learning on GPUs at MIT, now spending most time between London, Cambridge, Oxford and Edinburgh as a lecturer, advisor and investor.

Mateusz Mach

Forbes 30 Under 30. COO of the Opus Foundations - music streaming platform based on Ethereum and IPFS. Advisor to many blockchain based projects running his own Ethereum focused software development company.

Lee Hills

Lee has over a decades’ experience in international corporate structuring and regulated businesses. Lee is especially adept at dealing with new sectors, obtaining regulatory approvals and sourcing/ designing banking solutions for sectors that are considered high risk. This has led Lee to widening his scope of technology expertise to the Blockchain sector, where he was the lead advisor to the first blockchain gambling license and is advising numerous ICOs on jurisdictional matters, AML/ CFT compliance and post ICO business structuring and growth.

Steven Ormond-Smith

Steven is a qualified Chartered Certified Accountant with over 20 years, offshore financial management and control experience. Steven has gained extensive experience in outsourcing projects for banks, law rms, fiduciary, property and trading companies. Prior to founding OrmCo, Steven worked for a Fund Administration company for four years, managing the nance function for several fully listed and AIM listed companies quoted on the London Stock Exchange. Steven has also gained valuable experience working for two of the ‘Big Four’ accounting rms.

WorkHQ

WorkHQ is a cloud based software as a sales platform for small & medium businesses. Its flagship product is its inventory management systems which connects with JD, Amazon and Taobao. WorkHQ plans to release its api to third party developers to develop on top of its platforms while continuing to develop crucial core modules such as accounting, hr and tax returns.

Troutman Sanders LLP

Founded in 1897, Troutman Sanders LLP is an international law firm with more than 650 attorneys practicing in 16 offices located throughout the United States and Asia. The firm’s clients range from large multinational corporations to individual entrepreneurs and reflect virtually every sector and industry. The firm’s heritage of extensive experience, exceptional responsiveness and an unwavering commitment to service has resulted in strong, long-standing relationships with clients across the globe. In recognition of the firm’s strong service culture, Troutman Sanders has been on the BTI Client Service A-Team for 13 consecutive years.

Melrose PR

Melrose PR is a public relations and creative marketing agency located in the heart of Silicon Beach, CA. As millennials working in new media, we sit at the intersection of traditional PR channels and emerging engagement platforms, providing integrated marketing communication solutions for blockchain companies.

Risk Factors

Acquisition of RepuX Tokens involves a high degree of risk. You should consider carefully the risks described below, together with all of the other information contained in this White Paper before making a decision to acquire RepuX Tokens. The following risks entail circumstances under which, our business, financial condition, results of operations and prospects could suffer

Risks associated with the acquisition of RepuX Tokens

RepuX may not successfully develop, market and launch the RepuX Protocol.

Although the RepuX Protocol will be operational prior to the Token Sale, it has not yet been fully developed by RepuX and additional capital funding, as well as developer and management expertise, time and effort will be necessary in order to fully develop and successfully launch a version of the RepuX Protocol in which various types of individual and corporate data can be monetized and exchanged between sellers and purchasers as described above under the heading “Repux Goals and Objectives” (the “Repux Protocol Launch”). RepuX may have to make changes to the speci cations of the RepuX Protocol or RepuX Tokens for any number of legitimate reasons or RepuX may be unable to develop the RepuX Protocol in a way that realizes those specifications or any form of a functioning protocol. It is possible that there may never be operational RepuX Tokens or an operational RepuX Protocol. The RepuX Protocol or RepuX Tokens, if successfully developed and maintained, may not meet expectations of holders of RepuX Tokens at the time of use. Furthermore, despite good faith efforts to develop and launch the RepuX Protocol and subsequently to develop and maintain the RepuX Protocol, it is still possible that the RepuX Protocol will experience malfunctions or otherwise fail to be adequately developed or maintained, which may negatively impact the RepuX Protocol and RepuX Tokens.

RepuX will use the proceeds of the Pre-Sale to make significant investments to develop an operational version of the RepuX Protocol and will subsequently continue to enhance the RepuX Protocol's utility and value, with the goal of achieving the Repux Protocol Launch. However, RepuX may not have or may not be able to obtain the technical skills and expertise needed to successfully complete development of the RepuX Protocol and progress it to a successful RepuX Protocol Launch. While RepuX has sought to retain and continue to competitively recruit experts, there may be a shortage of management, technical, scientific, research and marketing personnel with appropriate training to develop and maintain the RepuX Protocol. If RepuX is not successful in its efforts to demonstrate to users the utility and value of the RepuX Protocol, RepuX may not be able to proceed with the RepuX Protocol Launch.

The acquisition of RepuX Token may involve a high degree of risk.

Financial and operating risks confronting startups are signi cant. The startup market in which RepuX competes is highly competitive and the percentage of companies that survive and prosper is small. Startups often experience unexpected problems in the areas of product development, marketing, financing, and general management, among others, which frequently cannot be solved. In addition, startups may require substantial amounts of nancing, which may not be available through private placements, public markets or otherwise.

RepuX may be forced to cease operations or take actions that result in a Dissolution Event.

It is possible that, due to any number of reasons, including, but not limited to, an unfavorable fluctuation in the value of cryptographic and at currencies, the inability by RepuX to establish the RepuX Tokens’ utility,complete development of the Repux Protocol and proceed with the RepuX Protocol Launch, the failure of commercial relationships, or intellectual property ownership challenges, RepuX may no longer be viable to operate and RepuX may dissolve or take actions that result in a dissolution event.

The tax treatment of the RepuX Token distribution is uncertain and there may be adverse tax consequences for holders upon certain future events.

The tax characterization of the RepuX Tokens is uncertain, and each investor must seek its own tax advice in connection with the acquisition of the RepuX Tokens.The acquisition of RepuX Tokens pursuant to the Token Sale may result in adverse tax consequences to investors, including withholding taxes, income taxes and tax reporting requirements. Each person acquiring RepuX Tokens should consult with and must rely upon the advice of its own professional tax advisors with respect to the United States and non-U.S. tax treatment of an acquisition of the RepuX Tokens.

Risks associated with the RepuX Tokens and the RepuX Protocol

The RepuX Protocol may not be widely adopted and may have limited users.

It is possible that the RepuX Protocol will not be used by a large number of individuals, companies and other entities or that there will be limited public interest in the creation and development of distributed ecosystems (such as the RepuX Protocol) more generally or distributed applications to be used on the RepuX Protocol. Such a lack of use or interest could negatively impact the the RepuX Protocol and the utility of the RepuX Tokens.

Alternative protocols may be established that compete with or are more widely used than the RepuX Protocol.

It is possible that alternative protocols could be established that utilize the same or similar open source code and protocol underlying the RepuX Protocol and attempt to facilitate data monetizing services that are materially similar to the RepuX Protocol’s services. The RepuX Protocol may compete with these alternative protocols, which could negatively impact the RepuX Protocol and the RepuX Tokens.

The open-source structure of the RepuX Protocol means that the RepuX Protocol may be susceptible to developments by users or contributors that could damage the RepuX Protocol and RepuX’s reputation and could affect the utilization of the RepuX Protocol and the RepuX Tokens.

The RepuX Protocol will operate based on an open-source protocol maintained by RepuX and other contributors. As an open source project, the RepuX Protocol will not be represented, maintained or monitored by an official organization or authority. The open-source nature of the RepuX Protocol means that it may be difficult for RepuX or contributors to maintain or develop the RepuX Protocol and RepuX may not have adequate resources to address emerging issues or malicious programs that develop within the RepuX Protocol adequately or in a timely manner. Third parties not affiliated with RepuX may introduce weaknesses or bugs into the core infrastructure elements of the RepuX Protocol and open-source code which may negatively impact the RepuX Protocol. Such events may result in a loss of trust in the security and operation of the RepuX Protocol and a decline in user activity and could negatively impact the utility of the RepuX Tokens.

The RepuX Protocol may be the target of malicious cyberattacks or may contain exploitable flaws in its underlying code, which may result in security breaches and the loss or theft of RepuX Tokens. If the RepuX Protocol’s security is compromised or if the RepuX Protocol is subjected to attacks that frustrate or thwart our users’ ability to access the RepuX Protocol, their RepuX Tokens or the RepuX Protocol data monetization services, users may cut back on or stop using the RepuX Protocol altogether, which could seriously curtail the utilization of the RepuX Tokens.

The RepuX Protocol structural foundation, the open-source protocol, the software application and other interfaces or applications built upon the RepuX Protocol are still in an early development stage and are unproven, and there can be no assurances that the RepuX Protocol and the creating, transfer or storage of the RepuX Tokens will be uninterrupted or fully secure, which may result in a complete loss of users’ RepuX Tokens or an unwillingness of users to access, adopt, utilize and build upon the RepuX Protocol. Further, the RepuX Protocol may also be the target of malicious attacks seeking to identify and exploit weaknesses in the software or the RepuX Protocol, which may result in the loss or theft of RepuX Tokens. For example, if RepuX and the RepuX Protocol are subject to unknown and known security attacks (such as double-spend attacks, 51% attacks, or other malicious attacks), this may materially and adversely affect the RepuX Protocol. In any such event, if the RepuX Protocol Launch does not occur or if the RepuX Protocol is not widely adopted, the RepuX Tokens would have no utility.

The regulatory regime governing the blockchain technologies, cryptocurrencies, tokens and token offerings such as RepuX Protocol and the RepuX Tokens is uncertain, and new regulations or policies may materially adversely affect the development of the RepuX Protocol and the utility of the RepuX Tokens.

Regulation of tokens (including the RepuX Tokens) and token offerings such as this, cryptocurrencies, blockchain technologies, and cryptocurrency exchanges currently is undeveloped and likely to rapidly evolve, varies significantly among international, federal, state and local jurisdictions and is subject to significant uncertainty. Various legislative and executive bodies in the United States and in other countries may in the future, adopt laws, regulations, guidance, or other actions, which may severely impact the development and growth of the RepuX Protocol and the adoption and utility of the RepuX Tokens. Failure by RepuX, the RepuX Foundation or certain users of the RepuX Protocol to comply with any laws, rules and regulations, some of which may not exist yet or are subject to interpretation and may be subject to change, could result in a variety of adverse consequences, including civil penalties and fines.

As blockchain networks and blockchain assets have grown in popularity and in market size, federal and state agencies have begun to take interest in, and in some cases, regulate, their use and operation. In the case of virtual currencies, U.S. state regulators like the New York Department of Financial Services have created new regulatory frameworks. Others, as in Texas, have published guidance on how their existing regulatory regimes apply to virtual currencies. Some U.S. states, like New Hampshire, North Carolina, and Washington, have amended their state’s statutes to include virtual currencies into existing licensing regimes. Treatment of virtual currencies continues to evolve under U.S. federal law as well. The U.S. Department of the Treasury, Securities and Exchange Commission (SEC), and Commodity Futures Trading Commission (CFTC), for example, have published guidance on the treatment of virtual currencies. The U.S. Internal Revenue Service released guidance treating virtual currency as property that is not currency for U.S. federal income tax purposes, although there is no indication yet whether other courts or U.S. federal or state regulators will follow this classification. Both U.S. federal and state agencies have instituted enforcement actions against those violating their interpretation of existing laws.

The regulation of non-currency use of blockchain assets is also uncertain. The CFTC has publicly taken the position that certain blockchain assets are commodities, and the SEC has issued a public report stating U.S. federal securities laws require treating some blockchain assets as securities. To the extent that a domestic government or quasi-governmental agency exerts regulatory authority over a blockchain network or asset, the RepuX Protocol and the RepuX Tokens may be materially and adversely affected.

Blockchain networks also face an uncertain regulatory landscape in many non-U.S. jurisdictions such as the European Union, China and Russia. Various non-U.S. jurisdictions may, in the near future, adopt laws, regulations or directives that affect the RepuX Protocol. Such laws, regulations or directives may conflict with those of the U.S. or may directly and negatively impact our business. The effect of any future regulatory change is impossible to predict, but such change could be substantial and materially adverse to the development and growth of the RepuX Protocol and the adoption and utility of the RepuX Tokens.

New or changing laws and regulations or interpretations of existing laws and regulations, in the U.S. and other jurisdictions, may materially and adversely impact the value of the ETH virtual currency used to acquire RepuX Tokens and otherwise materially and adversely affect the structure or RepuX Tokens and the rights of the holders of RepuX Tokens.

Issuance of RepuX Tokens May Constitute the Issuance of a “Security” Under U.S. Federal Securities Laws

The RepuX Token is a utility token that has a specific consumptive use – i.e., it allows participants in the RepuX Protocol to receive and pay value for data sharing by individuals and entities, and make data available, on a distributed network with significant advantages over current data sharing solutions. Due to the nature of the RepuX Tokens and the manner in which they are being offered, we do not think they should be considered “securities”, as that term is defined in the Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act").

On July 25, 2017, the SEC issued a Report of Investigation (the "Report") under Section 21(a) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended (the “Exchange Act”), describing an SEC investigation of The DAO, a virtual organization, and its use of distributed ledger or blockchain technology to facilitate the offer and sale of DAO Tokens to raise capital. The SEC applied existing U.S. federal securities laws to this new paradigm and determined that DAO Tokens were securities. The SEC stressed that those who offer and sell securities in the U.S. are required to comply with U.S. federal securities laws, regardless of whether those securities are purchased with virtual currencies or distributed with blockchain technology. The SEC's announcement, and the related Report, may be found here: https://www.sec.gov/news/press-release/2017-131.

On December 11, 2017, the SEC issued a Cease-and-Desist Order (the “Order”)against Munchee Inc. (“Munchee”) finding that the California-based company’s initial coin offering of its tokens (the “Munchee Tokens”) to raise capital for its blockchain-based food review service constituted an unlawful unregistered offering and sale of securities. The SEC noted in the Order that Munchee had described in its white paper and elsewhere: (1) the actions that it would take to increase the value of Munchee Tokens (including taking Munchee Tokens out of circulation by “burning” them), (2) that it would ensure the ability of holders of Munchee Token to trade them on secondary markets, and (3) how it would buy and sell Munchee Tokens, using its retained holdings, in order to ensure that there was a liquid secondary market in Munchee Tokens. The SEC further noted that, while Munchee told potential purchasers that they would be able to use Munchee Tokens to buy goods or services in its “ecosystem” in the future, as of the time of the offering, they were not able to do so because the ecosystem had not yet been constructed. The SEC also noted that Munchee had “primed purchasers’ reasonable expectations of profit through statements on blogs, podcasts and Facebook that talked about profits.” As a result of these and other factors, the SEC determined that the Munchee Tokens were “securities” and the offering and sale of the Munchee Tokens in its initial coin offering violated the Securities Act. After being contacted by the SEC on November 1, 2017, Munchees terminated its initial coin offering and refunded purchasers’ funds. The Order can be found at: https://www.sec.gov/litigation/admin/2017/33-10445.pdf.

On the same day as it issued the Order, SEC Chairman Jay Clayton released a public statement addressing cryptocurrencies and initial coin offerings (the “Statement”). The Statement cautioned both market professionals and investors and reiterated the SEC’s focus on the application of U.S. federal securities laws to blockchain-based offerings and products, including secondary trading. In the Statement, Chairman Clayton noted that, “Merely calling a token a ‘utility’ token or structuring it to provide some utility does not prevent the token from being a security... Tokens and offerings that incorporate features and marketing efforts that emphasize the potential for profits based on the entrepreneurial or managerial efforts of others continue to contain the hallmarks of a security under U.S. [federal securities] law.” The Statement also noted the possibilities of legally compliant private placements of tokens, tokens that are not securities and avenues by which blockchain based investment and trading might be conducted lawfully, suggesting a goal of regulating rather than eliminating these growing digital markets. The Statement can be found at: https://www.sec.gov/news/public-statement/statement-clayton-2017-12-11

After reviewing the Report, the Order and the Statement, RepuX believes that RepuX Tokens and the manner in which they are being offered are substantially different from the DAO Tokens and Munchee Tokens and their offering processes, and so RepuX Tokens should not be considered “securities” under U.S. federal securities laws. Nevertheless, as noted by the SEC in the Report, the issuance of tokens represents a new paradigm and the application of the federal securities laws to this new paradigm is very fact specific. If RepuX Tokens were deemed to be securities under U.S. federal securities laws, we may be required to terminate the Token Sale in the U.S. and refund funds received from U.S. purchasers of RepuX Tokens. Depending on the portion of the overall Token Sale participants who are U.S. persons, that could result in the RepuX Protocol becoming no longer viable and RepuX being forced to dissolve.

The rights to acquire RepuX Tokens in the Pre-Sale may be subject to registration under the Exchange Act if RepuX has assets above $10 million and more than 2,000 persons participate in the Offering

Companies with total assets above $10 million and more than 2,000 holders of record of its equity securities, or 500 holders of record of its equity securities who are not accredited investors, must register that class of equity securities with the SEC under the Exchange Act. With the capital raised from the Pre-Sale and the Token Sale, RepuX may surpass $10 million in assets as it builds out the RepuX Protocol. Furthermore, the rights to purchase RepuX Tokens pursuant to the SAFTs are likely considered a security under U.S. securities law and because there is the possibility that the Pre-Sale and the Token Sale may surpass 2,000 investors, RepuX may have more than 2,000 holders of record of its equity securities following the Pre-Sale. However, it is possible that the right to acquire RepuX Tokens pursuant to a SAFT is not an “equity security” even if it is a “security”. If the total assets and equity security holders conditions are met, then RepuX would have to register the Pre-Sale and/or the Token Sale with the SEC, which would be a laborious and expensive process. If such registration takes place, much of the information regarding the Pre-Sale and the Token Sale will be available to the public. RepuX would have the ability to avoid registration in such a scenario if the rights to purchase RepuX Tokens pursuant to the SAFTs convert into the RepuX Tokens prior to the last day of RepuX’s fiscal year, but, due to the unpredictable nature of complex software development such as the RepuX Protocol, there is no guarantee that the RepuX Protocol will have launched by such a date.

Holders of RepuX Tokens will have no control and RepuX may only have limited control once the RepuX Protocol Launch occurs.

The RepuX Protocol is comprised of open-source technologies that depend on a network of computers to run certain software programs to process transactions. Because of this less centralized model, RepuX has limited control over the RepuX Tokens and the RepuX Protocol once launched. In addition, holders of RepuX Tokens are not and will not be entitled, to vote or receive dividends or be deemed the holder of capital stock of RepuX for any purpose, nor will anything be construed to confer on holders of RepuX Tokens any of the rights of a stockholder of RepuX or any right to vote for the election of directors or upon any matter submitted to stockholders at any meeting thereof, or to give or withhold consent to any corporate action or to receive notice of meetings, or to receive subscription rights or otherwise.

There may be occasions when certain individuals involved in the development and launch of the RepuX Protocol may encounter potential conflicts of interest in connection with the RepuX Protocol Launch, such that said party may avoid a loss, or even realize a gain, when other holders of RepuX Tokens are suffering losses.

There may be occasions when certain individuals involved in the development and launch of the RepuX Protocol or RepuX Tokens may encounter potential conflicts of interest in connection with the Token Sale and the RepuX Protocol Launch, such that said party may avoid a loss, or even realize a gain, when other holders of the RepuX Tokens are suffering losses. Holders of RepuX Tokens may also have conflicting tax, and other interests with respect to RepuX Tokens, which may arise from the terms of the RepuX Tokens, the RepuX Protocol code, the RepuX Protocol, the timing of the RepuX Protocol Launch or other RepuX Token offerings, or other factors. Decisions made by the key employees of RepuX on such matters may be more beneficial for some holders of RepuX Tokens than for others.

Holders of RepuX Tokens may lack information for monitoring their holdings.

A holder of RepuX Tokens may not be able to obtain all information it would want regarding RepuX, RepuX Tokens, or the RepuX Protocol, on a timely basis or at all. It is possible that a holder of RepuX Tokens may not be aware on a timely basis of material adverse changes that have occurred with respect to the RepuX Protocol. While RepuX has made efforts to use open-source development for the RepuX Tokens, this information may be highly technical by nature. As a result of these difficulties, as well as other uncertainties, a holder of RepuX Tokens may not have accurate or accessible information about the RepuX Protocol.

RepuX Tokens have no history.

The RepuX Token will be a newly formed token and have no history. Each RepuX Token should be evaluated on the basis that RepuX or any third party’s assessment of the prospects of the RepuX Protocol may not prove accurate, and that RepuX will not achieve its business objective.

If the RepuX Protocol is unable to satisfy data protection, security, privacy, and other government-and industry-specific requirements, its growth could be harmed.

There are a number of data protection, security, privacy and other government- and industry-specific requirements, including those that require companies to notify individuals of data security incidents involving certain types of personal data. Security compromises could harm RepuX Protocol’s reputation, erode user confidence in the effectiveness of its security measures, negatively impact its ability to attract new users, or cause existing users to stop using the RepuX Protocol.

The further development and acceptance of blockchain networks, including the RepuX Protocol, which are part of a new and rapidly changing industry, are subject to a variety of factors that are difficult to evaluate. The slowing or stopping of the development or acceptance of blockchain networks and blockchain assets would have a material adverse effect on the successful development and adoption of the RepuX Protocol and the RepuX Tokens.

The growth of the blockchain industry in general, as well as the blockchain networks with which the RepuX Protocol will rely and interact, is subject to a high degree of uncertainty. The factors affecting the further development of the cryptocurrency industry, as well as blockchain networks, include, without limitation:

A decline in the popularity or acceptance of ETH or other blockchain-based tokens would adversely affect our results of operations.

The slowing or stopping of the development, general acceptance and adoption and usage of blockchain networks and blockchain assets may deter or delay the acceptance and adoption of the RepuX Protocol and the RepuX Tokens.

The prices of blockchain assets are extremely volatile. Fluctuations in the price of digital assets could materially and adversely affect our business.

The prices of blockchain assets such as ETH have historically been subject to dramatic fluctuations and are highly volatile. Several factors may influence the utility of the RepuX Tokens, including, but not limited to:

A decrease in the price of a single blockchain assets may cause volatility in the entire blockchain asset industry and may affect other blockchain assets including the RepuX Tokens. For example, a security breach that affects RepuX Token holder or user confidence in ETH may affect the industry as a whole and may also cause the utility of the RepuX Tokens and other blockchain assets to be uncertain.

References

İçindekiler